دیجی پادکست

آریا مظلومی
22
میانگین پخش
65
تعداد پخش
3
دنبال کننده

دیجی پادکست

آریا مظلومی
22
میانگین پخش
65
تعداد پخش
3
دنبال کننده

DIGI PODCAST | دیجی پادکست هفته نامه تکنولوژی دیجیتال | Tech Weekly NEWS & Professional Reviews FOLLOW US: 1. INSTAGRAM : @DIGIPODCAST 2. TELEGRAM : @DIGIPODCAST...
DIGI PODCAST | دیجی پادکست هفته نامه تکنولوژی د...
31:04
  • 11

  • 3 سال پیش
31:04
DIGI PODCAST | دیجی پادکست هفته نامه تکنولوژی دیجیتال | Tech Weekly NEWS & Professional Reviews FOLLOW US: 1. INSTAGRAM : @DIGIPODCAST 2. TELEGRAM : @DIGIPODCAST...
DIGI PODCAST | دیجی پادکست هفته نامه تکنولوژی د...
27:47
  • 23

  • 3 سال پیش
27:47
DIGI PODCAST | دیجی پادکست هفته نامه تکنولوژی دیجیتال | Tech Weekly NEWS & Professional Reviews FOLLOW US: 1. INSTAGRAM : @DIGIPODCAST 2. TELEGRAM : @DIGIPODCAST...
DIGI PODCAST | دیجی پادکست هفته نامه تکنولوژی د...
13:39
  • 31

  • 3 سال پیش
13:39
shenoto-ads
shenoto-ads