• 3 سال پیش

  • 10

  • 25:08

به وقت فیندو - به‌وقت فیندو 1

فین کست
0
0
0

به وقت فیندو - به‌وقت فیندو 1

فین کست
  • 25:08

  • 10

  • 3 سال پیش

توضیحات
پادکست تحلیلی از مهم‌ترین اخبار مرتبط با بازار سرمایه

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads