قاصدک شنو

Zohreh Hashemi
86
میانگین پخش
15.6K
تعداد پخش
67
دنبال کننده

قاصدک شنو

Zohreh Hashemi
86
میانگین پخش
15.6K
تعداد پخش
67
دنبال کننده

داستان کوتاه «کولومبره»|| برگرفته از مجموعه داستانی « کولومبره و پنجاه داستان دیگر»|| نوشته دینو بوتزاتی || ترجمه محسن ابراهیم||  انتشارات مرکز موسیقی مقدمه :  Sleeping on the Ocean by Piano Peace (...
داستان کوتاه «کولومبره»|| برگرفته از مجموعه داستان...
18:57
 • 25

 • 2 سال پیش
18:57
داستان کوتاه «کولومبره»|| برگرفته از مجموعه داستانی « کولومبره و پنجاه داستان دیگر»|| نوشته دینو بوتزاتی || ترجمه محسن ابراهیم||  انتشارات مرکز موسیقی مقدمه :  Sleeping on the Ocean by Piano Peace (...
داستان کوتاه «کولومبره»|| برگرفته از مجموعه داستان...
16:46
 • 19

 • 2 سال پیش
16:46
داستان کوتاه «کولومبره»|| برگرفته از مجموعه داستانی « کولومبره و پنجاه داستان دیگر»|| نوشته دینو بوتزاتی || ترجمه محسن ابراهیم||  انتشارات مرکز موسیقی مقدمه :  Sleeping on the Ocean by Piano Peace (...
داستان کوتاه «کولومبره»|| برگرفته از مجموعه داستان...
19:56
 • 12

 • 2 سال پیش
19:56
داستان کوتاه «کولومبره»|| برگرفته از مجموعه داستانی « کولومبره و پنجاه داستان دیگر»|| نوشته دینو بوتزاتی || ترجمه محسن ابراهیم||  انتشارات مرکز موسیقی مقدمه :  Sleeping on the Ocean by Piano Peace (...
داستان کوتاه «کولومبره»|| برگرفته از مجموعه داستان...
16:14
 • 19

 • 2 سال پیش
16:14
داستان کوتاه «کولومبره»|| برگرفته از مجموعه داستانی « کولومبره و پنجاه داستان دیگر»|| نوشته دینو بوتزاتی || ترجمه محسن ابراهیم||  انتشارات مرکز موسیقی مقدمه :  Sleeping on the Ocean by Piano Peace (...
داستان کوتاه «کولومبره»|| برگرفته از مجموعه داستان...
18:08
 • 16

 • 2 سال پیش
18:08
داستان کوتاه «کولومبره»|| برگرفته از مجموعه داستانی « کولومبره و پنجاه داستان دیگر»|| نوشته دینو بوتزاتی || ترجمه محسن ابراهیم||  انتشارات مرکز موسیقی مقدمه :  Sleeping on the Ocean by Piano Peace (...
داستان کوتاه «کولومبره»|| برگرفته از مجموعه داستان...
20:00
 • 22

 • 2 سال پیش
20:00
داستان کوتاه «کولومبره»|| برگرفته از مجموعه داستانی « کولومبره و پنجاه داستان دیگر»|| نوشته دینو بوتزاتی || ترجمه محسن ابراهیم||  انتشارات مرکز موسیقی مقدمه :  Sleeping on the Ocean by Piano Peace (...
داستان کوتاه «کولومبره»|| برگرفته از مجموعه داستان...
15:43
 • 19

 • 2 سال پیش
15:43
داستان کوتاه «کولومبره»|| برگرفته از مجموعه داستانی « کولومبره و پنجاه داستان دیگر»|| نوشته دینو بوتزاتی || ترجمه محسن ابراهیم||  انتشارات مرکز موسیقی مقدمه :  Sleeping on the Ocean by Piano Peace (...
داستان کوتاه «کولومبره»|| برگرفته از مجموعه داستان...
20:20
 • 20

 • 2 سال پیش
20:20
داستان کوتاه «کولومبره»|| برگرفته از مجموعه داستانی « کولومبره و پنجاه داستان دیگر»|| نوشته دینو بوتزاتی || ترجمه محسن ابراهیم||  انتشارات مرکز موسیقی مقدمه :  Sleeping on the Ocean by Piano Peace (...
داستان کوتاه «کولومبره»|| برگرفته از مجموعه داستان...
18:42
 • 18

