مجتبی صدیقی

مجتبی صدیقی
  76
  میانگین پخش
  3.4K
  تعداد پخش
  22
  دنبال کننده

  مجتبی صدیقی

  مجتبی صدیقی
  76
  میانگین پخش
  3.4K
  تعداد پخش
  22
  دنبال کننده

  داستان کوتاه صوتی "ترقه ها زیر باران" نویسنده: #احمدرضا_احمدی راوی: #مجتبی_صدیقی ضبط و تنظیم: #امیرحسین_مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان کوتاه صوتی "ترقه ها زیر باران" نویسنده: #اح...
  05:43
  • 125

  • 4 سال پیش
  05:43
  گزیده اشعار عباس ریاحی برگرفته از کتاب "پیش از آن که بخوابیم" راوی: مجتبی صدیقی ضبط و تنظیم: امیرحسین مهدیزاذه تهیه شده در استودیو ایران...
  گزیده اشعار عباس ریاحی برگرفته از کتاب "پیش از آن ...
  01:00
  • 18

  • 4 سال پیش
  01:00
  گزیده اشعار عباس ریاحی برگرفته از کتاب "پیش از آن که بخوابیم" راوی: مجتبی صدیقی ضبط و تنظیم: امیرحسین مهدیزاذه تهیه شده در استودیو ایران...
  گزیده اشعار عباس ریاحی برگرفته از کتاب "پیش از آن ...
  01:00
  • 18

  • 4 سال پیش
  01:00
  گزیده اشعار عباس ریاحی برگرفته از کتاب "پیش از آن که بخوابیم" راوی: مجتبی صدیقی ضبط و تنظیم: امیرحسین مهدیزاذه تهیه شده در استودیو ایران...
  گزیده اشعار عباس ریاحی برگرفته از کتاب "پیش از آن ...
  01:00
  • 17

  • 4 سال پیش
  01:00
  گزیده اشعار عباس ریاحی برگرفته از کتاب "پیش از آن که بخوابیم" راوی: مجتبی صدیقی ضبط و تنظیم: امیرحسین مهدیزاذه تهیه شده در استودیو ایران...
  گزیده اشعار عباس ریاحی برگرفته از کتاب "پیش از آن ...
  01:00
  • 15

  • 4 سال پیش
  01:00
  گزیده اشعار عباس ریاحی برگرفته از کتاب "پیش از آن که بخوابیم" راوی: مجتبی صدیقی ضبط و تنظیم: امیرحسین مهدیزاذه تهیه شده در استودیو ایران...
  گزیده اشعار عباس ریاحی برگرفته از کتاب "پیش از آن ...
  01:00
  • 19

  • 4 سال پیش
  01:00
  گزیده اشعار عباس ریاحی برگرفته از کتاب "پیش از آن که بخوابیم" راوی: مجتبی صدیقی ضبط و تنظیم: امیرحسین مهدیزاذه تهیه شده در استودیو ایران...
  گزیده اشعار عباس ریاحی برگرفته از کتاب "پیش از آن ...
  01:00
  • 47

  • 4 سال پیش
  01:00
  داستان کوتاه صوتی "دکمه" نویسنده: #علی_امیرریاحی راوی: #مجتبی_صدیقی ضبط و تنظیم: #امیرحسین_مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان کوتاه صوتی "دکمه" نویسنده: #علی_امیرریاحی ر...
  02:52
  • 77

  • 5 سال پیش
  02:52
  داستان کوتاه صوتی"یک تکه جواهر" نویسنده: #الهام_فلاح گوینده: #مجتبی_صدیقی ضبط و تنظیم: #امیرحسین_مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان کوتاه صوتی"یک تکه جواهر" نویسنده: #الهام_فل...
  03:32
  • 47

  • 5 سال پیش
  03:32
  داستان کوتاه صوتی"شعر" نویسنده: #روبرت_والزر ترجمه: #محمد_میرزاخانی گوینده: #مجتبی_صدیقی ضبط و تنظیم: #امیرحسین_مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران ...
  داستان کوتاه صوتی"شعر" نویسنده: #روبرت_والزر ترجمه...
  03:37
  • 45

  • 5 سال پیش
  03:37
  داستان کوتاه صوتی "نمایشی در پنجره" نویسنده: #ایلزه_آیشینگر ترجمه: #محمود_حسینی_زاد گوینده: #مجتبی_صدیقی ضبط و تنظیم: #امیرحسین_مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران ...
  داستان کوتاه صوتی "نمایشی در پنجره" نویسنده: #ایلز...
  09:59
  • 89

  • 5 سال پیش
  09:59
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت) نویسنده: #شهرام_شفیعی راوی: #مجتبی_صدیقی ضبط و تنظیم: #امیرحسین_مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت)
  نو...
  19:18
  • 117

  • 5 سال پیش
  19:18
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت) نویسنده: #شهرام_شفیعی راوی: #مجتبی_صدیقی ضبط و تنظیم: #امیرحسین_مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت)
  نو...
  15:45
  • 79

