• 2 سال پیش

  • 19

  • 29:57
  • 29:57

  • 19

  • 2 سال پیش

توضیحات
اپیزود اول: روانکاوی (Psychoanalysis) پروژه درمان شناسی (Therapology) پادکست همراه تا درمان، در واقع بازسازی اتاق درمان روان‌شناسی است. در هر اپیزود، ما یک رویکرد روان‌درمانی را بازسازی می‌کنیم و همچنین به بررسی کلی تکنیک ها و روش های درمانی می‌پردازیم. این پادکست در حقیقت برای شناساندن روان‌شناسی بالینی است و هدف آن، آشنایی قشرهای آسیب دیده با محیط اتاق درمان، قبل از مراجعه به اتاق درمان می باشد. پروژه درمان‌شناسی، استیگما و روانشناسی غیرعلمی را به چالش می کشد و دید جدیدی از روان‌شناسی به شما می دهد. :ایده پرداز و کارگردان: علیرضا عیوض نژاد ?گویندگان: علی رضا عیوض نژاد شقایق مهرابی نیکو مجدی انسیه آزادبه

با صدای
علیرضا عیوض نژاد
شقایق مهرابی
نیکو مجدی
انسیه آزادبه
پسند محمدی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads