• 4 سال پیش

  • 56

  • 29:59

نمایش رادیویی مثلّث

بوکریفون
0
0
0

نمایش رادیویی مثلّث

بوکریفون
  • 29:59

  • 56

  • 4 سال پیش

توضیحات
◽نمایش رادیویی " مثلّث " با نگاهی درام به حادثه ی هفدهم شهریور ۱٣57 توسط هنرمندان رادیو نمایش و گروه هنری ارغوان برای بخش رادیو تئاتر جشنواره ی فجر تولید شده است.

با صدای
نوشین سهراب نیا - زهرا تاج الدین زاده
یاسمن خانی - سید علی صالحی
محمدرضا احمدیلر - مهراد لدنی
محمد شکری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads