همگرایی

زهیر غرضی
20
میانگین پخش
140
تعداد پخش
0
دنبال کننده
همگرایی ؛ یک استارت آپ سیاسی! شروعی نو برای مردم....
همگرایی ؛ یک استارت آپ سیاسی! شروعی نو برای مردم.
10:28
 • 18

 • 4 سال پیش
10:28
همگرایی ؛ یک استارت آپ سیاسی! شروعی نو برای مردم....
همگرایی ؛ یک استارت آپ سیاسی! شروعی نو برای مردم.
04:21
 • 17

 • 4 سال پیش
04:21
همگرایی ؛ یک استارت آپ سیاسی! شروعی نو برای مردم....
همگرایی ؛ یک استارت آپ سیاسی! شروعی نو برای مردم.
04:38
 • 16

 • 4 سال پیش
04:38
همگرایی ؛ یک استارت آپ سیاسی! شروعی نو برای مردم....
همگرایی ؛ یک استارت آپ سیاسی! شروعی نو برای مردم.
12:49
 • 18

 • 4 سال پیش
12:49
همگرایی ؛ یک استارت آپ سیاسی! شروعی نو برای مردم....
همگرایی ؛ یک استارت آپ سیاسی! شروعی نو برای مردم.
06:21
 • 18

 • 4 سال پیش
06:21
همگرایی ؛ یک استارت آپ سیاسی! شروعی نو برای مردم....
همگرایی ؛ یک استارت آپ سیاسی! شروعی نو برای مردم.
04:15
 • 24

 • 4 سال پیش
04:15
 • 29

 • 4 سال پیش
همگرایی ؛ یک استارت آپ سیاسی! شروعی نو برای مردم....
همگرایی ؛ یک استارت آپ سیاسی! شروعی نو برای مردم.
01:35
 • 29

 • 4 سال پیش
01:35
shenoto-ads
shenoto-ads