آرمانشهر

آرش خانی
  23
  میانگین پخش
  46
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  آرمانشهر

  آرش خانی
  23
  میانگین پخش
  46
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  تو این اپیزود تاریخ ایران از ورود اسلام تا انتهای آق قویونلوها رو مرور کردیم....

  تو این اپیزود تاریخ ایران از ورود اسلام تا انته...

  39:48
  • 0

  • 8 ماه پیش
  39:48
  تو این اپیزود تاریخ ایران از عهد باستان تا قبل از اسلام رو مرور کردیم....

  تو این اپیزود تاریخ ایران از عهد باستان تا قبل ...

  22:47
  • 46

  • 8 ماه پیش
  22:47
  shenoto-ads
  shenoto-ads