زندگینامه یک انسان معمولی

Mediseh Bathaei
  2
  میانگین پخش
  6
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  زندگینامه یک انسان معمولی

  Mediseh Bathaei
  2
  میانگین پخش
  6
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  راه #برگشت همیشه بود و هست این را میدانم. ولی درهیچ کدام از #داستان ها و #افسانه های کودکی ام نخواندم که #قهرمان هیچ داستانی به عقب برگردد. من هیچ گاه به عقب برگشتن را یاد نگرفتم. این داستان بی پایان...
  راه #برگشت همیشه بود و هست این را میدانم. ولی دره...
  33:52
  • 2

  • 3 سال پیش
  33:52
  گاهی به ذهنم میرسد که آیا کسی از #ماهی سیاه کوچولو خبر دارد؟ از قهرمان قصه های #کودکی ما؟ قبول دارم، #روح بعضی ماهی ها چنان بزرگ است که در #برکه نمی ماند. این را خوب میدانم، ولی آیا دنیا چیزی بیشتر ...
  گاهی به ذهنم میرسد که آیا کسی از #ماهی سیاه کوچول...
  33:52
  • 1

  • 3 سال پیش
  33:52
  همه چیز آن روز اتفاق افتاد که پدرم ماشین را کنار جاده نگه داشت تا استراحت کند. بقیه ی خانواده کنارهم پشت ماشین خواب بودند. یک نگاه به آنها انداختم. برادرم با دهان باز به شیشه تکیه داده بود و خواهرم ...
  همه چیز آن روز اتفاق افتاد که پدرم ماشین را کنار ...
  33:52
  • 1

  • 3 سال پیش
  33:52
  When I look back, there’s only one picture to remember. I'm sitting next to a driver. The driver's face is unknown. But in my imagination, the driver is someone who I will see in the future. I don'...
  When I look back, there’s only one picture to reme...
  33:52
  • 2

  • 3 سال پیش
  33:52
  shenoto-ads
  shenoto-ads