  • 5 سال پیش
  15:45
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت) نویسنده: #شهرام_شفیعی راوی: #مجتبی_صدیقی ضبط و تنظیم: #امیرحسین_مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت)
  نو...
  16:50
  • 86

  • 5 سال پیش
  16:50
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت) نویسنده: #شهرام_شفیعی راوی: #مجتبی_صدیقی ضبط و تنظیم: #امیرحسین_مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت)
  نو...
  15:52
  • 76

  • 5 سال پیش
  15:52
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت) نویسنده: #شهرام_شفیعی راوی: #مجتبی_صدیقی ضبط و تنظیم: #امیرحسین_مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت)
  نو...
  17:22
  • 62

  • 5 سال پیش
  17:22
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت) نویسنده: #شهرام_شفیعی راوی: #مجتبی_صدیقی ضبط و تنظیم: #امیرحسین_مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت)
  نو...
  09:26
  • 53

  • 5 سال پیش
  09:26
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت) نویسنده: #شهرام_شفیعی راوی: #مجتبی_صدیقی ضبط و تنظیم: #امیرحسین_مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت)
  نو...
  17:42
  • 84

  • 5 سال پیش
  17:42
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت) نویسنده: #شهرام_شفیعی راوی: #مجتبی_صدیقی ضبط و تنظیم: #امیرحسین_مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت)
  نو...
  10:16
  • 86

  • 5 سال پیش
  10:16
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت) نویسنده: #شهرام_شفیعی راوی: #مجتبی_صدیقی ضبط و تنظیم: #امیرحسین_مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت)
  نو...
  14:52
  • 102

  • 5 سال پیش
  14:52
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت) نویسنده: #شهرام_شفیعی راوی: #مجتبی_صدیقی ضبط و تنظیم: #امیرحسین_مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت)
  نو...
  11:11
  • 98

  • 5 سال پیش
  11:11
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت) نویسنده: #شهرام_شفیعی راوی: #مجتبی_صدیقی ضبط و تنظیم: #امیرحسین_مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت)
  نو...
  14:44
  • 110

  • 5 سال پیش
  14:44
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت) نویسنده: #شهرام_شفیعی راوی: #مجتبی_صدیقی ضبط و تنظیم: #امیرحسین_مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت)
  نو...
  18:15
  • 162

  • 5 سال پیش
  18:15
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت) نویسنده: #شهرام_شفیعی راوی: #مجتبی_صدیقی ضبط و تنظیم: #امیرحسین_مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان بلند صوتی عشق خامه ای (سیزده قسمت)
  نو...
  22:54
  • 423

  • 5 سال پیش
  22:54
  داستان کوتاه صوتی"خرد و خاکشیر" نویسنده: #الکساندر_همن ترجمه: #امیرحسین_هاشمی راوی: #مجتبی_صدیقی ضبط و تنظیم: #امیرحسین_مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران ...
  داستان کوتاه صوتی"خرد و خاکشیر" نویسنده: #الکساندر...
  07:56
  • 57

  • 5 سال پیش
  07:56
  داستان کوتاه صوتی سندروم داون نویسنده: #کامران_محمدی گوینده: #مجتبی_صدیقی ضبط و تنظیم: #امیرحسین_مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان کوتاه صوتی سندروم داون نویسنده: #کامران_محم...
  04:03
  • 68

  • 5 سال پیش
  04:03
  داستان کوتاه صوتی جهانسوز منتشا نویسنده: #وحید_حسینی_ایرانی گوینده: #مجتبی_صدیقی ضبط و تنظیم: #امیرحسین_مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان کوتاه صوتی جهانسوز منتشا نویسنده: #وحید_حسی...
  02:20
  • 56

  • 5 سال پیش
  02:20
  داستان کوتاه صوتی یک شب در استکهلم نویسنده: #گل_ارسوی گوینده: #مجتبی_صدیقی ضبط و تنظیم: #امیرحسین_مهدیزاده تهیه شده در #استودیو_ایران...
  داستان کوتاه صوتی یک شب در استکهلم نویسنده: #گل_ار...
  03:16
  • 208

  • 5 سال پیش
  03:16
  داستان کوتاه صوتی مندله نویسنده: #مهدی_ملکشاه گوینده: #مجتبی_صدیقی ضبط و تنظیم: #امیرحسین_مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان کوتاه صوتی مندله نویسنده: #مهدی_ملکشاه گوین...
  04:02
  • 30

  • 5 سال پیش
  04:02
  داستان کوتاه صوتی صدای رنگ ها نویسنده: مردعلی مرادی گوینده: مجتبی صدیقی با همکاری: امیر حسین مهدیزاده / ر. س تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان کوتاه صوتی صدای رنگ ها نویسنده: مردعلی مراد...
  03:48
  • 37

