آکادمی فرجامی

علیرضا فرجامی
73
میانگین پخش
1.2K
تعداد پخش
12
دنبال کننده
در این بخش تعدادی از فایل های صوتی آموزشی در زمینه مدیریت تالارهای پذیرایی که توسط مجموعه مستر تالاردار تولید شده است، قرار گرفته است. همچنین برای دریافت مقالات در این زمینه هم می توانید به سایت مستر ...
در این بخش تعدادی از فایل های صوتی آموزشی در زمینه...
09:55
 • 8

 • 4 سال پیش
09:55
کشتی یونانی روایت دلتنگی هاییست که در قالب کلمات بروز کرده اند....
کشتی یونانی روایت دلتنگی هاییست که در قالب کلمات ب...
01:36
 • 97

 • 4 سال پیش
01:36
کشتی یونانی روایت دلتنگی هاییست که در قالب کلمات بروز کرده اند....
کشتی یونانی روایت دلتنگی هاییست که در قالب کلمات ب...
02:10
 • 87

 • 4 سال پیش
02:10
کشتی یونانی روایت دلتنگی هاییست که در قالب کلمات بروز کرده اند....
کشتی یونانی روایت دلتنگی هاییست که در قالب کلمات ب...
01:15
 • 93

 • 4 سال پیش
01:15
در این بخش تعدادی از فایل های صوتی آموزشی در زمینه مدیریت تالارهای پذیرایی که توسط مجموعه مستر تالاردار تولید شده است، قرار گرفته است. همچنین برای دریافت مقالات در این زمینه هم می توانید به سایت مستر ...
در این بخش تعدادی از فایل های صوتی آموزشی در زمینه...
09:44
 • 62

 • 4 سال پیش
09:44
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کارها بررسی جا پای افرادیست که الآن به قله رسیده اند. با این ده پادکست همراه باشید تا با ویژگی های افراد موفق آشنا شویم. قسمت اول #هدف قسمت دوم #مسئولی...
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کار...
03:45
 • 31

 • 4 سال پیش
03:45
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کارها بررسی جا پای افرادیست که الآن به قله رسیده اند. با این ده پادکست همراه باشید تا با ویژگی های افراد موفق آشنا شویم. قسمت اول #هدف قسمت دوم #مسئولی...
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کار...
02:59
 • 34

 • 4 سال پیش
02:59
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کارها بررسی جا پای افرادیست که الآن به قله رسیده اند. با این ده پادکست همراه باشید تا با ویژگی های افراد موفق آشنا شویم. قسمت اول #هدف قسمت دوم #مسئولی...
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کار...
02:49
 • 47

 • 4 سال پیش
02:49
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کارها بررسی جا پای افرادیست که الآن به قله رسیده اند. با این ده پادکست همراه باشید تا با ویژگی های افراد موفق آشنا شویم. قسمت اول #هدف قسمت دوم #مسئولی...
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کار...
03:19
 • 42

 • 4 سال پیش
03:19
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کارها بررسی جا پای افرادیست که الآن به قله رسیده اند. با این ده پادکست همراه باشید تا با ویژگی های افراد موفق آشنا شویم. قسمت اول #هدف قسمت دوم #مسئولی...
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کار...
02:11
 • 44

 • 4 سال پیش
02:11
توی این بخش پادکست هایی قرار خواهد گرفت که از قبل برای ضبط آن ها برنامه ریزی نشده بود و با توجه به اتفاقات روزانه ضبط شده اند....
توی این بخش پادکست هایی قرار خواهد گرفت که از قبل ...
03:27
 • 91

 • 4 سال پیش
03:27
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کارها بررسی جا پای افرادیست که الآن به قله رسیده اند. با این ده پادکست همراه باشید تا با ویژگی های افراد موفق آشنا شویم. قسمت اول #هدف قسمت دوم #مسئولی...
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کار...
01:21
 • 55

 • 4 سال پیش
01:21
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کارها بررسی جا پای افرادیست که الآن به قله رسیده اند. با این ده پادکست همراه باشید تا با ویژگی های افراد موفق آشنا شویم. قسمت اول #هدف قسمت دوم #مسئولی...
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کار...
01:40
 • 52

 • 4 سال پیش
01:40
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کارها بررسی جا پای افرادیست که الآن به قله رسیده اند. با این ده پادکست همراه باشید تا با ویژگی های افراد موفق آشنا شویم. قسمت اول #هدف قسمت دوم #مسئولی...
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کار...
02:13
 • 128

 • 4 سال پیش
02:13
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کارها بررسی جا پای افرادیست که الآن به قله رسیده اند. با این ده پادکست همراه باشید تا با ویژگی های افراد موفق آشنا شویم. قسمت اول #هدف قسمت دوم #مسئولی...
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کار...
01:23
 • 123

 • 4 سال پیش
01:23
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کارها بررسی جا پای افرادیست که الآن به قله رسیده اند. با این ده پادکست همراه باشید تا با ویژگی های افراد موفق آشنا شویم. قسمت اول #هدف قسمت دوم #مسئولی...
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کار...
02:36
 • 173

 • 4 سال پیش
02:36
shenoto-ads
shenoto-ads