پادکست فوتبال لب

© 2018 footballlab Podcast All Rights Reserved / hosted by podkadeh.com
  2
  میانگین پخش
  531
  تعداد پخش
  13
  دنبال کننده
  یورو 2024 - رختکن بازنده ها...
  یورو 2024 - رختکن بازنده ها
  00:00
  • 0

  • 2 روز پیش
  00:00
  یورو 2024 - مسافرکشی با بوگاتی...
  یورو 2024 - مسافرکشی با بوگاتی
  00:00
  • 0

  • 6 روز پیش
  00:00
  یورو 2024 - اسپانیا، فینالیست لایق...
  یورو 2024 - اسپانیا، فینالیست لایق
  00:00
  • 0

  • 1 هفته پیش
  00:00
  یورو 2024 - جنگ تاکتیکی نیمه نهایی...
  یورو 2024 - جنگ تاکتیکی نیمه نهایی
  00:00
  • 0

  • 1 هفته پیش
  00:00
  فوتبال لب اکسترا شماره 9...
  فوتبال لب اکسترا شماره 9
  00:00
  • 0

  • 1 هفته پیش
  00:00
  یورو 2024 - صد بازی با ساوت گیت...
  یورو 2024 - صد بازی با ساوت گیت
  00:00
  • 0

  • 1 هفته پیش
  00:00
  یورو 2024 - پایان تلخ کریس و کروس...
  یورو 2024 - پایان تلخ کریس و کروس
  00:00
  • 0

  • 1 هفته پیش
  00:00
  یورو 2024 - بی کفایتی دربار...
  یورو 2024 - بی کفایتی دربار
  00:00
  • 0

  • 1 هفته پیش
  00:00
  یورو 2024 - شکست فلسفه رالف...
  یورو 2024 - شکست فلسفه رالف
  00:00
  • 0

  • 2 هفته پیش
  00:00
  یورو 2024 - صعود سخت رونالدو...
  یورو 2024 - صعود سخت رونالدو
  00:00
  • 0

  • 2 هفته پیش
  00:00
  یورو 2024 - درام کامبک...
  یورو 2024 - درام کامبک
  00:00
  • 0

  • 2 هفته پیش
  00:00
  یورو 2024 - ناگلزمن قمار باز...
  یورو 2024 - ناگلزمن قمار باز
  00:00
  • 0

  • 2 هفته پیش
  00:00
  یورو 2024 - جمع بندی دور گروهی...
  یورو 2024 - جمع بندی دور گروهی
  00:00
  • 0

  • 2 هفته پیش
  00:00
  یورو 2024 - نظم نوین جهانی در فوتبال...
  یورو 2024 - نظم نوین جهانی در فوتبال
  00:00
  • 2

  • 3 هفته پیش
  00:00
  یورو 2024 - اسپانیا، آماده و بلند پرواز...
  یورو 2024 - اسپانیا، آماده و بلند پرواز
  00:00
  • 1

  • 3 هفته پیش
  00:00
  یورو 2024 - بمب افکن عصر جدید...
  یورو 2024 - بمب افکن عصر جدید
  00:00
  • 0

  • 3 هفته پیش
  00:00
  یورو 2024 - ختم دور دوم...
  یورو 2024 - ختم دور دوم
  00:00
  • 0

  • 3 هفته پیش
  00:00
  یورو 2024 - فرانسه کسل کننده، هلند ناتوان...
  یورو 2024 - فرانسه کسل کننده، هلند ناتوان
  00:00
  • 0

  • 3 هفته پیش
  00:00
  یورو 2024 - بنی صدر در فرانکفورت...
  یورو 2024 - بنی صدر در فرانکفورت
  00:00
  • 0

  • 3 هفته پیش
  00:00
  یورو 2024 - داینامیک مثل ناگلزمن...
  یورو 2024 - داینامیک مثل ناگلزمن
  00:00
  • 0

  • 4 هفته پیش
  00:00
  یورو 2024 - مورد عجیب کریس رونالدو...
  یورو 2024 - مورد عجیب کریس رونالدو
  00:00
  • 0

  • 4 هفته پیش
  00:00
  یورو 2024 - بینی شکسته خروس...
  یورو 2024 - بینی شکسته خروس
  00:00
  • 0

  • 4 هفته پیش
  00:00
  یورو 2024 - کد تقلب ساوت گیت...
  یورو 2024 - کد تقلب ساوت گیت
  00:00
  • 0

  • 1 ماه پیش
  00:00
  یورو 2024 - درخشش یامال جوان...
  یورو 2024 - درخشش یامال جوان
  00:00
  • 0

  • 1 ماه پیش
  00:00
  یورو 2024 - مانشافت پر سر و صدا...
  یورو 2024 - مانشافت پر سر و صدا
  00:00
  • 0

