فارم موزیک

مهدی سیف اللهی
86
میانگین پخش
86
تعداد پخش
1
دنبال کننده

فارم موزیک

مهدی سیف اللهی
86
میانگین پخش
86
تعداد پخش
1
دنبال کننده

  • 86

  • 2 سال پیش
ژاک برل (۱۹۲۹- ۱۹۷۸)، زادۀ بروکسل و فرانسه‌زبان بود. اما شاید تحت تأثیر خانوادۀ پدری، خود را فلامان (فلمیش) می‌دانست و گهگاه به این زبان شعر می‌گفت. با اینحال او هیچگاه خود را شاعر معرفی نکرد. فروتنی ...
ژاک برل (۱۹۲۹- ۱۹۷۸)، زادۀ بروکسل و فرانسه‌زبان بو...
15:54
  • 86

  • 2 سال پیش
15:54
shenoto-ads
shenoto-ads