 • 2 سال پیش
18:42
داستان کوتاه «کولومبره»|| برگرفته از مجموعه داستانی « کولومبره و پنجاه داستان دیگر»|| نوشته دینو بوتزاتی || ترجمه محسن ابراهیم||  انتشارات مرکز موسیقی مقدمه :  Sleeping on the Ocean by Piano Peace (...
داستان کوتاه «کولومبره»|| برگرفته از مجموعه داستان...
19:50
 • 47

 • 2 سال پیش
19:50
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمی‌تابد  || نویسنده: مگان دیواین || مترجم‌ها: سیده سارا ضرغامی، آرزو مومیوند || انتشارات میلکان || 1397 || 240 صفحه  وق...
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فق...
15:33
 • 47

 • 2 سال پیش
15:33
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمی‌تابد  || نویسنده: مگان دیواین || مترجم‌ها: سیده سارا ضرغامی، آرزو مومیوند || انتشارات میلکان || 1397 || 240 صفحه  وق...
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فق...
22:00
 • 36

 • 2 سال پیش
22:00
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمی‌تابد  || نویسنده: مگان دیواین || مترجم‌ها: سیده سارا ضرغامی، آرزو مومیوند || انتشارات میلکان || 1397 || 240 صفحه  وق...
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فق...
39:29
 • 42

 • 2 سال پیش
39:29
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمی‌تابد  || نویسنده: مگان دیواین || مترجم‌ها: سیده سارا ضرغامی، آرزو مومیوند || انتشارات میلکان || 1397 || 240 صفحه  وق...
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فق...
47:00
 • 40

 • 2 سال پیش
47:00
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمی‌تابد  || نویسنده: مگان دیواین || مترجم‌ها: سیده سارا ضرغامی، آرزو مومیوند || انتشارات میلکان || 1397 || 240 صفحه  وق...
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فق...
48:12
 • 51

 • 2 سال پیش
48:12
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمی‌تابد  || نویسنده: مگان دیواین || مترجم‌ها: سیده سارا ضرغامی، آرزو مومیوند || انتشارات میلکان || 1397 || 240 صفحه  وق...
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فق...
42:11
 • 39

 • 2 سال پیش
42:11
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمی‌تابد  || نویسنده: مگان دیواین || مترجم‌ها: سیده سارا ضرغامی، آرزو مومیوند || انتشارات میلکان || 1397 || 240 صفحه  وق...
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فق...
46:18
 • 65

 • 2 سال پیش
46:18
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابراهیم مترجم  کتاب« کولومبره و پنجاه داستان دیگر» از دینو بوتزاتی، انتشارات مرکز  مقاله اینترنتی «فرسایش پایان‌ناپذیرِ روزها/ نقد و نگاهی بر «بیابان تات...
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابرا...
43:45
 • 25

 • 2 سال پیش
43:45
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابراهیم مترجم  کتاب« کولومبره و پنجاه داستان دیگر» از دینو بوتزاتی، انتشارات مرکز  مقاله اینترنتی «فرسایش پایان‌ناپذیرِ روزها/ نقد و نگاهی بر «بیابان تات...
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابرا...
27:27
 • 12

 • 2 سال پیش
27:27
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمی‌تابد  || نویسنده: مگان دیواین || مترجم‌ها: سیده سارا ضرغامی، آرزو مومیوند || انتشارات میلکان || 1397 || 240 صفحه  وق...
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فق...
48:07
 • 38

 • 2 سال پیش
48:07
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمی‌تابد  || نویسنده: مگان دیواین || مترجم‌ها: سیده سارا ضرغامی، آرزو مومیوند || انتشارات میلکان || 1397 || 240 صفحه  وق...
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فق...
41:21
 • 38

 • 2 سال پیش
41:21
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمی‌تابد  || نویسنده: مگان دیواین || مترجم‌ها: سیده سارا ضرغامی، آرزو مومیوند || انتشارات میلکان || 1397 || 240 صفحه  وق...
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فق...
42:21
 • 58

 • 2 سال پیش
42:21
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمی‌تابد  || نویسنده: مگان دیواین || مترجم‌ها: سیده سارا ضرغامی، آرزو مومیوند || انتشارات میلکان || 1397 || 240 صفحه  وق...
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فق...
43:47
 • 75

 • 2 سال پیش
43:47
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابراهیم مترجم  کتاب« کولومبره و پنجاه داستان دیگر» از دینو بوتزاتی، انتشارات مرکز  مقاله اینترنتی «فرسایش پایان‌ناپذیرِ روزها/ نقد و نگاهی بر «بیابان تات...
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابرا...
40:01
 • 11

