• 3 سال پیش

  • 68

  • 11:12

چرا چینش کیبوردها به ترتیب الفبا نیست؟

بهتره بدونی
3
3
0

چرا چینش کیبوردها به ترتیب الفبا نیست؟

بهتره بدونی
  • 11:12

  • 68

  • 3 سال پیش

توضیحات
تو این قسمت در مورد اینکه چرا ترتیب چینش حروف کیبورد به ترتیب حروف الفبا نیست صحبت میکنیم.

با صدای
مهران بیژن پور
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads