بهتره بدونی

مهران بیژن پور
  37
  میانگین پخش
  218
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

  بهتره بدونی

  مهران بیژن پور
  37
  میانگین پخش
  218
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

  ما به شما در مورد چبزایی میگیم که خیلی ساده از کنارش رد میشین و یا موضوعاتی که دونستنش بهتره و شاید یه جایی به دردتون بخوره
  ما به شما در مورد چبزایی میگیم که خیلی ساده از کنا...
  12:17
  • 15

  • 2 سال پیش
  12:17
  ما به شما در مورد چبزایی میگیم که خیلی ساده از کنارش رد میشین و یا موضوعاتی که دونستنش بهتره و شاید یه جایی به دردتون بخوره
  ما به شما در مورد چبزایی میگیم که خیلی ساده از کنا...
  10:42
  • 20

  • 2 سال پیش
  10:42
  ما به شما در مورد چبزایی میگیم که خیلی ساده از کنارش رد میشین و یا موضوعاتی که دونستنش بهتره و شاید یه جایی به دردتون بخوره
  ما به شما در مورد چبزایی میگیم که خیلی ساده از کنا...
  18:29
  • 27

  • 3 سال پیش
  18:29
  ما به شما در مورد چبزایی میگیم که خیلی ساده از کنارش رد میشین و یا موضوعاتی که دونستنش بهتره و شاید یه جایی به دردتون بخوره
  ما به شما در مورد چبزایی میگیم که خیلی ساده از کنا...
  13:52
  • 34

  • 3 سال پیش
  13:52
  ما به شما در مورد چبزایی میگیم که خیلی ساده از کنارش رد میشین و یا موضوعاتی که دونستنش بهتره و شاید یه جایی به دردتون بخوره
  ما به شما در مورد چبزایی میگیم که خیلی ساده از کنا...
  11:12
  • 56

  • 3 سال پیش
  11:12
  تو این قسمت در مورد اینکه چرا ترتیب چینش حروف کیبورد به ترتیب حروف الفبا نیست صحبت میکنیم.
  تو این قسمت در مورد اینکه چرا ترتیب چینش حروف کیبو...
  11:12
  • 66

  • 3 سال پیش
  11:12
  shenoto-ads
  shenoto-ads