 • 3 سال پیش
40:01
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابراهیم مترجم  کتاب« کولومبره و پنجاه داستان دیگر» از دینو بوتزاتی، انتشارات مرکز  مقاله اینترنتی «فرسایش پایان‌ناپذیرِ روزها/ نقد و نگاهی بر «بیابان تات...
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابرا...
48:10
 • 12

 • 3 سال پیش
48:10
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمی‌تابد  || نویسنده: مگان دیواین || مترجم‌ها: سیده سارا ضرغامی، آرزو مومیوند || انتشارات میلکان || 1397 || 240 صفحه  وق...
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فق...
28:38
 • 66

 • 3 سال پیش
28:38
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمی‌تابد  || نویسنده: مگان دیواین || مترجم‌ها: سیده سارا ضرغامی، آرزو مومیوند || انتشارات میلکان || 1397 || 240 صفحه  وق...
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فق...
28:31
 • 65

 • 3 سال پیش
28:31
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمی‌تابد  || نویسنده: مگان دیواین || مترجم‌ها: سیده سارا ضرغامی، آرزو مومیوند || انتشارات میلکان || 1397 || 240 صفحه  وق...
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فق...
23:43
 • 80

 • 3 سال پیش
23:43
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمی‌تابد  || نویسنده: مگان دیواین || مترجم‌ها: سیده سارا ضرغامی، آرزو مومیوند || انتشارات میلکان || 1397 || 240 صفحه  وق...
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فق...
50:19
 • 85

 • 3 سال پیش
50:19
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابراهیم مترجم  کتاب« کولومبره و پنجاه داستان دیگر» از دینو بوتزاتی، انتشارات مرکز  مقاله اینترنتی «فرسایش پایان‌ناپذیرِ روزها/ نقد و نگاهی بر «بیابان تات...
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابرا...
33:12
 • 13

 • 3 سال پیش
33:12
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمی‌تابد  || نویسنده: مگان دیواین || مترجم‌ها: سیده سارا ضرغامی، آرزو مومیوند || انتشارات میلکان || 1397 || 240 صفحه  وق...
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فق...
41:41
 • 110

 • 3 سال پیش
41:41
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمی‌تابد  || نویسنده: مگان دیواین || مترجم‌ها: سیده سارا ضرغامی، آرزو مومیوند || انتشارات میلکان || 1397 || 240 صفحه  وق...
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فق...
37:36
 • 176

 • 3 سال پیش
37:36
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابراهیم مترجم  کتاب« کولومبره و پنجاه داستان دیگر» از دینو بوتزاتی، انتشارات مرکز  مقاله اینترنتی «فرسایش پایان‌ناپذیرِ روزها/ نقد و نگاهی بر «بیابان تات...
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابرا...
33:56
 • 13

 • 3 سال پیش
33:56
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمی‌تابد  || نویسنده: مگان دیواین || مترجم‌ها: سیده سارا ضرغامی، آرزو مومیوند || انتشارات میلکان || 1397 || 240 صفحه  وق...
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فق...
26:20
 • 231

 • 3 سال پیش
26:20
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فقدان در فرهنگی که اینها را بر نمی‌تابد  || نویسنده: مگان دیواین || مترجم‌ها: سیده سارا ضرغامی، آرزو مومیوند || انتشارات میلکان || 1397 || 240 صفحه  وق...
عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛ مواجهه با اندوه و فق...
38:28
 • 824

 • 3 سال پیش
38:28
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابراهیم مترجم  کتاب« کولومبره و پنجاه داستان دیگر» از دینو بوتزاتی، انتشارات مرکز  مقاله اینترنتی «فرسایش پایان‌ناپذیرِ روزها/ نقد و نگاهی بر «بیابان تات...
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابرا...
28:30
 • 13

 • 3 سال پیش
28:30
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابراهیم مترجم  کتاب« کولومبره و پنجاه داستان دیگر» از دینو بوتزاتی، انتشارات مرکز  مقاله اینترنتی «فرسایش پایان‌ناپذیرِ روزها/ نقد و نگاهی بر «بیابان تات...
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابرا...
47:14
 • 11

 • 3 سال پیش
47:14
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابراهیم مترجم  کتاب« کولومبره و پنجاه داستان دیگر» از دینو بوتزاتی، انتشارات مرکز  مقاله اینترنتی «فرسایش پایان‌ناپذیرِ روزها/ نقد و نگاهی بر «بیابان تات...
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابرا...
41:04
 • 9

 • 3 سال پیش
41:04
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابراهیم مترجم  کتاب« کولومبره و پنجاه داستان دیگر» از دینو بوتزاتی، انتشارات مرکز  مقاله اینترنتی «فرسایش پایان‌ناپذیرِ روزها/ نقد و نگاهی بر «بیابان تات...
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابرا...
18:33
 • 11

