قصه‌های شب برای مدیران

تهران۳۶۰ | رادیو تهران
  284
  میانگین پخش
  6.5K
  تعداد پخش
  50
  دنبال کننده

  قصه‌های شب برای مدیران

  تهران۳۶۰ | رادیو تهران
  284
  میانگین پخش
  6.5K
  تعداد پخش
  50
  دنبال کننده

  پادكست قصه‌های شب برای مدیران(بهره‌وری خوب و بهره‌وری مخرب)/تصویریپادكست « قصه‌های شب برای مدیران» با موضوع بهره‌وری خوب و بهره‌وری مخرب را با اجرای محمدحسین امیدی و تهیه‌كنندگی بابك عرفان هاشمی بشنوی...

  پادكست قصه‌های شب برای مدیران(بهره‌وری...

  07:50
  • 489

  • 8 ماه پیش
  07:50
  • 325

  • 8 ماه پیش
  پادكست قصه‌های شب برای مدیران(جهان پیرامون،كلی همگن و یك شكل یا كلی متشكل از اجزاء متنوع و منحصر به فرد)/تصویریپادكست « قصه‌های شب برای مدیران» با موضوع جهان پیرامون،كلی همگن و یك شكل یا كلی متشكل از ...

  پادكست قصه‌های شب برای مدیران(جهان پیر...

  10:20
  • 325

  • 8 ماه پیش
  10:20
  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (شغل مدیریت در بخش دولتی)/ تصویریپادكست « قصه‌های شب برای مدیران» با موضوع شغل مدیریت در بخش دولتی را با اجرای محمدحسین امیدی و تهیه‌كنندگی بابك عرفان هاشمی بشنوید.در این...

  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (شغل مدی...

  08:12
  • 254

  • 8 ماه پیش
  08:12
  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (چه كسی باید سازمان‌های حوزه سلامت را مدیریت كند؟)پادكست « قصه‌های شب برای مدیران» را با موضوع چه كسی باید سازمان‌های حوزه سلامت را مدیریت كند با اجرای محمدحسین امیدی و ت...

  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (چه كسی ...

  09:41
  • 224

  • 9 ماه پیش
  09:41
  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (مدیریت كسب و كارهای خانوادگی)/ تصویریشنونده پادكست « قصه‌های شب برای مدیران» با دو موضوع تعمق گروهی دور میزهای گرد و مدیریت كسب و كارهای خانوادگی با اجرای محمدحسین امیدی...

  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (مدیریت ...

  10:52
  • 228

  • 9 ماه پیش
  10:52
  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (دوره‌های آموزش مدیریت را متحول كنید)/ تصویریشنونده پادكست « قصه‌های شب برای مدیران» با موضوع دوره‌های آموزش مدیریت را متحول كنید با اجرای محمدحسین امیدی و تهیه‌كنندگی با...

  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (دوره‌ها...

  09:52
  • 212

  • 9 ماه پیش
  09:52
  چگونه شادی ملی به دارایی پُر دردسری تبدیل شد و كنار رفتشنونده پادكست « قصه‌های شب برای مدیران» با موضوع چگونه شادی ملی به دارایی پر دردسری تبدیل شد با اجرای محمدحسین امیدی و تهیه‌كنندگی بابك عرفان هاش...

  چگونه شادی ملی به دارایی پُر دردسری تب...

  12:21
  • 374

  • 10 ماه پیش
  12:21
  در دام ابزارهای اثر بخشی نیفتیمشنونده پادكست « قصه‌های شب برای مدیران» با موضوع در دام ابزارهای اثر بخشی نیفتیم با اجرای محمدحسین امیدی و تهیه‌كنندگی بابك عرفان هاشمی باشید.در این برنامه بخشی از كتاب ...

  در دام ابزارهای اثر بخشی نیفتیم

  08:23
  • 264

  • 10 ماه پیش
  08:23
  در دام ابزارهای اثر بخشی نیفتیمشنونده پادكست « قصه‌های شب برای مدیران» با موضوع در دام ابزارهای اثر بخشی نیفتیم با اجرای محمدحسین امیدی و تهیه‌كنندگی بابك عرفان هاشمی باشید.در این برنامه بخشی از كتاب ...

  در دام ابزارهای اثر بخشی نیفتیم

  08:23
  • 210

  • 10 ماه پیش
  08:23
  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (ماهیتی نرم زیر پوسته داده‌های سخت)/ تصویریشنونده پادكشت « قصه‌های شب برای مدیران» با موضوع ماهیتی نرم زیر پوسته داده‌های سخت با اجرای محمدحسین امیدی و تهیه‌كنندگی بابك ع...

  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (ماهیتی ...

  09:59
  • 193

  • 11 ماه پیش
  09:59
  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (وقتی هیئت مدیره همانند زنبور وزوز می كند)/ تصویریدر این پادكست شنونده برنامه « قصه‌های شب برای مدیران» با موضوع وقتی هیئت مدیره همانند زنبور وزوز می‌كند با اجرای محمدحسی...

