آکادمی فرجامی

آکادمی فرجامی

علیرضا فرجامی
57
میانگین پخش
900
تعداد پخش
12
دنبال کننده
آکادمی فرجامی

آکادمی فرجامی

علیرضا فرجامی
57
میانگین پخش
900
تعداد پخش
12
دنبال کننده

مستر تالاردار (تالارتو به ماشین پولسازی تبدیل کن) - قسمت اول
در این بخش تعدادی از فایل های صوتی آموزشی در زمینه مدیریت تالارهای پذیرایی که توسط مجموعه مستر تالاردار تولید شده است، قرار گرفته است. همچنین برای دریافت مقالات در این زمینه هم می توانید به سایت مستر ...
در این بخش تعدادی از فایل های صوتی آموزشی در زمینه...
09:55
 • 8

 • 3 سال پیش
09:55
کشتی یونانی - بی بازگشت
کشتی یونانی روایت دلتنگی هاییست که در قالب کلمات بروز کرده اند.
کشتی یونانی روایت دلتنگی هاییست که در قالب کلمات ب...
01:36
 • 46

 • 3 سال پیش
01:36
کشتی یونانی - پیر زن
کشتی یونانی روایت دلتنگی هاییست که در قالب کلمات بروز کرده اند.
کشتی یونانی روایت دلتنگی هاییست که در قالب کلمات ب...
02:10
 • 60

 • 3 سال پیش
02:10
کشتی یونانی - مقدمه
کشتی یونانی روایت دلتنگی هاییست که در قالب کلمات بروز کرده اند.
کشتی یونانی روایت دلتنگی هاییست که در قالب کلمات ب...
01:15
 • 71

 • 3 سال پیش
01:15
مستر تالاردار (تالارتو به ماشین پولسازی تبدیل کن) - مقدمه
در این بخش تعدادی از فایل های صوتی آموزشی در زمینه مدیریت تالارهای پذیرایی که توسط مجموعه مستر تالاردار تولید شده است، قرار گرفته است. همچنین برای دریافت مقالات در این زمینه هم می توانید به سایت مستر ...
در این بخش تعدادی از فایل های صوتی آموزشی در زمینه...
09:44
 • 39

 • 3 سال پیش
09:44
ویژگی های افراد موفق - ویژگی های افراد موفق قسمت آخر
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کارها بررسی جا پای افرادیست که الآن به قله رسیده اند. با این ده پادکست همراه باشید تا با ویژگی های افراد موفق آشنا شویم. قسمت اول #هدف قسمت دوم #مسئولی...
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کار...
03:45
 • 31

 • 3 سال پیش
03:45
ویژگی های افراد موفق - ویژگی های افراد موفق قسمت نهم
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کارها بررسی جا پای افرادیست که الآن به قله رسیده اند. با این ده پادکست همراه باشید تا با ویژگی های افراد موفق آشنا شویم. قسمت اول #هدف قسمت دوم #مسئولی...
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کار...
02:59
 • 34

 • 3 سال پیش
02:59
ویژگی های افراد موفق - ویژگی های افراد موفق قسمت هشتم
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کارها بررسی جا پای افرادیست که الآن به قله رسیده اند. با این ده پادکست همراه باشید تا با ویژگی های افراد موفق آشنا شویم. قسمت اول #هدف قسمت دوم #مسئولی...
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کار...
02:49
 • 47

 • 3 سال پیش
02:49
ویژگی های افراد موفق - ویژگی های افراد موفق قسمت هفتم
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کارها بررسی جا پای افرادیست که الآن به قله رسیده اند. با این ده پادکست همراه باشید تا با ویژگی های افراد موفق آشنا شویم. قسمت اول #هدف قسمت دوم #مسئولی...
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کار...
03:19
 • 42

 • 3 سال پیش
03:19
ویژگی های افراد موفق - ویژگی های افراد موفق قسمت ششم
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کارها بررسی جا پای افرادیست که الآن به قله رسیده اند. با این ده پادکست همراه باشید تا با ویژگی های افراد موفق آشنا شویم. قسمت اول #هدف قسمت دوم #مسئولی...
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کار...
02:11
 • 43

 • 3 سال پیش
02:11
دل گفته های روزانه
توی این بخش پادکست هایی قرار خواهد گرفت که از قبل برای ضبط آن ها برنامه ریزی نشده بود و با توجه به اتفاقات روزانه ضبط شده اند.
توی این بخش پادکست هایی قرار خواهد گرفت که از قبل ...
03:27
 • 69

 • 3 سال پیش
03:27
ویژگی های افراد موفق - ویژگی های افراد موفق قسمت پنجم
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کارها بررسی جا پای افرادیست که الآن به قله رسیده اند. با این ده پادکست همراه باشید تا با ویژگی های افراد موفق آشنا شویم. قسمت اول #هدف قسمت دوم #مسئولی...
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کار...
01:21
 • 53

 • 3 سال پیش
01:21
ویژگی های افراد موفق - ویژگی های افراد موفق قسمت چهارم
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کارها بررسی جا پای افرادیست که الآن به قله رسیده اند. با این ده پادکست همراه باشید تا با ویژگی های افراد موفق آشنا شویم. قسمت اول #هدف قسمت دوم #مسئولی...
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کار...
01:40
 • 51

 • 3 سال پیش
01:40
ویژگی های افراد موفق - ویژگی های افراد موفق قسمت سوم
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کارها بررسی جا پای افرادیست که الآن به قله رسیده اند. با این ده پادکست همراه باشید تا با ویژگی های افراد موفق آشنا شویم. قسمت اول #هدف قسمت دوم #مسئولی...
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کار...
02:13
 • 97

 • 3 سال پیش
02:13
ویژگی های افراد موفق - ویژگی های افراد موفق قسمت دوم
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کارها بررسی جا پای افرادیست که الآن به قله رسیده اند. با این ده پادکست همراه باشید تا با ویژگی های افراد موفق آشنا شویم. قسمت اول #هدف قسمت دوم #مسئولی...
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کار...
01:23
 • 94

 • 3 سال پیش
01:23
ویژگی های افراد موفق - ویژگی های افراد موفق قسمت اول
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کارها بررسی جا پای افرادیست که الآن به قله رسیده اند. با این ده پادکست همراه باشید تا با ویژگی های افراد موفق آشنا شویم. قسمت اول #هدف قسمت دوم #مسئولی...
برای پا گذاشتن در مسیر موفقیت یکی از راحت ترین کار...
02:36
 • 141

 • 3 سال پیش
02:36
shenoto-ads
shenoto-ads