• 4 سال پیش

  • 24

  • 27:47

DIGI PODCAST | دیجی پادکست - Digi Podcast - Episode 1 - دیجی پادکست - قسمت یک

دیجی پادکست
0
0
0

DIGI PODCAST | دیجی پادکست - Digi Podcast - Episode 1 - دیجی پادکست - قسمت یک

دیجی پادکست
  • 27:47

  • 24

  • 4 سال پیش

توضیحات
DIGI PODCAST | دیجی پادکست هفته نامه تکنولوژی دیجیتال | Tech Weekly NEWS & Professional Reviews FOLLOW US: 1. INSTAGRAM : @DIGIPODCAST 2. TELEGRAM : @DIGIPODCAST

با صدای
آریا مظلومی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads