پادکست فارسی خرمکست-KharmaCast

Mona Momenzadeh/Aidin Akhavan
  6
  میانگین پخش
  67
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  پادکست فارسی خرمکست-KharmaCast

  Mona Momenzadeh/Aidin Akhavan
  6
  میانگین پخش
  67
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  یازده؛ سوفسطایی‌ها...
  یازده؛ سوفسطایی‌ها
  33:59
  • 7

  • 2 سال پیش
  33:59
  ده؛ مرور پیشاسقراطی‌ها...
  ده؛ مرور پیشاسقراطی‌ها
  30:43
  • 13

  • 3 سال پیش
  30:43
  نه؛ اتمیست‌‌ها...
  نه؛ اتمیست‌‌ها
  35:28
  • 3

  • 3 سال پیش
  35:28
  هشت؛ آناکساگوراس...
  هشت؛ آناکساگوراس
  28:58
  • 3

  • 3 سال پیش
  28:58
  هفت؛ امپدوکلس...
  هفت؛ امپدوکلس
  30:59
  • 4

  • 3 سال پیش
  30:59
  شش؛ زنون الئایی...
  شش؛ زنون الئایی
  25:47
  • 3

  • 3 سال پیش
  25:47
  پنج؛ پارمنیدس...
  پنج؛ پارمنیدس
  30:38
  • 2

  • 3 سال پیش
  30:38
  چهار؛ زنوفانس...
  چهار؛ زنوفانس
  25:00
  • 3

  • 3 سال پیش
  25:00
  سه؛ هراکلیتوس...
  سه؛ هراکلیتوس
  30:14
  • 5

  • 3 سال پیش
  30:14
  • 8

  • 4 سال پیش
  دو؛ فیثاغورس...
  دو؛ فیثاغورس
  28:04
  • 8

  • 4 سال پیش
  28:04
  • 8

  • 4 سال پیش
  یک؛ مکتب ملطی...
  یک؛ مکتب ملطی
  33:48
  • 8

  • 4 سال پیش
  33:48
  صفر؛ خرمکست چیه، چرا فلسفه؟...
  صفر؛ خرمکست چیه، چرا فلسفه؟
  16:31
  • 8

  • 4 سال پیش
  16:31
  shenoto-ads
  shenoto-ads