آرمانشهر

آرش خانی
  74
  میانگین پخش
  148
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  آرمانشهر

  آرش خانی
  74
  میانگین پخش
  148
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  تو این اپیزود تاریخ ایران از ورود اسلام تا انتهای آق قویونلوها رو مرور کردیم....

  تو این اپیزود تاریخ ایران از ورود اسلام تا انته...

  39:48
  • 12

  • 1 سال پیش
  39:48
  تو این اپیزود تاریخ ایران از عهد باستان تا قبل از اسلام رو مرور کردیم....

  تو این اپیزود تاریخ ایران از عهد باستان تا قبل ...

  22:47
  • 136

  • 1 سال پیش
  22:47
  shenoto-ads
  shenoto-ads