• 1 سال پیش

  • 174

  • 46:30
طرحواره طرد و رهاشدگی

طرحواره طرد و رهاشدگی

کنشگران توسعه پارس
2
طرحواره طرد و رهاشدگی
  • 46:30

  • 174

  • 1 سال پیش

طرحواره طرد و رهاشدگی

کنشگران توسعه پارس
2

توضیحات
در این اپیزود ابتدا یک نمایش خواهید شنید و سپس با تحلیل هر یک از شخصیت‌های داستان، با زوایای مختلف طرحواره طرد و رهاشدگی آشنا می‌شوید. ارتباط با ما: pda.soft.skill.group@gmail.com

با صدای
مریم وکیلی
احمد لطفی
زهرا زارعی
نگار قانونی
مینو زمانفر

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads