پنجاه فصل

محمدامین زمان‌وزیری
  48
  میانگین پخش
  1.1K
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

  پنجاه فصل

  محمدامین زمان‌وزیری
  48
  میانگین پخش
  1.1K
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

  در این قسمت، بخش سوم فصل چهل و یکم کتاب سیرالملوک (سیاست‌نامه) خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم. برای ارتباط بیشتر: [email protected]...

  در این قسمت، بخش سوم فصل چهل و یکم کتاب سیرالمل...

  20:29
  • 4

  • 2 روز پیش
  20:29
  در این قسمت، بخش دوم فصل چهل و یکم کتاب سیرالملوک (سیاست‌نامه) خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم. برای ارتباط بیشتر و دریافت نظرات: [email protected]...

  در این قسمت، بخش دوم فصل چهل و یکم کتاب سیرالمل...

  18:15
  • 9

  • 3 هفته پیش
  18:15
  در این قسمت، بخش یکم فصل چهل و یکم کتاب سیرالملوک (سیاست‌نامه) خواجه نظام‌الملک طوسی را با تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم.ایمیل پادکست پنجاه فصل:[email protected]...

  در این قسمت، بخش یکم فصل چهل و یکم کتاب سیرالمل...

  12:01
  • 34

  • 2 ماه پیش
  12:01
  در این قسمت، بخش دوم فصل چهلم کتاب سیرالملوک (سیاست‌نامه) خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم. ایمیل پادکست پنجاه فصل: [email protected]...

  در این قسمت، بخش دوم فصل چهلم کتاب سیرالملوک (س...

  32:06
  • 38

  • 4 ماه پیش
  32:06
  در این قسمت، بخش نخست فصل چهلم کتاب سیرالملوک (سیاست‌نامه) خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم.ایمیل پادکست پنجاه فصل: [email protected]...

  در این قسمت، بخش نخست فصل چهلم کتاب سیرالملوک (...

  30:40
  • 22

  • 5 ماه پیش
  30:40
  در این قسمت، فصل‌های سی و هشتم و سی و نهم کتاب سیرالملوک (سیاست‌نامه) خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم. ایمیل برای دریافت نظرات شما و ارتباط بیشتر: panjahfasl.podcast@gmail....

  در این قسمت، فصل‌های سی و هشتم و سی و نهم کتاب ...

  21:48
  • 51

  • 5 ماه پیش
  21:48
  در این قسمت، فصل‌های سی و سوم تا سی و هفتم کتاب سیرالملوک (سیاست‌نامه) خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم. ایمیل برای دریافت نظرات شما و ارتباط بیشتر: panjahfasl.podcast@gmail...

  در این قسمت، فصل‌های سی و سوم تا سی و هفتم کتاب...

  22:14
  • 38

  • 5 ماه پیش
  22:14
  در این قسمت، فصل‌های بیست و هشتم تا سی و دوم کتاب سیرالملوک (سیاست‌نامه) خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم. ایمیل برای دریافت نظرات و ارتباط بیشتر: [email protected]...

  در این قسمت، فصل‌های بیست و هشتم تا سی و دوم کت...

  12:23
  • 29

  • 5 ماه پیش
  12:23
  در این قسمت، فصل بیست و هفتم کتاب سیرالملوک (سیاست‌نامه) خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم. ایمیل برای دریافت نظرات شما و ارتباط بیشتر: [email protected]...

  در این قسمت، فصل بیست و هفتم کتاب سیرالملوک (سی...

  49:05
  • 91

  • 6 ماه پیش
  49:05
  در این قسمت، فصل‌های بیست و دوم تا بیست و ششم کتاب سیرالملوک (سیاست‌نامه) خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم.ایمیل برای دریافت نظرات و ارتباط بیشتر: [email protected]...

  در این قسمت، فصل‌های بیست و دوم تا بیست و ششم ک...

  11:50
  • 46

  • 6 ماه پیش
  11:50
  در این قسمت، فصل بیست و یکم کتاب سیرالملوک (سیاست‌نامه) خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم. ایمیل برای دریافت نظرات و ارتباط بیشتر: [email protected]...

