لنز

سجاد سیبویه
171
میانگین پخش
7.9K
تعداد پخش
32
دنبال کننده

لنز

سجاد سیبویه
171
میانگین پخش
7.9K
تعداد پخش
32
دنبال کننده

این کتاب توسط یک فیلسوف،یک متخصص بیماری های گوارشی و یک روانپزشک نوشته شده است!یک از اهداف کتاب،آموزش اصطلاحات صحیح فلسفی به خواننده است و برای اعالی حرفه پزشکی نوشته شده است.طب در آن واحد یک علم،یک ت...
این کتاب توسط یک فیلسوف،یک متخصص بیماری های گوارشی...
28:59
 • 2.0K

 • 2 سال پیش
28:59
این کتاب توسط یک فیلسوف،یک متخصص بیماری های گوارشی و یک روانپزشک نوشته شده است!یک از اهداف کتاب،آموزش اصطلاحات صحیح فلسفی به خواننده است و برای اعالی حرفه پزشکی نوشته شده است.طب در آن واحد یک علم،یک ت...
این کتاب توسط یک فیلسوف،یک متخصص بیماری های گوارشی...
15:46
 • 131

 • 2 سال پیش
15:46
این کتاب توسط یک فیلسوف،یک متخصص بیماری های گوارشی و یک روانپزشک نوشته شده است!یک از اهداف کتاب،آموزش اصطلاحات صحیح فلسفی به خواننده است و برای اعالی حرفه پزشکی نوشته شده است.طب در آن واحد یک علم،یک ت...
این کتاب توسط یک فیلسوف،یک متخصص بیماری های گوارشی...
38:46
 • 102

 • 2 سال پیش
38:46
خاطرات یک رزیدنت پزشکی...
خاطرات یک رزیدنت پزشکی
42:04
 • 143

 • 2 سال پیش
42:04
خاطرات یک رزیدنت پزشکی...
خاطرات یک رزیدنت پزشکی
27:51
 • 102

 • 2 سال پیش
27:51
این کتاب توسط یک فیلسوف،یک متخصص بیماری های گوارشی و یک روانپزشک نوشته شده است!یک از اهداف کتاب،آموزش اصطلاحات صحیح فلسفی به خواننده است و برای اعالی حرفه پزشکی نوشته شده است.طب در آن واحد یک علم،یک ت...
این کتاب توسط یک فیلسوف،یک متخصص بیماری های گوارشی...
36:27
 • 121

 • 2 سال پیش
36:27
خاطرات یک رزیدنت پزشکی...
خاطرات یک رزیدنت پزشکی
23:46
 • 86

 • 2 سال پیش
23:46
 • 172

 • 2 سال پیش
این کتاب به طور کلی در مورد رابطه پزشک بیمار، و تفاوت دید اون ها و راه های درک بهتر بیمار صحبت میکنه...
این کتاب به طور کلی در مورد رابطه پزشک بیمار، و تف...
01:07:14
 • 172

 • 2 سال پیش
01:07:14
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص پزشکان، و دلایل اونا صحبت میکنه!...
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص...
30:55
 • 66

 • 2 سال پیش
30:55
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص پزشکان، و دلایل اونا صحبت میکنه!...
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص...
15:06
 • 80

 • 2 سال پیش
15:06
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص پزشکان، و دلایل اونا صحبت میکنه!...
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص...
25:54
 • 110

 • 2 سال پیش
25:54
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص پزشکان، و دلایل اونا صحبت میکنه!...
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص...
37:11
 • 112

 • 2 سال پیش
37:11
این کتاب به طور کلی در مورد رابطه پزشک بیمار، و تفاوت دید اون ها و راه های درک بهتر بیمار صحبت میکنه...
این کتاب به طور کلی در مورد رابطه پزشک بیمار، و تف...
34:53
 • 93

 • 2 سال پیش
34:53
این کتاب به طور کلی در مورد رابطه پزشک بیمار، و تفاوت دید اون ها و راه های درک بهتر بیمار صحبت میکنه...
این کتاب به طور کلی در مورد رابطه پزشک بیمار، و تف...
24:58
 • 214

 • 2 سال پیش
24:58
این کتاب به طور کلی در مورد رابطه پزشک بیمار، و تفاوت دید اون ها و راه های درک بهتر بیمار صحبت میکنه...
این کتاب به طور کلی در مورد رابطه پزشک بیمار، و تف...
41:12
 • 91