  • 5 سال پیش
  03:48
  داستان کوتاه صوتی عارف نویسنده: کیوان ارزاقی گوینده: مجتبی صدیقی میکس و مسترینگ: امیر حسین مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان کوتاه صوتی عارف نویسنده: کیوان ارزاقی گویند...
  06:00
  • 50

  • 5 سال پیش
  06:00
  داستان کوتاه صوتی ته مداد نویسنده: فرانتس هولر مترجم: علی عبدالهی راوی: مجتبی صدیقی تنظیم: امیر حسین مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان کوتاه صوتی ته مداد نویسنده: فرانتس هولر متر...
  09:43
  • 22

  • 5 سال پیش
  09:43
  داستان کوتاه صوتی ته مداد نویسنده: فرانتس هولر مترجم: علی عبدالهی راوی: مجتبی صدیقی تنظیم: امیر حسین مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان کوتاه صوتی ته مداد نویسنده: فرانتس هولر متر...
  09:43
  • 44

  • 5 سال پیش
  09:43
  داستان کوتاه صوتی ته مداد نویسنده: فرانتس هولر مترجم: علی عبدالهی راوی: مجتبی صدیقی تنظیم: امیر حسین مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان کوتاه صوتی ته مداد نویسنده: فرانتس هولر متر...
  09:43
  • 71

  • 5 سال پیش
  09:43
  داستان کوتاه صوتی گمگشته نویسنده: امین اطمینان راوی: مجتبی صدیقی تنظیم: امیر حسین مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان کوتاه صوتی گمگشته نویسنده: امین اطمینان راو...
  05:56
  • 37

  • 5 سال پیش
  05:56
  داستان کوتاه صوتی پرویز دیوانه نویسنده: مونا رستمیان راوی: مجتبی صدیقی تنظیم: امیر حسین مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان کوتاه صوتی پرویز دیوانه نویسنده: مونا رستمی...
  04:54
  • 48

  • 5 سال پیش
  04:54
  داستان کوتاه صوتی بادیگارد نویسنده: محمد پور زادی راوی: مجتبی صدیقی تنظیم: امیر حسین مهدیزاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان کوتاه صوتی بادیگارد نویسنده: محمد پور زادی ...
  05:25
  • 62

  • 5 سال پیش
  05:25
  داستان کوتاه صوتی تهران عاشقت می کند نویسنده: بردیا یادگاری گوینده: مجتبی صدیقی میکس و مسترینگ: امیر حسین مهدی زاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان کوتاه صوتی تهران عاشقت می کند نویسنده: بردی...
  48:31
  • 22

  • 5 سال پیش
  48:31
  داستان کوتاه صوتی تهران عاشقت می کند نویسنده: بردیا یادگاری گوینده: مجتبی صدیقی میکس و مسترینگ: امیر حسین مهدی زاده تهیه شده در استودیو ایران...
  داستان کوتاه صوتی تهران عاشقت می کند نویسنده: بردی...
  48:31
  • 65

  • 5 سال پیش
  48:31
  شـــــــرق غمگیـــن مجموعه داستان های مینیمال نویسنده: علی توکلی راوی: مجتبی صدیقی...
  شـــــــرق غمگیـــن مجموعه داستان های مینیمال نویس...
  26:38
  • 22

  • 5 سال پیش
  26:38
  شـــــــرق غمگیـــن مجموعه داستان های مینیمال نویسنده: علی توکلی راوی: مجتبی صدیقی...
  شـــــــرق غمگیـــن مجموعه داستان های مینیمال نویس...
  29:53
  • 59

  • 5 سال پیش
  29:53
  داستان کوتاه صوتی گورتان را گم کنید نویسنده: فردریک براون مترجم: محمد دارابی راوی: مجتبی صدیقی...
  داستان کوتاه صوتی گورتان را گم کنید نویسنده: فردری...
  09:09
  • 107

  • 5 سال پیش
  09:09
  داستان کوتاه صوتی مسافر نویسنده: کامیلو خوسه سلا مترجم: هما دادبین راوی: مجتبی صدیقی...
  داستان کوتاه صوتی مسافر نویسنده: کامیلو خوسه سلا م...
  09:34
  • 104

  • 5 سال پیش
  09:34
  عنوان: عریض و عمیق نویسنده: سقراط آدامز مترجم: شیما جوهرچی راوی: مجتبی صدیقی ...
  عنوان: عریض و عمیق نویسنده: سقراط آدامز مترجم: شیم...
  05:32
  • 72

  • 5 سال پیش
  05:32
  نام داستان: خودش را نمی شناخت نویسنده: خوآن خوسه میاس مترجم: نسترن میرهادی راوی: مجتبی صدیقی تصویر: رن مگریت...
  نام داستان: خودش را نمی شناخت نویسنده: خوآن خوسه م...
  16:27
  • 91

  • 5 سال پیش
  16:27
  shenoto-ads
  shenoto-ads