 • 3 سال پیش
18:33
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابراهیم مترجم  کتاب« کولومبره و پنجاه داستان دیگر» از دینو بوتزاتی، انتشارات مرکز  مقاله اینترنتی «فرسایش پایان‌ناپذیرِ روزها/ نقد و نگاهی بر «بیابان تات...
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابرا...
42:13
 • 11

 • 3 سال پیش
42:13
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابراهیم مترجم  کتاب« کولومبره و پنجاه داستان دیگر» از دینو بوتزاتی، انتشارات مرکز  مقاله اینترنتی «فرسایش پایان‌ناپذیرِ روزها/ نقد و نگاهی بر «بیابان تات...
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابرا...
43:53
 • 8

 • 3 سال پیش
43:53
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابراهیم مترجم  کتاب« کولومبره و پنجاه داستان دیگر» از دینو بوتزاتی، انتشارات مرکز  مقاله اینترنتی «فرسایش پایان‌ناپذیرِ روزها/ نقد و نگاهی بر «بیابان تات...
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابرا...
35:50
 • 9

 • 3 سال پیش
35:50
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابراهیم مترجم  کتاب« کولومبره و پنجاه داستان دیگر» از دینو بوتزاتی، انتشارات مرکز  مقاله اینترنتی «فرسایش پایان‌ناپذیرِ روزها/ نقد و نگاهی بر «بیابان تات...
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابرا...
41:02
 • 9

 • 3 سال پیش
41:02
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابراهیم مترجم  کتاب« کولومبره و پنجاه داستان دیگر» از دینو بوتزاتی، انتشارات مرکز  مقاله اینترنتی «فرسایش پایان‌ناپذیرِ روزها/ نقد و نگاهی بر «بیابان تات...
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابرا...
35:37
 • 12

 • 3 سال پیش
35:37
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابراهیم مترجم  کتاب« کولومبره و پنجاه داستان دیگر» از دینو بوتزاتی، انتشارات مرکز  مقاله اینترنتی «فرسایش پایان‌ناپذیرِ روزها/ نقد و نگاهی بر «بیابان تات...
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابرا...
24:52
 • 25

 • 3 سال پیش
24:52
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابراهیم مترجم  کتاب« کولومبره و پنجاه داستان دیگر» از دینو بوتزاتی، انتشارات مرکز  مقاله اینترنتی «فرسایش پایان‌ناپذیرِ روزها/ نقد و نگاهی بر «بیابان تات...
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابرا...
32:11
 • 35

 • 3 سال پیش
32:11
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابراهیم مترجم  کتاب« کولومبره و پنجاه داستان دیگر» از دینو بوتزاتی، انتشارات مرکز  مقاله اینترنتی «فرسایش پایان‌ناپذیرِ روزها/ نقد و نگاهی بر «بیابان تات...
منابع مورد استفاده در این قسمت :  مقدمه محسن ابرا...
27:51
 • 99

 • 3 سال پیش
27:51
من هم مثل عده‌ای از آدميانِ همين کوچه هنوز از کج و پيچ کردنِ کلماتِ عادیِ آسمان بَدَم می‌آيد. بی‌راهه چرا؟ تمام اين سالها حرام از يک شبِ دُرُست حرام از يک روز خوش حرام از يک ... از خوابِ يک لحظه، يک ل...
من هم مثل عده‌ای از آدميانِ همين کوچه هنوز از کج و...
03:38
 • 22

 • 3 سال پیش
03:38
جامعه شناسی خودمانی؛ چرا درمانده ایم؟ || حسن نراقی ||انتشارات اختران دوستان و همراهان عزیز سلام من زهره هاشمی هستم و در فصل ششم قاصدک شنو که در تاریخ اول اردیبهشت ماه سال 1400 منتشر می شود  با خوانش ...
جامعه شناسی خودمانی؛ چرا درمانده ایم؟ || حسن نراقی...
36:34
 • 82

 • 3 سال پیش
36:34
جامعه شناسی خودمانی؛ چرا درمانده ایم؟ || حسن نراقی ||انتشارات اختران دوستان و همراهان عزیز سلام من زهره هاشمی هستم و در فصل ششم قاصدک شنو که در تاریخ اول اردیبهشت ماه سال 1400 منتشر می شود  با خوانش ...
جامعه شناسی خودمانی؛ چرا درمانده ایم؟ || حسن نراقی...
38:09
 • 82

 • 3 سال پیش
38:09
shenoto-ads
shenoto-ads