پادکست های دانشگاه مراغه

پادکست های دانشگاه مراغه

alireza eivaznejhad
8
میانگین پخش
50
تعداد پخش
0
دنبال کننده
پادکست های دانشگاه مراغه

پادکست های دانشگاه مراغه

alireza eivaznejhad
8
میانگین پخش
50
تعداد پخش
0
دنبال کننده

همراه تا درمان
اپیزود اول: روانکاوی (Psychoanalysis) پروژه درمان شناسی (Therapology) پادکست همراه تا درمان، در واقع بازسازی اتاق درمان روان‌شناسی است. در هر اپیزود، ما یک رویکرد روان‌درمانی را بازسازی می‌کنی...
اپیزود اول: روانکاوی (Psychoanalysis) پروژه در...
29:57
 • 18

 • 1 سال پیش
29:57
مهرجو - اپیزود سوم هیهات
پادکست مهرجو، به صورت مناسبتی و توسط کانون خیریه مهر دانشگاه مراغه تهیه و تولید می شود.
پادکست مهرجو، به صورت مناسبتی و توسط کانون خیریه م...
11:09
 • 2

 • 1 سال پیش
11:09
مهرجو - اپیزود 2 هیهات
پادکست مهرجو، به صورت مناسبتی و توسط کانون خیریه مهر دانشگاه مراغه تهیه و تولید می شود.
پادکست مهرجو، به صورت مناسبتی و توسط کانون خیریه م...
10:42
 • 5

 • 1 سال پیش
10:42
مهرجو - اپیزود 1 هیهات
پادکست مهرجو، به صورت مناسبتی و توسط کانون خیریه مهر دانشگاه مراغه تهیه و تولید می شود.
پادکست مهرجو، به صورت مناسبتی و توسط کانون خیریه م...
12:21
 • 5

 • 1 سال پیش
12:21
مهرجو - مهرجو
 • 5

 • 1 سال پیش
پادکست مهرجو، به صورت مناسبتی و توسط کانون خیریه مهر دانشگاه مراغه تهیه و تولید می شود.
پادکست مهرجو، به صورت مناسبتی و توسط کانون خیریه م...
22:19
 • 5

 • 1 سال پیش
22:19
مهرجو - روز دانشجو
پادکست مهرجو، به صورت مناسبتی و توسط کانون خیریه مهر دانشگاه مراغه تهیه و تولید می شود.
پادکست مهرجو، به صورت مناسبتی و توسط کانون خیریه م...
15:55
 • 15

 • 1 سال پیش
15:55
shenoto-ads
shenoto-ads