• 4 سال پیش

  • 90

  • 03:27

دل گفته های روزانه

آکادمی فرجامی
0
0
0

دل گفته های روزانه

آکادمی فرجامی
  • 03:27

  • 90

  • 4 سال پیش

توضیحات
توی این بخش پادکست هایی قرار خواهد گرفت که از قبل برای ضبط آن ها برنامه ریزی نشده بود و با توجه به اتفاقات روزانه ضبط شده اند.

با صدای
علیرضا فرجامی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads