کتاب شنبه

ماه‌آوا
  8
  میانگین پخش
  165
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  کتاب شنبه

  ماه‌آوا
  8
  میانگین پخش
  165
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  شمارۀ نوزدهم-ملال و خستگی...
  شمارۀ نوزدهم-ملال و خستگی
  01:14:38
  • 1

  • 3 هفته پیش
  01:14:38
  شمارۀ هجدهم-روایت‌هایی دربارۀ رفتن...
  شمارۀ هجدهم-روایت‌هایی دربارۀ رفتن
  01:24:00
  • 0

  • 4 ماه پیش
  01:24:00
  شمارۀ هفدهم-سرگشتگی...
  شمارۀ هفدهم-سرگشتگی
  01:22:28
  • 26

  • 6 ماه پیش
  01:22:28
  شمارۀ شانزدهم-چند واقعیت مخدوش...
  شمارۀ شانزدهم-چند واقعیت مخدوش
  01:16:04
  • 20

  • 8 ماه پیش
  01:16:04
  شمارۀ پانزدهم-ویژه‌نامۀ طغیان...
  شمارۀ پانزدهم-ویژه‌نامۀ طغیان
  01:05:58
  • 11

  • 9 ماه پیش
  01:05:58
  شمارۀ چهاردهم-ویژه‌نامۀ جادو و خیال...
  شمارۀ چهاردهم-ویژه‌نامۀ جادو و خیال
  01:24:40
  • 12

  • 1 سال پیش
  01:24:40
  شمارۀ سیزدهم-ویژه‌نامۀ خاطره، رؤیا و زمان از دست رفته...
  شمارۀ سیزدهم-ویژه‌نامۀ خاطره، رؤیا و زمان از دست ر...
  01:12:00
  • 14

  • 1 سال پیش
  01:12:00
  شمارۀ دوازدهم-ویژه‌نامۀ امیدواری...
  شمارۀ دوازدهم-ویژه‌نامۀ امیدواری
  01:27:52
  • 7

  • 1 سال پیش
  01:27:52
  شمارۀ یازدهم-ویژه‌نامۀ از میان نامه‌ها...
  شمارۀ یازدهم-ویژه‌نامۀ از میان نامه‌ها
  01:15:37
  • 4

  • 1 سال پیش
  01:15:37
  شمارۀ دهم-ویژه‌نامۀ روایت‌گری در دوران رنج...
  شمارۀ دهم-ویژه‌نامۀ روایت‌گری در دوران رنج
  01:06:54
  • 4

  • 1 سال پیش
  01:06:54
  شمارۀ نهم- ویژه‌نامۀ سوگ...
  شمارۀ نهم- ویژه‌نامۀ سوگ
  01:15:04
  • 4

  • 1 سال پیش
  01:15:04
  شمارۀ هشتم-ویژه‌نامۀ دهۀ هفتاد میلادی...
  شمارۀ هشتم-ویژه‌نامۀ دهۀ هفتاد میلادی
  01:19:05
  • 3

  • 1 سال پیش
  01:19:05
  شمارهٔ ششم- ویژه نامهٔ منشأ ایده‌ها...
  شمارهٔ ششم- ویژه نامهٔ منشأ ایده‌ها
  01:18:55
  • 6

  • 1 سال پیش
  01:18:55
  این شمارهٔ کتاب شنبه روایت و داستان زندگی شش نویسنده است که برای داشتن شغل تمام‌وقتِ نویسندگی، بی‌پولی و سرگشتگی فراوانی را تحمل کردند. دربارهٔ ماجراجویی‌های عجیبی که از سر گذراندند حرف می‌زنیم و بخش‌...

  این شمارهٔ کتاب شنبه روایت و داستان زندگی شش نو...

  01:13:42
  • 4

  • 2 سال پیش
  01:13:42
  این شمارهٔ کتاب شنبه پروندهٔ روانکاوی و تاثیراتی‌ست که از ادبیات گرفته یا بر نویسندگان گذاشته. زندگی چند روانکاو مهم را بررسی کردیم و بعد آشفته‌حالی و ذهن پیچیدهٔ هنرمندان و نویسنده‌ها را کاویدیم تا ب...

  این شمارهٔ کتاب شنبه پروندهٔ روانکاوی و تاثیرات...

  01:08:51
  • 5

  • 2 سال پیش
  01:08:51
  شمارهُ سوم-ویژه‌نامهُ عشق(قسمت اول)...
  شمارهُ سوم-ویژه‌نامهُ عشق(قسمت اول)
  59:53
  • 5

  • 2 سال پیش
  59:53
  این شمارهٔ کتاب شنبه گذری‌ست بر روایت‌های عاشقانهٔ نویسنده‌ها و هنرمندان که خودشان شبیه قصه‌هایی شنیدنی‌ست. مروری بر نامه‌های عاشقانه و شعرهای عاشقانهٔ زبان فارسی، چند یادداشت، و همچنین یک گفت‌و‌گوی م...

  این شمارهٔ کتاب شنبه گذری‌ست بر روایت‌های عاشقا...

  52:19
  • 4

  • 2 سال پیش
  52:19
  .شمارهُ دوم-ویژه‌نامهُ ادبیات فرانسه(قسمت اول)...
  .شمارهُ دوم-ویژه‌نامهُ ادبیات فرانسه(قسمت اول)
  01:07:17
  • 3

  • 2 سال پیش
  01:07:17
  در این شمارهٔ مجلهٔ شنیداری کتاب شنبه، که دربارهٔ ادبیات و تأثیرش بر جهان ماست، به ادبیات فرانسه پرداخته شده. بخشی از مهم‌ترین رویدادهای ادبی فرانسه بررسی، رمان‌های شاخص این ادبیات معرفی، و دربارهٔ سی...

  در این شمارهٔ مجلهٔ شنیداری کتاب شنبه، که دربار...

  58:09
  • 4

  • 2 سال پیش
  58:09
  شمارهُ یک-ویژه‌نامهُ فلسفه...
  شمارهُ یک-ویژه‌نامهُ فلسفه
  01:39:55
  • 13

  • 2 سال پیش
  01:39:55
  شمارهُ صفر-ویژه‌نامهُ ادبیات افغانستان...
  شمارهُ صفر-ویژه‌نامهُ ادبیات افغانستان
  01:34:44
  • 15

  • 2 سال پیش
  01:34:44
  shenoto-ads
  shenoto-ads