  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (وقتی هی...

  12:01
  • 209

  • 11 ماه پیش
  12:01
  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (افزایش كارایی در یك اركستر)در این پادكست شنونده برنامه « قصه‌های شب برای مدیران» با موضوع قصه‌هایی درباره تحلیل (افزایش كارایی در اركستر) با اجرای محمدحسین امیدی باشید.د...

  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (افزایش ...

  09:06
  • 196

  • 11 ماه پیش
  09:06
  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (چهارگونه مختلف سازمانی)/ تصویریدر این پادكست شنونده برنامه « قصه‌های شب برای مدیران» با موضوع چهارگونه مختلف سازمانی با اجرای محمدحسین امیدی و تهیه‌كنندگی بابك عرفان هاش...

  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (چهارگون...

  08:38
  • 229

  • 1 سال پیش
  08:38
  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران؛ میثم كطائیان ، مدیر فضای مجازی رادیو تهران با اشاره به نزدیك شدن عید باستانی نوروز و برنامه‌هایی كه رادیو تهران برای استقبال از فصل زیبای بهار تدارك دیده است گ...

  به گزارش ...

  01:25
  • 148

  • 1 سال پیش
  01:25
  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (انتخاب یك مدیر نصفه نیمه)در این پادكست شنونده برنامه « قصه‌های شب برای مدیران» با موضوع انتخاب یك مدیر نصفه نیمه با اجرای محمدحسین امیدی باشید.در این برنامه بخشی از كتاب...

  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (انتخاب ...

  08:19
  • 200

  • 1 سال پیش
  08:19
  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (مدیریت تخم‌مرغ های هم‌زده)در این پادكست شنونده برنامه « قصه‌های شب برای مدیران» با موضوع مدیریت تخم‌مرغ های هم‌زده با اجرای محمدحسین امیدی باشید.در این برنامه بخشی از كت...

  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (مدیریت ...

  09:44
  • 229

  • 1 سال پیش
  09:44
  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (مدیریت كارهای مدیریت‌ناپذیر)در این پادكست شنونده برنامه « قصه‌های شب برای مدیران» با موضوع مدیریت كارهای مدیریت‌ناپذیر، با اجرای محمدحسین امیدی باشید.در این برنامه بخشی ...

  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (مدیریت ...

  09:55
  • 308

  • 1 سال پیش
  09:55
  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (چرا همیشه از مدیرانِ بالاتر صحبت می‌كنیم؟)در این پادكست شنونده برنامه « قصه‌های شب برای مدیران» با موضوع چرا همیشه از مدیرانِ بالاتر صحبت می كنیم؟، با اجرای محمدحسین امی...

  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (چرا همی...

  06:14
  • 291

  • 1 سال پیش
  06:14
  • 301

  • 1 سال پیش
  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (تحول از بالا یا درگیر كردن ذهن و احساسات افراد در سطوح پایین)/ تصویریدر این پادكست شنونده برنامه « قصه‌های شب برای مدیران» با موضوع تحول از بالا یا درگیر كردن ذهن و احسا...

  پادكست قصه‌های شب برای مدیران (تحول از...

  07:29
  • 301

  • 1 سال پیش
  07:29
  پادكست قصه شب برای مدیران (رشد استراتژی‌ها در سازمان همانند رویش گیاهان خود رو در باغ)در این پادكست شنونده برنامه « قصه‌های شب برای مدیران» با موضوع رشد استراتژی ها در سازمان همانند رویش گیاهان خود رو...

  پادكست قصه شب برای مدیران (رشد استراتژ...

  07:15
  • 315

  • 1 سال پیش
  07:15
  در این پادكست شنونده دومین قسمت از برنامه « قصه های شب برای مدیران» با موضوع اپیدمی مدیریت بدون روح با اجرای محمدحسین امیدی باشید.در این برنامه بخشی از كتاب قصه های شب برای مدیران اثر هنری مینتز برگ ر...

  در این پادكست شنونده دومین قسمت از برنامه « قصه...

  07:45
  • 360

  • 1 سال پیش
  07:45
  پادكست قصه شب برای مدیران (مدیر بودن در عصر اینترنت)در این پادكست شنونده دومین قسمت از برنامه « قصه های شب برای مدیران» با موضوع مدیر بودن در عصر اینترنت با اجرای محمدحسین امیدی باشید.مدیریت شغلی است،...

  پادكست قصه شب برای مدیران (مدیر بودن د...

  04:35
  • 429

  • 1 سال پیش
  04:35
  پادكست قصه شب برای مدیران (افسانه مدیر به مثابه رهبر اركستر)در این پادكست شنونده اولین قسمت از برنامه « قصه شب برای مدیران» با موضوع افسانه مدیر به مثابه رهبر اركستر با اجرای محمد حسین امیدی باشید.در ...

  پادكست قصه شب برای مدیران (افسانه مدیر...

  05:21
  • 538

  • 1 سال پیش
  05:21
  shenoto-ads
  shenoto-ads