  در این قسمت، فصل بیست و یکم کتاب سیرالملوک (سیا...

  15:28
  • 20

  • 6 ماه پیش
  15:28
  در این قسمت، فصل‌های چهاردهم تا بیستم کتاب سیرالملوک (سیاست‌نامه) خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم. ایمیل برای دریافت نظرات و ارتباط بیشتر: [email protected]...

  در این قسمت، فصل‌های چهاردهم تا بیستم کتاب سیرا...

  20:34
  • 26

  • 6 ماه پیش
  20:34
  در این قسمت، فصل سیزدهم کتاب سیرالملوک خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم. ایمیل برای دریافت نظرات و ارتباط بیشتر: [email protected]...

  در این قسمت، فصل سیزدهم کتاب سیرالملوک خواجه نظ...

  42:19
  • 79

  • 6 ماه پیش
  42:19
  در این قسمت، فصل‌های یازدهم و دوازدهم کتاب سیرالملوک خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم. ایمیل پنجاه فصل: [email protected]...

  در این قسمت، فصل‌های یازدهم و دوازدهم کتاب سیرا...

  10:25
  • 26

  • 7 ماه پیش
  10:25
  در این قسمت، فصل دهم کتاب سیرالملوک خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم.ایمیل پنجاه فصل:[email protected]...

  در این قسمت، فصل دهم کتاب سیرالملوک خواجه نظام‌...

  28:18
  • 55

  • 7 ماه پیش
  28:18
  در این فسمت، فصل‌های هشتم و نهم کتاب سیرالملوک (سیاست‌نامه) خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم. نشانی ایمیل: [email protected]...

  در این فسمت، فصل‌های هشتم و نهم کتاب سیرالملوک ...

  14:01
  • 22

  • 7 ماه پیش
  14:01
  در این قسمت، فصل هفتم کتاب سیرالملوک (سیاست‌نامه) خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم. نشانی ایمیل: [email protected]...

  در این قسمت، فصل هفتم کتاب سیرالملوک (سیاست‌نام...

  40:58
  • 58

  • 8 ماه پیش
  40:58
  در این قسمت، فصل ششم کتاب سیرالملوک (سیاست‌نامه) خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم. نشانی ایمیل: [email protected]...

  در این قسمت، فصل ششم کتاب سیرالملوک (سیاست‌نامه...

  19:42
  • 31

  • 8 ماه پیش
  19:42
  در این قسمت، فصل پنجم کتاب سیرالملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می شنویم. نشانی ایمیل: [email protected]...

  در این قسمت، فصل پنجم کتاب سیرالملوک (سیاست نام...

  35:05
  • 64

  • 8 ماه پیش
  35:05
  در این قسمت، فصل چهارم کتاب سیرالملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می شنویم. نشانی ایمیل: [email protected]...

  در این قسمت، فصل چهارم کتاب سیرالملوک (سیاست نا...

  35:01
  • 55

  • 8 ماه پیش
  35:01
  در این قسمت، فصل سوم کتاب سیرالملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک، می شنویم.نشانی ایمیل: [email protected]...

  در این قسمت، فصل سوم کتاب سیرالملوک (سیاست نامه...

  30:45
  • 118

  • 9 ماه پیش
  30:45
  در این قسمت به فصل های اول و دوم کتاب سیرالملوک خواجه نظام الملک طوسی بر اساس تصحیح هیوبرت دارک گوش می کنیم. نشانی ایمیل: [email protected]...

  در این قسمت به فصل های اول و دوم کتاب سیرالملوک...

  18:44
  • 84

  • 9 ماه پیش
  18:44
  در این اپیزود، مقدمه کتاب سیرالملوک خواجه نظام الملک طوسی را با هم می شنویم.نشانی ایمیل: [email protected]...

  در این اپیزود، مقدمه کتاب سیرالملوک خواجه نظام ...

  08:37
  • 64

  • 9 ماه پیش
  08:37
  • 76

  • 9 ماه پیش
  نشانی ایمیل: [email protected]...

  نشانی ایمیل: [email protected]

  ...
  04:29
  • 76

  • 9 ماه پیش
  04:29
  shenoto-ads
  shenoto-ads