جامعه سیاه و سفید

Saeed Shahryar
  314
  میانگین پخش
  314
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  جامعه سیاه و سفید

  Saeed Shahryar
  314
  میانگین پخش
  314
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  در این سری از پادکست ها سعی خواهم کرد از قدرت تغییر زندگی و پیشرفت به سمت موفقیت و خوشحالی توسط شناخت و برنامه ریزی ضمایر ذهنی صحبت کنم.
  در این سری از پادکست ها سعی خواهم کرد از قدرت تغیی...
  15:00
  • 314

  • 3 سال پیش
  15:00
  shenoto-ads
  shenoto-ads