حق آموز

حق آموز

الدار قلیزاده
44
میانگین پخش
216
تعداد پخش
7
دنبال کننده
حق آموز

حق آموز

الدار قلیزاده
44
میانگین پخش
216
تعداد پخش
7
دنبال کننده

حقوق پیمانکاری: سازوکارهای واگذاری پروژه به پیمانکاران
از آنجا که روش مرسوم در اخذ پروژه ها برگزاری مناقصه می باشد، هر سازمانی با توجه به شرایط پروژه و جغرافیای آن سازمان، از یکی از روشهای مناقصه استفاده می کند. در این فایل صوتی انواع مناقصات مورد بررسی ق...
از آنجا که روش مرسوم در اخذ پروژه ها برگزاری مناقص...
11:03
  • 36

  • 2 سال پیش
11:03
حقوق قراردادهای پیمانکاری: نحوه واگذاری پروژه ها
در ادامه بررسی عملکرد نظام فنی _ اجرایی کشور، به این موضوع میپردازیم که پیمانکاران با چه مکانیزمی پروژه های عمرانی را اخذ میکنند. از روشهای مرسوم برای اخذ پروژه توسط پیمانکاران، شرکت در فرآیند مناقصات...
در ادامه بررسی عملکرد نظام فنی _ اجرایی کشور، به ا...
07:17
  • 42

  • 2 سال پیش
07:17
حقوق پیمانکاری و قراردادهای مهندسی - 2 نحوه تخصیص پروژه به پیمانکار2
یکی از حوزه های حقوقی که منابع بسیار محدودی به آن پرداخته اند، حقوق پیمانکاری ساخت و نصب (CONSTRUCTION) است.  شاید کلمه احداث، معادل مناسبی برای کانستراکشن باشد که شامل همه انواع ساخت و نصب میشود. حقو...
یکی از حوزه های حقوقی که منابع بسیار محدودی به آن ...
07:17
  • 21

  • 2 سال پیش
07:17
حقوق پیمانکاری و قراردادهای مهندسی - چارچوب نظام فنی - اجرایی کشور
یکی از حوزه های حقوقی که منابع بسیار محدودی به آن پرداخته اند، حقوق پیمانکاری ساخت و نصب (CONSTRUCTION) است.  شاید کلمه احداث، معادل مناسبی برای کانستراکشن باشد که شامل همه انواع ساخت و نصب میشود. حقو...
یکی از حوزه های حقوقی که منابع بسیار محدودی به آن ...
05:36
  • 54

  • 2 سال پیش
05:36
وکالت دادگستری و فن دفاع
وکالت شغلی ماجراجویانه و مستقل است. هیچ دو پرونده ای کاملا مشابه نیستند و هر پرونده دریایی از احساسات و عواطف زشت و زیبا و در عین حال سرشار از پیچیدگیهای حقوقی، روانشناختی و اجتماعی است. دیدگاه ما د...
وکالت شغلی ماجراجویانه و مستقل است. هیچ دو پرونده ...
08:13
  • 63

  • 2 سال پیش
08:13
shenoto-ads
shenoto-ads