• 5 سال پیش

  • 273

  • 11:32

رادیو اما - تاریخچه جایزه ملی مدیریت انرژی

رادیو اما
0
0
0

رادیو اما - تاریخچه جایزه ملی مدیریت انرژی

رادیو اما
  • 11:32

  • 273

  • 5 سال پیش

توضیحات
این مجموعه صوتی توسط سهیل میزانی تهیه شده و به عنوان رسانه رسمی دبیرخانه جایزه ملی مدیریت انرژی می باشد که در سازمان مدیریت صنعتی مستقر است.
هدف از انتشار این مجموعه صوتی بیان نکاتی در مورد جایزه ملی مدیریت انرژی و بصورت کلان با محوریت این موضوع‏ بیان مطالبی در مورد انرژی و مدیریت آن می باشد.

با صدای
سهیل میزانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads