فین کست

فیندو
7
میانگین پخش
48
تعداد پخش
1
دنبال کننده

فین کست

فیندو
7
میانگین پخش
48
تعداد پخش
1
دنبال کننده

پادکست تحلیلی از مهم‌ترین اخبار مرتبط با بازار سرمایه...
پادکست تحلیلی از مهم‌ترین اخبار مرتبط با بازار سرم...
24:02
 • 7

 • 3 سال پیش
24:02
پادکست تحلیلی از مهم‌ترین اخبار مرتبط با بازار سرمایه...
پادکست تحلیلی از مهم‌ترین اخبار مرتبط با بازار سرم...
17:37
 • 5

 • 3 سال پیش
17:37
پادکست تحلیلی از مهم‌ترین اخبار مرتبط با بازار سرمایه...
پادکست تحلیلی از مهم‌ترین اخبار مرتبط با بازار سرم...
25:08
 • 10

 • 3 سال پیش
25:08
قسمت ۱ - هفته منتهی به ۷ شهریور ۹۹ در این پادکست خواهید شنید: مهمترین اتفاقات بورس و بازارهای جهانی در هفته اخیر چه بود؟ نکته آموزشی معاملات هفته اخیر بورس چیست؟ تغییر کدام مصوبات و قوانین در هفته...
قسمت ۱ - هفته منتهی به ۷ شهریور ۹۹ در این پادکس...
14:11
 • 3

 • 3 سال پیش
14:11
قسمت ۱ - هفته منتهی به ۷ شهریور ۹۹ در این پادکست خواهید شنید: مهمترین اتفاقات بورس و بازارهای جهانی در هفته اخیر چه بود؟ نکته آموزشی معاملات هفته اخیر بورس چیست؟ تغییر کدام مصوبات و قوانین در هفته...
قسمت ۱ - هفته منتهی به ۷ شهریور ۹۹ در این پادکس...
16:02
 • 3

 • 3 سال پیش
16:02
 • 10

 • 3 سال پیش
قسمت ۱ - هفته منتهی به ۷ شهریور ۹۹ در این پادکست خواهید شنید: مهمترین اتفاقات بورس و بازارهای جهانی در هفته اخیر چه بود؟ نکته آموزشی معاملات هفته اخیر بورس چیست؟ تغییر کدام مصوبات و قوانین در هفته...
قسمت ۱ - هفته منتهی به ۷ شهریور ۹۹ در این پادکس...
16:55
 • 10

 • 3 سال پیش
16:55
 • 10

 • 3 سال پیش
قسمت ۱ - هفته منتهی به ۷ شهریور ۹۹ در این پادکست خواهید شنید: مهمترین اتفاقات بورس و بازارهای جهانی در هفته اخیر چه بود؟ نکته آموزشی معاملات هفته اخیر بورس چیست؟ تغییر کدام مصوبات و قوانین در هفته...
قسمت ۱ - هفته منتهی به ۷ شهریور ۹۹ در این پادکس...
15:58
 • 10

 • 3 سال پیش
15:58
shenoto-ads
shenoto-ads