پادکست های دانشگاه مراغه

alireza eivaznejhad
10
میانگین پخش
59
تعداد پخش
0
دنبال کننده

پادکست های دانشگاه مراغه

alireza eivaznejhad
10
میانگین پخش
59
تعداد پخش
0
دنبال کننده

اپیزود اول: روانکاوی (Psychoanalysis) پروژه درمان شناسی (Therapology) پادکست همراه تا درمان، در واقع بازسازی اتاق درمان روان‌شناسی است. در هر اپیزود، ما یک رویکرد روان‌درمانی را بازسازی می‌کنی...
اپیزود اول: روانکاوی (Psychoanalysis) پروژه در...
29:57
 • 20

 • 3 سال پیش
29:57
پادکست مهرجو، به صورت مناسبتی و توسط کانون خیریه مهر دانشگاه مراغه تهیه و تولید می شود....
پادکست مهرجو، به صورت مناسبتی و توسط کانون خیریه م...
11:09
 • 2

 • 3 سال پیش
11:09
پادکست مهرجو، به صورت مناسبتی و توسط کانون خیریه مهر دانشگاه مراغه تهیه و تولید می شود....
پادکست مهرجو، به صورت مناسبتی و توسط کانون خیریه م...
10:42
 • 5

 • 3 سال پیش
10:42
پادکست مهرجو، به صورت مناسبتی و توسط کانون خیریه مهر دانشگاه مراغه تهیه و تولید می شود....
پادکست مهرجو، به صورت مناسبتی و توسط کانون خیریه م...
12:21
 • 5

 • 3 سال پیش
12:21
 • 6

 • 3 سال پیش
پادکست مهرجو، به صورت مناسبتی و توسط کانون خیریه مهر دانشگاه مراغه تهیه و تولید می شود....
پادکست مهرجو، به صورت مناسبتی و توسط کانون خیریه م...
22:19
 • 6

 • 3 سال پیش
22:19
پادکست مهرجو، به صورت مناسبتی و توسط کانون خیریه مهر دانشگاه مراغه تهیه و تولید می شود....
پادکست مهرجو، به صورت مناسبتی و توسط کانون خیریه م...
15:55
 • 21

 • 3 سال پیش
15:55
shenoto-ads
shenoto-ads