 • 2 سال پیش
41:12
این کتاب به طور کلی در مورد رابطه پزشک بیمار، و تفاوت دید اون ها و راه های درک بهتر بیمار صحبت میکنه...
این کتاب به طور کلی در مورد رابطه پزشک بیمار، و تف...
33:07
 • 229

 • 3 سال پیش
33:07
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص پزشکان، و دلایل اونا صحبت میکنه!...
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص...
01:00:22
 • 187

 • 3 سال پیش
01:00:22
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص پزشکان، و دلایل اونا صحبت میکنه!...
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص...
35:49
 • 112

 • 3 سال پیش
35:49
خاطرات یک رزیدنت پزشکی...
خاطرات یک رزیدنت پزشکی
25:23
 • 108

 • 3 سال پیش
25:23
خاطرات یک رزیدنت پزشکی...
خاطرات یک رزیدنت پزشکی
26:47
 • 102

 • 3 سال پیش
26:47
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص پزشکان، و دلایل اونا صحبت میکنه!...
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص...
38:10
 • 100

 • 3 سال پیش
38:10
این کتاب به طور کلی در مورد رابطه پزشک بیمار، و تفاوت دید اون ها و راه های درک بهتر بیمار صحبت میکنه...
این کتاب به طور کلی در مورد رابطه پزشک بیمار، و تف...
43:09
 • 128

 • 3 سال پیش
43:09
خاطرات یک رزیدنت پزشکی...
خاطرات یک رزیدنت پزشکی
38:02
 • 118

 • 3 سال پیش
38:02
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص پزشکان، و دلایل اونا صحبت میکنه!...
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص...
40:14
 • 117

 • 3 سال پیش
40:14
خاطرات یک رزیدنت پزشکی...
خاطرات یک رزیدنت پزشکی
31:20
 • 171

 • 3 سال پیش
31:20
 • 72

 • 3 سال پیش
خاطرات یک رزیدنت پزشکی...
خاطرات یک رزیدنت پزشکی
29:51
 • 72

 • 3 سال پیش
29:51
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص پزشکان، و دلایل اونا صحبت میکنه!...
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص...
48:57
 • 105

 • 3 سال پیش
48:57
این کتاب به طور کلی در مورد رابطه پزشک بیمار، و تفاوت دید اون ها و راه های درک بهتر بیمار صحبت میکنه...
این کتاب به طور کلی در مورد رابطه پزشک بیمار، و تف...
50:01
 • 114

 • 3 سال پیش
50:01
کتابی است در مورد تشخیص پزشک خوب و ویژگی ها و توانایی هایی که باید داشته باشد که ممکنه برای خیلی ها سوال باشه.برای کسایی که میخان پزشک خوبی بشن،ولی نمیدونن چطور این کارو بکنن!...
کتابی است در مورد تشخیص پزشک خوب و ویژگی ها و توان...
10:22
 • 97

 • 3 سال پیش
10:22
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص پزشکان، و دلایل اونا صحبت میکنه!...
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص...
50:06
 • 108

 • 3 سال پیش
50:06
این کتاب به طور کلی در مورد رابطه پزشک بیمار، و تفاوت دید اون ها و راه های درک بهتر بیمار صحبت میکنه...
این کتاب به طور کلی در مورد رابطه پزشک بیمار، و تف...
54:58
 • 113

 • 3 سال پیش
54:58
کتابی است در مورد تشخیص پزشک خوب و ویژگی ها و توانایی هایی که باید داشته باشد که ممکنه برای خیلی ها سوال باشه.برای کسایی که میخان پزشک خوبی بشن،ولی نمیدونن چطور این کارو بکنن!...
کتابی است در مورد تشخیص پزشک خوب و ویژگی ها و توان...
43:59
 • 123

 • 3 سال پیش
43:59
این کتاب توسط یک فیلسوف،یک متخصص بیماری های گوارشی و یک روانپزشک نوشته شده است!یک از اهداف کتاب،آموزش اصطلاحات صحیح فلسفی به خواننده است و برای اعالی حرفه پزشکی نوشته شده است.طب در آن واحد یک علم،یک ت...
این کتاب توسط یک فیلسوف،یک متخصص بیماری های گوارشی...
32:24
 • 122

