• 4 سال پیش

  • 371

  • 15:00

ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه

جامعه سیاه و سفید
4
4
0

ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه

جامعه سیاه و سفید
  • 15:00

  • 371

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این سری از پادکست ها سعی خواهم کرد از قدرت تغییر زندگی و پیشرفت به سمت موفقیت و خوشحالی توسط شناخت و برنامه ریزی ضمایر ذهنی صحبت کنم.

با صدای
سعید شهریار
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads