کنشگران توسعه پارس

کنشگران توسعه پارس

کنشگران توسعه پارس
118
میانگین پخش
822
تعداد پخش
11
دنبال کننده
کنشگران توسعه پارس

کنشگران توسعه پارس

کنشگران توسعه پارس
118
میانگین پخش
822
تعداد پخش
11
دنبال کننده

طرحواره طرد و رهاشدگی
در این اپیزود ابتدا یک نمایش خواهید شنید و سپس با تحلیل هر یک از شخصیت‌های داستان، با زوایای مختلف طرحواره طرد و رهاشدگی آشنا می‌شوید. ارتباط با ما: pda.soft.skill.group@gmail.com
در این اپیزود ابتدا یک نمایش خواهید شنید و سپس با ...
46:30
 • 174

 • 1 سال پیش
46:30
طرحواره‌ی معیارهای سرسختانه و عیبجویی افراطی
در این پادکست به نمایشی صوتی گوش می‌کنید که شخصیت‌های آن دارای طرحواره‌ی روانی معیارهای سرسختانه و عیبجویی افراطی هستند و رفتاری کمالگرایانه دارند. سپس تحلیل روانشناختی رفتار شخصیت‌ها را خواهید شنید ت...
در این پادکست به نمایشی صوتی گوش می‌کنید که شخصیت‌...
39:13
 • 102

 • 1 سال پیش
39:13
طرحواره‌ی استحقاق و بزرگ‌منشی
در این قسمت ابتدا در نمایشی صوتی با طرحواره‌ی استحقاق-بزرگ‌منشی و ابعاد مختلف آن(خودمحوری، تکانشگری و وابستگی) آشنا می‌شوید. پس از نمایش تحلیل رفتار و شخصیت افراد نمایش را خواهید شنید.
در این قسمت ابتدا در نمایشی صوتی با طرحواره‌ی استح...
42:36
 • 97

 • 1 سال پیش
42:36
طرحواره‌ی نقص و شرم
در این قسمت ابتدا در نمایشی صوتی با نشانه‌ها و بروزات طرحواره‌ی نقص و شرم و سبکهای مختلف مقابله با آن (تسلیم، اجتناب و جبران افراطی) آشنا می‌شوید. پس از نمایش تحلیل رفتار و شخصیت افراد نمایش را خواهید...
در این قسمت ابتدا در نمایشی صوتی با نشانه‌ها و برو...
33:21
 • 129

 • 1 سال پیش
33:21
طرحواره‌ی بی‌اعتمادی و بدرفتاری
در این قسمت ابتدا در نمایشی صوتی با ریشه‌های شکل‌گیری طرحواره‌ی بی‎اعتمادی و بدرفتاری و سبکهای مختلف مواجهه با آن (تسلیم، اجتناب و جبران افراطی) آشنا می‌شوید. پس از نمایش تحلیل رفتار و شخصیت افراد نما...
در این قسمت ابتدا در نمایشی صوتی با ریشه‌های شکل‌گ...
20:54
 • 102

 • 1 سال پیش
20:54
طرحواره محرومیت هیجانی (فقدان عاطفه)
در این قسمت ابتدا در نمایشی صوتی با انواع محرومیت هیجانی و سبکهای مختلف مواجهه با آن آشنا می‌شوید. پس از آن تحلیل رفتار و شخصیت افراد نمایش را خواهید شنید.
در این قسمت ابتدا در نمایشی صوتی با انواع محرومیت ...
17:12
 • 156

 • 1 سال پیش
17:12
طرحواره‌‌ی اطاعت
در این قسمت یک نمایش صوتی را خواهید شنیدکه ابعاد مختلف طرحواره‌ی اطاعت را برای شما روشن خواهد کرد. پس از این نمایش به تحلیل رفتار هر یک از شخصیت‌ها گوش می‌کنید.
در این قسمت یک نمایش صوتی را خواهید شنیدکه ابعاد م...
19:05
 • 62

 • 1 سال پیش
19:05
shenoto-ads
shenoto-ads