بوکریفون

محمد شکری
25
میانگین پخش
317
تعداد پخش
5
دنبال کننده

بوکریفون

محمد شکری
25
میانگین پخش
317
تعداد پخش
5
دنبال کننده

◽نمایش رادیویی " مثلّث " با نگاهی درام به حادثه ی هفدهم شهریور ۱٣57 توسط هنرمندان رادیو نمایش و گروه هنری ارغوان برای بخش رادیو تئاتر جشنواره ی فجر تولید شده است....
◽نمایش رادیویی " مثلّث " با نگاهی درام به حادثه ی ...
29:59
 • 56

 • 4 سال پیش
29:59
سه نمایش کوتاه رادیویی بر اساس سه حکایت مختلف از کتاب ارزشمند " رساله ی دلگشا " + گزارش و پشت صحنه....
سه نمایش کوتاه رادیویی بر اساس سه حکایت مختلف از ک...
19:49
 • 72

 • 4 سال پیش
19:49
کتاب گویای " عباس بر جاده ی بی انتها " ( بر اساس زندگی شهید عباس خطیبی )، به قلم دکتر اعظم خطیبی در یازده قسمت ( فصل )، هدیه ای به علاقه مندان ... ....
کتاب گویای " عباس بر جاده ی بی انتها " ( بر اساس ز...
25:46
 • 6

 • 4 سال پیش
25:46
کتاب گویای " عباس بر جاده ی بی انتها " ( بر اساس زندگی شهید عباس خطیبی )، به قلم دکتر اعظم خطیبی در یازده قسمت ( فصل )، هدیه ای به علاقه مندان ... ....
کتاب گویای " عباس بر جاده ی بی انتها " ( بر اساس ز...
29:58
 • 28

 • 4 سال پیش
29:58
کتاب گویای " عباس بر جاده ی بی انتها " ( بر اساس زندگی شهید عباس خطیبی )، به قلم دکتر اعظم خطیبی در یازده قسمت ( فصل )، هدیه ای به علاقه مندان ... ....
کتاب گویای " عباس بر جاده ی بی انتها " ( بر اساس ز...
21:54
 • 14

 • 4 سال پیش
21:54
کتاب گویای " عباس بر جاده ی بی انتها " ( بر اساس زندگی شهید عباس خطیبی )، به قلم دکتر اعظم خطیبی در یازده قسمت ( فصل )، هدیه ای به علاقه مندان ... ....
کتاب گویای " عباس بر جاده ی بی انتها " ( بر اساس ز...
27:24
 • 11

 • 4 سال پیش
27:24
کتاب گویای " عباس بر جاده ی بی انتها " ( بر اساس زندگی شهید عباس خطیبی )، به قلم دکتر اعظم خطیبی در یازده قسمت ( فصل )، هدیه ای به علاقه مندان ... ....
کتاب گویای " عباس بر جاده ی بی انتها " ( بر اساس ز...
28:04
 • 12

 • 4 سال پیش
28:04
کتاب گویای " عباس بر جاده ی بی انتها " ( بر اساس زندگی شهید عباس خطیبی )، به قلم دکتر اعظم خطیبی در یازده قسمت ( فصل )، هدیه ای به علاقه مندان ... ....
کتاب گویای " عباس بر جاده ی بی انتها " ( بر اساس ز...
29:40
 • 9

 • 4 سال پیش
29:40
کتاب گویای " عباس بر جاده ی بی انتها " ( بر اساس زندگی شهید عباس خطیبی )، به قلم دکتر اعظم خطیبی در یازده قسمت ( فصل )، هدیه ای به علاقه مندان ... ....
کتاب گویای " عباس بر جاده ی بی انتها " ( بر اساس ز...
21:58
 • 16

 • 4 سال پیش
21:58
کتاب گویای " عباس بر جاده ی بی انتها " ( بر اساس زندگی شهید عباس خطیبی )، به قلم دکتر اعظم خطیبی در یازده قسمت ( فصل )، هدیه ای به علاقه مندان ... ....
کتاب گویای " عباس بر جاده ی بی انتها " ( بر اساس ز...
22:20
 • 12

 • 4 سال پیش
22:20
کتاب گویای " عباس بر جاده ی بی انتها " ( بر اساس زندگی شهید عباس خطیبی )، به قلم دکتر اعظم خطیبی در یازده قسمت ( فصل )، هدیه ای به علاقه مندان ... ....
کتاب گویای " عباس بر جاده ی بی انتها " ( بر اساس ز...
20:23
 • 13

 • 4 سال پیش
20:23
کتاب گویای " عباس بر جاده ی بی انتها " ( بر اساس زندگی شهید عباس خطیبی )، به قلم دکتر اعظم خطیبی در یازده قسمت ( فصل )، هدیه ای به علاقه مندان ... ....
کتاب گویای " عباس بر جاده ی بی انتها " ( بر اساس ز...
22:20
 • 14

 • 4 سال پیش
22:20
کتاب گویای " عباس بر جاده ی بی انتها " ( بر اساس زندگی شهید عباس خطیبی )، به قلم دکتر اعظم خطیبی در یازده قسمت ( فصل )، هدیه ای به علاقه مندان ... ....
کتاب گویای " عباس بر جاده ی بی انتها " ( بر اساس ز...
19:31
 • 54

 • 4 سال پیش
19:31
shenoto-ads
shenoto-ads