  • 1 ماه پیش
  00:00
  تاریخچه جام ملت های اروپا - پادشاه اتو...
  تاریخچه جام ملت های اروپا - پادشاه اتو
  00:00
  • 0

  • 1 ماه پیش
  00:00
  تاریخچه جام ملت های اروپا - فوتبال به خونه برمیگرده؟...
  تاریخچه جام ملت های اروپا - فوتبال به خونه برمیگرد...
  21:53
  • 0

  • 1 ماه پیش
  21:53
  تاریخچه جام ملت های اروپا -- از جنگ تا پیروزی...
  تاریخچه جام ملت های اروپا -- از جنگ تا پیروزی
  12:50
  • 0

  • 1 ماه پیش
  12:50
  تاریخچه جام ملت های اروپا - جام نارنجی...
  تاریخچه جام ملت های اروپا - جام نارنجی
  12:26
  • 0

  • 1 ماه پیش
  12:26
  تاریخچه جام ملت های اروپا - پادشاه دروغگو...
  تاریخچه جام ملت های اروپا - پادشاه دروغگو
  12:14
  • 0

  • 1 ماه پیش
  12:14
  تاریخچه جام ملت های اروپا - جسارت پاننکا...
  تاریخچه جام ملت های اروپا - جسارت پاننکا
  11:22
  • 0

  • 1 ماه پیش
  11:22
  تاریخچه جام ملت های اروپا - آلمان بی رحم...
  تاریخچه جام ملت های اروپا - آلمان بی رحم
  00:00
  • 0

  • 1 ماه پیش
  00:00
  تاریخچه جام ملت های اروپا - شیر یا خط...
  تاریخچه جام ملت های اروپا - شیر یا خط
  00:00
  • 0

  • 1 ماه پیش
  00:00
  تاریخچه جام ملت های اروپا - نسل فراموش شده...
  تاریخچه جام ملت های اروپا - نسل فراموش شده
  12:23
  • 0

  • 1 ماه پیش
  12:23
  6-86. خداحافظ جناب کروس...
  6-86. خداحافظ جناب کروس
  00:00
  • 0

  • 1 ماه پیش
  00:00
  تاریخچه جام ملت های اروپا - گل به خودی راست گرایان...
  تاریخچه جام ملت های اروپا - گل به خودی راست گرایان
  11:41
  • 0

  • 1 ماه پیش
  11:41
  6-85. آخرین رقص رویس...
  6-85. آخرین رقص رویس
  56:22
  • 0

  • 1 ماه پیش
  56:22
  • 0

  • 1 ماه پیش
  6-84. هشت فینال...
  6-84. هشت فینال
  00:00
  • 0

  • 1 ماه پیش
  00:00
  6-83. آخرین آغوش...
  6-83. آخرین آغوش
  29:43
  • 0

  • 1 ماه پیش
  29:43
  6-82. تاریخ سازان...
  6-82. تاریخ سازان
  00:00
  • 0

  • 1 ماه پیش
  00:00
  6-81. فیرپلی تاتنهام...
  6-81. فیرپلی تاتنهام
  00:00
  • 0

  • 2 ماه پیش
  00:00
  6-80. و ناگهان سوت!...
  6-80. و ناگهان سوت!
  00:00
  • 0

  • 2 ماه پیش
  00:00
  ریکاوری هشتم - دوپامین - قسمت آخر +18...
  ریکاوری هشتم - دوپامین - قسمت آخر +18
  00:00
  • 0

  • 2 ماه پیش
  00:00
  6-79. در جستجوی سونیا...
  6-79. در جستجوی سونیا
  57:41
  • 0

  • 2 ماه پیش
  57:41
  6-78. ستارگان نامحبوب...
  6-78. ستارگان نامحبوب
  00:00
  • 0

  • 2 ماه پیش
  00:00
  6-77. دربی احساسی در لندن...
  6-77. دربی احساسی در لندن
  00:00
  • 0

  • 2 ماه پیش
  00:00
  6-76- قهرمانی در دربی میلان...
  6-76- قهرمانی در دربی میلان
  00:00
  • 0

  • 2 ماه پیش
  00:00
  6-75. آخرین لغزش کلوپ...
  6-75. آخرین لغزش کلوپ
  00:00
  • 0

  • 2 ماه پیش
  00:00
  • 0

  • 2 ماه پیش
  6-74. بلینگتایم...
  6-74. بلینگتایم
  00:00
  • 0

  • 2 ماه پیش
  00:00
  6-73. حقارت انگلیسی...
  6-73. حقارت انگلیسی
  00:00
  • 0

  • 2 ماه پیش
  00:00
  shenoto-ads
  shenoto-ads