• 10 ماه پیش

  • 0

  • 39:48

تاریخ ایران قسمت دوم (عصر میانه)

آرمانشهر
0
0
0

تاریخ ایران قسمت دوم (عصر میانه)

آرمانشهر
  • 39:48

  • 0

  • 10 ماه پیش

توضیحات

تو این اپیزود تاریخ ایران از ورود اسلام تا انتهای آق قویونلوها رو مرور کردیم.


با صدای
آرش خانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads