New Experience

New Experience
  67
  میانگین پخش
  67
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

  New Experience

  New Experience
  67
  میانگین پخش
  67
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

  • 67

  • 5 سال پیش
  در جستجوی شنیدن تجربه های معماران در فضاهای میان رشته ای هستیم. این اولین قسمت از پادکستِ "تجربه" است، در این قسمت تجربه های معماری را میشنویم که در حوزه کشاورزی شهری فعالیت میکند. ...
  در جستجوی شنیدن تجربه های معماران در فضاهای میان ر...
  32:56
  • 67

  • 5 سال پیش
  32:56
  shenoto-ads
  shenoto-ads