فارم موزیک

مهدی سیف اللهی
64
میانگین پخش
64
تعداد پخش
1
دنبال کننده

فارم موزیک

مهدی سیف اللهی
64
میانگین پخش
64
تعداد پخش
1
دنبال کننده

  • 64

  • 11 ماه پیش
ژاک برل (۱۹۲۹- ۱۹۷۸)، زادۀ بروکسل و فرانسه‌زبان بود. اما شاید تحت تأثیر خانوادۀ پدری، خود را فلامان (فلمیش) می‌دانست و گهگاه به این زبان شعر می‌گفت. با اینحال او هیچگاه خود را شاعر معرفی نکرد. فروتنی ...
ژاک برل (۱۹۲۹- ۱۹۷۸)، زادۀ بروکسل و فرانسه‌زبان بو...
15:54
  • 64

  • 11 ماه پیش
15:54
shenoto-ads
shenoto-ads