 • 3 سال پیش
32:24
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص پزشکان، و دلایل اونا صحبت میکنه!...
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص...
23:03
 • 113

 • 3 سال پیش
23:03
این کتاب به طور کلی در مورد رابطه پزشک بیمار، و تفاوت دید اون ها و راه های درک بهتر بیمار صحبت میکنه...
این کتاب به طور کلی در مورد رابطه پزشک بیمار، و تف...
44:42
 • 92

 • 3 سال پیش
44:42
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص پزشکان، و دلایل اونا صحبت میکنه!...
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص...
28:33
 • 126

 • 3 سال پیش
28:33
این کتاب توسط یک فیلسوف،یک متخصص بیماری های گوارشی و یک روانپزشک نوشته شده است!یک از اهداف کتاب،آموزش اصطلاحات صحیح فلسفی به خواننده است و برای اعالی حرفه پزشکی نوشته شده است.طب در آن واحد یک علم،یک ت...
این کتاب توسط یک فیلسوف،یک متخصص بیماری های گوارشی...
13:38
 • 105

 • 3 سال پیش
13:38
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص پزشکان، و دلایل اونا صحبت میکنه!...
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص...
49:43
 • 179

 • 3 سال پیش
49:43
این کتاب به طور کلی در مورد رابطه پزشک بیمار، و تفاوت دید اون ها و راه های درک بهتر بیمار صحبت میکنه...
این کتاب به طور کلی در مورد رابطه پزشک بیمار، و تف...
19:31
 • 105

 • 3 سال پیش
19:31
کتابی است در مورد تشخیص پزشک خوب و ویژگی ها و توانایی هایی که باید داشته باشد که ممکنه برای خیلی ها سوال باشه.برای کسایی که میخان پزشک خوبی بشن،ولی نمیدونن چطور این کارو بکنن!...
کتابی است در مورد تشخیص پزشک خوب و ویژگی ها و توان...
11:21
 • 134

 • 3 سال پیش
11:21
این کتاب به طور کلی در مورد رابطه پزشک بیمار، و تفاوت دید اون ها و راه های درک بهتر بیمار صحبت میکنه...
این کتاب به طور کلی در مورد رابطه پزشک بیمار، و تف...
20:43
 • 138

 • 3 سال پیش
20:43
 • 70

 • 3 سال پیش
این کتاب به طور کلی در مورد رابطه پزشک بیمار، و تفاوت دید اون ها و راه های درک بهتر بیمار صحبت میکنه...
این کتاب به طور کلی در مورد رابطه پزشک بیمار، و تف...
42:41
 • 70

 • 3 سال پیش
42:41
این کتاب توسط یک فیلسوف،یک متخصص بیماری های گوارشی و یک روانپزشک نوشته شده است!یک از اهداف کتاب،آموزش اصطلاحات صحیح فلسفی به خواننده است و برای اعالی حرفه پزشکی نوشته شده است.طب در آن واحد یک علم،یک ت...
این کتاب توسط یک فیلسوف،یک متخصص بیماری های گوارشی...
28:48
 • 137

 • 3 سال پیش
28:48
این کتاب توسط یک فیلسوف،یک متخصص بیماری های گوارشی و یک روانپزشک نوشته شده است!یک از اهداف کتاب،آموزش اصطلاحات صحیح فلسفی به خواننده است و برای اعالی حرفه پزشکی نوشته شده است.طب در آن واحد یک علم،یک ت...
این کتاب توسط یک فیلسوف،یک متخصص بیماری های گوارشی...
30:57
 • 324

 • 3 سال پیش
30:57
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص پزشکان، و دلایل اونا صحبت میکنه!...
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص...
13:55
 • 195

 • 3 سال پیش
13:55
کتابی است در مورد تشخیص پزشک خوب و ویژگی ها و توانایی هایی که باید داشته باشد که ممکنه برای خیلی ها سوال باشه.برای کسایی که میخان پزشک خوبی بشن،ولی نمیدونن چطور این کارو بکنن!...
کتابی است در مورد تشخیص پزشک خوب و ویژگی ها و توان...
04:51
 • 342

 • 3 سال پیش
04:51
shenoto-ads
shenoto-ads