علی انصاری

علی انصاری
  180
  میانگین پخش
  897
  تعداد پخش
  12
  دنبال کننده
  در این فایل صوتی روشهای بر مبنای تئوری رفتار درمانی شناختی بیان شده است. وقتی از کلمه رهایی صحبت میکنیم به معنی این نیست که یک شبه یا یک هفته ایی این مشکل حل میشود بلکه باید در مسیر درست و با انضباط د...
  در این فایل صوتی روشهای بر مبنای تئوری رفتار درمان...
  33:50
  • 407

  • 6 سال پیش
  33:50
  در این فایل صوتی به چند ویژگی از افراد کمال گرای یا کامل گرا اشاره شده است کمالگرایی اصرار به انجام دادن کارها به صورت بی نقص و کامل است که فشار روانی زیادی به فرد وارد میکند و فرسایش روانی برای او ا...
  در این فایل صوتی به چند ویژگی از افراد کمال گرای ی...
  31:02
  • 137

  • 6 سال پیش
  31:02
  در این فایل صوتی شاهد مثالهایی از داستان افرادی که کمالگرا هستند یا کامل گرا هستند بیان شده است کمالگرایی میل شدید به بی نقص و کامل انجام دادن کارهاست که موجب اضطراب و استرس زیاد و فرسایندگی شخصیت خو...
  در این فایل صوتی شاهد مثالهایی از داستان افرادی که...
  10:29
  • 170

  • 6 سال پیش
  10:29
  واقعیتهایی درباره تغییر از تغییر مطالب بسیار زیادی نقل شده است که بسیار تغییر را راحت و آسان نشان داده و جنبه انگیزشی این مطالب بر علمی بودن آن میچربد .در این فایل صوتی واقعیتهایی درباره موضوع تغییر ...
  واقعیتهایی درباره تغییر از تغییر مطالب بسیار زیاد...
  13:35
  • 100

  • 6 سال پیش
  13:35
  چرا به خودشناسی نیاز داریم ؟ کاربرد روانشناسی علمی و پایه ایی در کمک به خود در راستای خودشناسی چیست ؟ در این فایل صوتی چند دقیقه ایی را درباره این موضوع صحبت کرده ایم که استفاده از مفاهیم علمه و پای...
  چرا به خودشناسی نیاز داریم ؟ کاربرد روانشناسی علم...
  05:13
  • 83

  • 6 سال پیش
  05:13
  shenoto-ads
  shenoto-ads