انجمن مستندسازان سینمای ایران

میلاد خالقی‌منش
  53
  میانگین پخش
  579
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  انجمن مستندسازان سینمای ایران

  میلاد خالقی‌منش
  53
  میانگین پخش
  579
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  سلسله نشست‌های بینارشته‌ای اعضای انجمن مستندسازان با اندیشمنداننشست هشتم: پرویز پیراندر نشست هشتم از سلسله نشست‌های بینارشته‌ای انجمن مستندسازان با اندیشمندان مطرح شد:معنای آزادی، شناخت جبر است/ گفتگو...

  سلسله نشست‌های بینارشته‌ای اعضای انجمن مستندسا...

  02:03:03
  • 57

  • 1 ماه پیش
  02:03:03
  در نخستین جلسه‌ی کانون فیلم انجمن مستندسازان سینمای ایران بیش از ۵۰ نفر شرکت کردند.کانون فیلم انجمن مستندسازان سینمای ایران به کوشش و اهتمام شیلان سعدی کار خود را در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲ با نمایش فیلم م...

  در نخستین جلسه‌ی کانون فیلم انجمن مستندسازان سی...

  01:25:22
  • 10

  • 1 ماه پیش
  01:25:22
  سلسله نشست‌های بینارشته‌ای اعضای انجمن مستندسازان با اندیشمنداننشست هفتم: محسن گودرزیدر نشست هفتم از سلسله نشست‌های بینارشته‌ای انجمن مستندسازان با اندیشمندان مطرح شد:خانواده دارد به خودش محدود می‌شود...

  سلسله نشست‌های بینارشته‌ای اعضای انجمن...

  01:58:55
  • 16

  • 1 ماه پیش
  01:58:55
  سلسله نشست‌های بینارشته‌ای اعضای انجمن مستندسازان با اندیشمنداننشست ششم: حاتم قادریدر نشست ششم از سلسله نشست‌های بینارشته‌ای انجمن مستندسازان با اندیشمندان مطرح شد:دولت، یک نهاد قدیمی است/ برجسته‌ترین...

  سلسله نشست‌های بینارشته‌ای اعضای انجمن مستندسا...

  02:09:37
  • 59

  • 2 ماه پیش
  02:09:37
  سلسله نشست‌های بینارشته‌ای اعضای انجمن مستندسازان با اندیشمنداننشست پنجم: دکتر مقصود فراستخواهدر ابتدای نشست، حمید جعفری در توصیف دکتر مقصود فراستخواه گفت: آقای فراستخواه نیازی به معرفی ندارند. آنچه ک...

  سلسله نشست‌های بینارشته‌ای اعضای انجمن مستندسا...

  02:31:15
  • 24

  • 3 ماه پیش
  02:31:15
  ما و ایران امروزسلسله نشست‌های محیط‌زیستی انجمن مستندسازاننشست سوم: هادی جعفریسلسله نشست‌های محیط زیستی انجمن مستندسازان سینمای ایران، به اهتمام ابراهیم مختاری سومین نشست، پای صحبت هادی جعفری. 25 مهرم...

  ما و ایران امروز

  سلسله نشست‌های محیط‌ز...

  03:03:16
  • 47

  • 3 ماه پیش
  03:03:16
  سلسله نشست‌های محیط‌زیستی انجمن مستندسازاننشست اول: محمد درویش به قصد پرداختن به مسائل ایران امروز، ابراهیم مختاری موضوع محیط زیست را برای آنکه منجر به اقدام عملی در این عرصه -بخصوص مستندسازی شود...

  سلسله نشست‌های محیط‌زیستی انجمن مستندسازان

  01:48:57
  • 209

  • 3 ماه پیش
  01:48:57
  ما و ایران امروزسلسله نشست‌های محیط‌زیستی انجمن مستندسازاننشست سوم: بهزاد رییسیان سلسله نشست‌های محیط زیستی انجمن مستندسازان سینمای ایران، به کوشش ابراهیم مختاری سومین نشست، پای صحبت بهزاد رییسیا...

  ما و ایران امروز

  04:20:16
  • 23

  • 3 ماه پیش
  04:20:16
  سلسله نشست‌های بینارشته‌ای اعضای انجمن مستندسازان با اندیشمنداننشست سوم: احسان هوشمند (بخش اول)جامعه شناسی اقوام ایرانی و مسائل آن در ایران امروزاحسان هوشمند جامعه‌شناس و پژوهشگر مطالعات قومی ایران اس...

  02:52:15
  • 47

  • 4 ماه پیش
  02:52:15
  سلسله نشست‌های بینارشته‌ای اعضای انجمن مستندسازان با اندیشمنداننشست اول: دکتر محمد فاضلیجامعه‌ی ایران و فرسایش تمدنی«محمد فاضلی» مهمترین مساله کشور را فرسایش تمدنی می‌داند و تخریب محیط‌زیست را اصلی‌تر...


  سلسله نشست‌های بینارشته‌ای اعضای ان...

  01:44:44
  • 41

  • 4 ماه پیش
  01:44:44
  سلسله نشست‌های بینارشته‌ای اعضای انجمن مستندسازان با اندیشمنداننشست دوم : دکتر محسن برهانیآیا تقابل جامعه امروز ما با حاکمیت تقابل با نظام حقوق سنتی است؟دکتر محسن برهانی فارغ‌التحصیل دکتری حقوق و وکیل...

  سلسله نشست‌های بینارشته‌ای اعضای انجمن مستندسا...

  02:14:20
  • 46

  • 4 ماه پیش
  02:14:20
  shenoto-ads
  shenoto-ads