• 2 سال پیش

  • 115

  • 37:11

Every patient tells a story - every patient-9

لنز
0
0
0

Every patient tells a story - every patient-9

لنز
  • 37:11

  • 115

  • 2 سال پیش

توضیحات
کتابی است که به طور کلی در مورد خطا های مسیر تشخیص پزشکان، و دلایل اونا صحبت میکنه!

با صدای
سید مهدی آل یاسین
سید مهدی آل یاسین
سید مهدی آل یاسین
سید مهدی آل یاسین
سید مهدی آل یاسین
سید مهدی آل یاسین
یوسف زمانی
علیرضا جعفری آزاد
سید مهدی آل یاسین
یوسف زمانی
علیرضا جعفری آزاد
علیرضا جعفری آزاد
سید مهدی آل یاسین
یوسف زمانی
علیرضا جعفری آزاد
الهه صادقی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads