بهتره بدونی

مهران بیژن پور
  59
  میانگین پخش
  349
  تعداد پخش
  8
  دنبال کننده

  بهتره بدونی

  مهران بیژن پور
  59
  میانگین پخش
  349
  تعداد پخش
  8
  دنبال کننده

  ما به شما در مورد چبزایی میگیم که خیلی ساده از کنارش رد میشین و یا موضوعاتی که دونستنش بهتره و شاید یه جایی به دردتون بخوره...
  ما به شما در مورد چبزایی میگیم که خیلی ساده از کنا...
  12:17
  • 35

  • 3 سال پیش
  12:17
  ما به شما در مورد چبزایی میگیم که خیلی ساده از کنارش رد میشین و یا موضوعاتی که دونستنش بهتره و شاید یه جایی به دردتون بخوره...
  ما به شما در مورد چبزایی میگیم که خیلی ساده از کنا...
  10:42
  • 58

  • 4 سال پیش
  10:42
  ما به شما در مورد چبزایی میگیم که خیلی ساده از کنارش رد میشین و یا موضوعاتی که دونستنش بهتره و شاید یه جایی به دردتون بخوره...
  ما به شما در مورد چبزایی میگیم که خیلی ساده از کنا...
  18:29
  • 56

  • 4 سال پیش
  18:29
  ما به شما در مورد چبزایی میگیم که خیلی ساده از کنارش رد میشین و یا موضوعاتی که دونستنش بهتره و شاید یه جایی به دردتون بخوره...
  ما به شما در مورد چبزایی میگیم که خیلی ساده از کنا...
  13:52
  • 51

  • 4 سال پیش
  13:52
  ما به شما در مورد چبزایی میگیم که خیلی ساده از کنارش رد میشین و یا موضوعاتی که دونستنش بهتره و شاید یه جایی به دردتون بخوره...
  ما به شما در مورد چبزایی میگیم که خیلی ساده از کنا...
  11:12
  • 67

  • 4 سال پیش
  11:12
  تو این قسمت در مورد اینکه چرا ترتیب چینش حروف کیبورد به ترتیب حروف الفبا نیست صحبت میکنیم....
  تو این قسمت در مورد اینکه چرا ترتیب چینش حروف کیبو...
  11:12
  • 82

  • 4 سال پیش
  11:12
  shenoto-ads
  shenoto-ads