پنجاه فصل

محمدامین زمان‌وزیری
  37
  میانگین پخش
  511
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

  پنجاه فصل

  محمدامین زمان‌وزیری
  37
  میانگین پخش
  511
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

  در این قسمت، فصل بیست و یکم کتاب سیرالملوک (سیاست‌نامه) خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم. ایمیل برای دریافت نظرات و ارتباط بیشتر: panjahfasl.podcast@gmail.com...

  در این قسمت، فصل بیست و یکم کتاب سیرالملوک (سیا...

  15:28
  • 7

  • 3 روز پیش
  15:28
  در این قسمت، فصل‌های چهاردهم تا بیستم کتاب سیرالملوک (سیاست‌نامه) خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم. ایمیل برای دریافت نظرات و ارتباط بیشتر: panjahfasl.podcast@gmail.com...

  در این قسمت، فصل‌های چهاردهم تا بیستم کتاب سیرا...

  20:34
  • 14

  • 1 هفته پیش
  20:34
  در این قسمت، فصل سیزدهم کتاب سیرالملوک خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم. ایمیل برای دریافت نظرات و ارتباط بیشتر: panjahfasl.podcast@gmail.com...

  در این قسمت، فصل سیزدهم کتاب سیرالملوک خواجه نظ...

  42:19
  • 60

  • 2 هفته پیش
  42:19
  در این قسمت، فصل‌های یازدهم و دوازدهم کتاب سیرالملوک خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم. ایمیل پنجاه فصل: panjahfasl.podcast@gmail.com...

  در این قسمت، فصل‌های یازدهم و دوازدهم کتاب سیرا...

  10:25
  • 16

  • 1 ماه پیش
  10:25
  در این قسمت، فصل دهم کتاب سیرالملوک خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم.ایمیل پنجاه فصل:panjahfasl.podcast@gmail.com...

  در این قسمت، فصل دهم کتاب سیرالملوک خواجه نظام‌...

  28:18
  • 29

  • 1 ماه پیش
  28:18
  در این فسمت، فصل‌های هشتم و نهم کتاب سیرالملوک (سیاست‌نامه) خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم. نشانی ایمیل: panjahfasl.podcast@gmail.com...

  در این فسمت، فصل‌های هشتم و نهم کتاب سیرالملوک ...

  14:01
  • 11

  • 1 ماه پیش
  14:01
  در این قسمت، فصل هفتم کتاب سیرالملوک (سیاست‌نامه) خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم. نشانی ایمیل: panjahfasl.podcast@gmail.com...

  در این قسمت، فصل هفتم کتاب سیرالملوک (سیاست‌نام...

  40:58
  • 25

  • 1 ماه پیش
  40:58
  در این قسمت، فصل ششم کتاب سیرالملوک (سیاست‌نامه) خواجه نظام‌الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می‌شنویم. نشانی ایمیل: panjahfasl.podcast@gmail.com...

  در این قسمت، فصل ششم کتاب سیرالملوک (سیاست‌نامه...

  19:42
  • 22

  • 1 ماه پیش
  19:42
  در این قسمت، فصل پنجم کتاب سیرالملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می شنویم. نشانی ایمیل: panjahfasl.podcast@gmail.com...

  در این قسمت، فصل پنجم کتاب سیرالملوک (سیاست نام...

  35:05
  • 49

  • 2 ماه پیش
  35:05
  در این قسمت، فصل چهارم کتاب سیرالملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک می شنویم. نشانی ایمیل: panjahfasl.podcast@gmail.com...

  در این قسمت، فصل چهارم کتاب سیرالملوک (سیاست نا...

  35:01
  • 40

  • 2 ماه پیش
  35:01
  در این قسمت، فصل سوم کتاب سیرالملوک (سیاست نامه) خواجه نظام الملک طوسی را بر اساس تصحیح هیوبرت دارک، می شنویم.نشانی ایمیل: panjahfasl.podcast@gmail.com...

  در این قسمت، فصل سوم کتاب سیرالملوک (سیاست نامه...

  30:45
  • 88

  • 2 ماه پیش
  30:45
  در این قسمت به فصل های اول و دوم کتاب سیرالملوک خواجه نظام الملک طوسی بر اساس تصحیح هیوبرت دارک گوش می کنیم. نشانی ایمیل: panjahfasl.podcast@gmail.com...

  در این قسمت به فصل های اول و دوم کتاب سیرالملوک...

  18:44
  • 52

  • 2 ماه پیش
  18:44
  در این اپیزود، مقدمه کتاب سیرالملوک خواجه نظام الملک طوسی را با هم می شنویم.نشانی ایمیل: panjahfasl.podcast@gmail.com...

  در این اپیزود، مقدمه کتاب سیرالملوک خواجه نظام ...

  08:37
  • 43

  • 3 ماه پیش
  08:37
  • 55

  • 3 ماه پیش
  نشانی ایمیل: panjahfasl.podcast@gmail.com...

  نشانی ایمیل: panjahfasl.podcast@gmail.com

  ...
  04:29
  • 55

  • 3 ماه پیش
  04:29
  shenoto-ads
  shenoto-ads