پادکست خاکستری خاکستری خاکستری

دلیا اسدی
49
میانگین پخش
484
تعداد پخش
2
دنبال کننده

پادکست خاکستری خاکستری خاکستری

دلیا اسدی
49
میانگین پخش
484
تعداد پخش
2
دنبال کننده

صدایم بالا نمی‌آید دِلّاباید برومکه کار کنمپولش را بدهم نان بخرم، سیگار بخرمآب هم حتا باید بخرمبعد لابد دوباره نانم را بدهم خرج سیگارتو می‌گویی میمیرم از این همه دود؟ چند روز دیگر؟تو که قدیسه نیستی دِ...

صدایم بالا نمی‌آید دِلّا

باید بروم

...

04:00
 • 66

 • 11 ماه پیش
04:00
پای پروانه ی او ، پیله ی خود را که رهاند پر پروانه ایش ، بیم پریدن که تکاند،تا به پرواز درآمد ، خنده ای یکسره کردلیک خندیدن او ، طبع ملخ را تلخاند،او که پروانه بد و عشق پریدن با رقصملخ شور خیال ، قلب ...


پای پروانه ی او ، پیله ی خود را که ر...

01:16
 • 49

 • 11 ماه پیش
01:16
دوست می‌دارم، خیانت‌هایت راکه به من روا می‌داری،زیرا تایید می‌کند که زنده‌ای،و از دروغ و نقاب پوشیدن،ناتوانیمرا نقاب‌ها به درد می‌آوردبیش از به درد آوردن خیانت!دوست می‌دارم، زان رویکه پُرتناقضی.زان رو...


دوست می‌دارم، خیانت‌هایت را

که...

02:12
 • 49

 • 11 ماه پیش
02:12
هر آن لب که تا کنونش بوسیده ایهر آن تن که رخت بر کنده ای ،و بسارده ایمشق مهیا شدنت برای من بوده است و بسمن از چشیدن طعم آنان که پیش از من آمده انددر حافظه ی دهانتغمگین نمی شوم‌آنها دالانی بوده اند طوی...


هر آن لب که تا کنونش بوسیده ای

01:44
 • 52

 • 11 ماه پیش
01:44
| گل سرخ |آخر ای محبوب زیبابعد از آن دیر آشناییآمدی خواندی برایمقصه ی تلخ جداییآن گل سرخی که دادیدر سکوت خانه پژمردآتش عشق و محبتدر خزان سینه افسرد؛ترانه سرا :ایرج جنتی عطاییاجرا : دلیا اسدی📂 ؛ ۰۱📎 ...

| گل سرخ |

آخر ای محبوب زیبا

بعد از...

02:06
 • 67

 • 1 سال پیش
02:06
.تو را تماشا می‌کنمخورشید بزرگ می‌شودو عنقریب روزمان را سرشار می‌سازدبیدار شوبا قلب و سری رنگینتا ادبار ِ شب زایل گردندتو را تماشا می‌کنمو همه چیز عریان می‌شودبیرون بَلَم‌ها در آب‌های کم عمق می‌رانندس...

.

تو را تماشا می‌کنم

خورشید بزرگ می...

05:25
 • 52

 • 1 سال پیش
05:25
| تا آفتابی دیگر ...؛رهروان خسته را احساس خواهم دادماه های دیگری در آسمان کهنه خواهم کاشتنورهای تازه ای در چشم های مات خواهم ریختلحظه ها را در دو دستم جای خواهم دادسهره ها را از قفس پرواز خواهم دادچشم...

| تا آفتابی دیگر ...

؛

رهروان خسته ...

02:06
 • 43

 • 1 سال پیش
02:06
| میان خاک سر از آسمان درآوردیم |شاعر ؛ سعید بیابانکیاجرا ؛ دلیا اسدیفصل ؛ ۰۱قسمت ؛ ۰۴خاکستری خاکستری خاکستریتقدیم به شهدای این خاک و بوم ...

| میان خاک سر از آسمان درآوردیم |

شاعر ؛ ...

03:02
 • 35

 • 1 سال پیش
03:02
| ای بنازم مهتاب |شعر و اجرا : دلیا اسدیدفتر شعر : تی تی خانوم...

| ای بنازم مهتاب |

شعر و اجرا : دلیا اسدی...

03:46
 • 45

 • 1 سال پیش
03:46
|برو مهتاب شام دیگران باش|شعر : محمدابراهیم جعفریاجرا : دلیا اسدیفصل : ۰۱قسمت : ۰۱خاکستری خاکستری خاکستری...

|برو مهتاب شام دیگران باش|

شعر : محمدابرا...

00:36
 • 26

 • 1 سال پیش
00:36
shenoto-ads
shenoto-ads