رادیو اما

رادیو اما
  668
  میانگین پخش
  4.0K
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  رادیو اما

  رادیو اما
  668
  میانگین پخش
  4.0K
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  این مجموعه صوتی توسط سهیل میزانی تهیه شده و به عنوان رسانه رسمی دبیرخانه جایزه ملی مدیریت انرژی می باشد که در سازمان مدیریت صنعتی مستقر است. هدف از انتشار این مجموعه صوتی بیان نکاتی در مورد جایزه ملی ...
  این مجموعه صوتی توسط سهیل میزانی تهیه شده و به عنو...
  22:33
  • 2.4K

  • 5 سال پیش
  22:33
  این مجموعه صوتی توسط سهیل میزانی تهیه شده و به عنوان رسانه رسمی دبیرخانه جایزه ملی مدیریت انرژی می باشد که در سازمان مدیریت صنعتی مستقر است. هدف از انتشار این مجموعه صوتی بیان نکاتی در مورد جایزه ملی ...
  این مجموعه صوتی توسط سهیل میزانی تهیه شده و به عنو...
  29:19
  • 286

  • 5 سال پیش
  29:19
  این مجموعه صوتی توسط سهیل میزانی تهیه شده و به عنوان رسانه رسمی دبیرخانه جایزه ملی مدیریت انرژی می باشد که در سازمان مدیریت صنعتی مستقر است. هدف از انتشار این مجموعه صوتی بیان نکاتی در مورد جایزه ملی ...
  این مجموعه صوتی توسط سهیل میزانی تهیه شده و به عنو...
  17:54
  • 271

  • 5 سال پیش
  17:54
  این مجموعه صوتی توسط سهیل میزانی تهیه شده و به عنوان رسانه رسمی دبیرخانه جایزه ملی مدیریت انرژی می باشد که در سازمان مدیریت صنعتی مستقر است. هدف از انتشار این مجموعه صوتی بیان نکاتی در مورد جایزه ملی ...
  این مجموعه صوتی توسط سهیل میزانی تهیه شده و به عنو...
  11:32
  • 269

  • 5 سال پیش
  11:32
  این مجموعه صوتی توسط سهیل میزانی تهیه شده و به عنوان رسانه رسمی دبیرخانه جایزه ملی مدیریت انرژی می باشد که در سازمان مدیریت صنعتی مستقر است. هدف از انتشار این مجموعه صوتی بیان نکاتی در مورد جایزه ملی ...
  این مجموعه صوتی توسط سهیل میزانی تهیه شده و به عنو...
  13:35
  • 336

  • 5 سال پیش
  13:35
  این مجموعه صوتی توسط سهیل میزانی تهیه شده و به عنوان رسانه رسمی دبیرخانه جایزه ملی مدیریت انرژی می باشد که در سازمان مدیریت صنعتی مستقر است. هدف از انتشار این مجموعه صوتی بیان نکاتی در مورد جایزه ملی ...
  این مجموعه صوتی توسط سهیل میزانی تهیه شده و به عنو...
  05:48
  • 463

  • 5 سال پیش
  05:48
  shenoto-ads
  shenoto-ads