روزها در راه

Mohammad Hossein Bonakdar
  11
  میانگین پخش
  915
  تعداد پخش
  26
  دنبال کننده

  روزها در راه

  Mohammad Hossein Bonakdar
  11
  میانگین پخش
  915
  تعداد پخش
  26
  دنبال کننده

  روزها در راه | فصل چهارم - قسمت57 - لاک‌پشتِ پیر...
  روزها در راه | فصل چهارم - قسمت57 - لاک‌پشتِ پیر
  01:07:48
  • 41

  • 4 ماه پیش
  01:07:48
  روزها در راه | فصل چهارم ـ قسمت 56 - نالهٔ مرغ سحر...
  روزها در راه | فصل چهارم ـ قسمت 56 - نالهٔ مرغ سحر
  01:23:28
  • 11

  • 5 ماه پیش
  01:23:28
  روزها در راه | فصل چهارم ـ قسمت 55 - تنبلی با پشتکار...
  روزها در راه | فصل چهارم ـ قسمت 55 - تنبلی با پشتک...
  01:16:17
  • 8

  • 6 ماه پیش
  01:16:17
  روزها در راه | فصل چهارم ـ قسمت ۵۴- آمدند و رنج بردند و رفتند...
  روزها در راه | فصل چهارم ـ قسمت ۵۴- آمدند و رنج ب...
  01:22:38
  • 38

  • 8 ماه پیش
  01:22:38
  روزها در راه | فصل چهارم ـ قسمت ۵۳ ـ دیدار با شاه...
  روزها در راه | فصل چهارم ـ قسمت ۵۳ ـ دیدار با شاه
  01:00:25
  • 26

  • 8 ماه پیش
  01:00:25
  روزها در راه | فصل چهارم ـ قسمت ۵۲ ـ خواب و خاموشی...
  روزها در راه | فصل چهارم ـ قسمت ۵۲ ـ خواب و خاموشی
  01:34:51
  • 10

  • 9 ماه پیش
  01:34:51
  روزها در راه | فصل چهارم ـ قسمت ۵۱-  کوزه‌ی شکسته و دستِ خالی...
  روزها در راه | فصل چهارم ـ قسمت ۵۱-  کوزه‌ی شکسته ...
  52:18
  • 10

  • 11 ماه پیش
  52:18
  چاووش فصل چهارم...
  چاووش فصل چهارم
  12:23
  • 11

  • 11 ماه پیش
  12:23
  روزها در راه | فصل سوم ـ قسمت ۵۰ -  دردِ دانستن...
  روزها در راه | فصل سوم ـ قسمت ۵۰ -  دردِ دانستن
  42:41
  • 64

  • 1 سال پیش
  42:41
  روزها در راه | فصل سوم ـ قسمت ۴۹- امید به رستگاری...
  روزها در راه | فصل سوم ـ قسمت ۴۹- امید به رستگاری
  01:10:35
  • 15

  • 1 سال پیش
  01:10:35
  روزها در راه| فصل سوم - قسمت ۴۸ - کمونیست‌هایِ اصلاح‌طلب...
  روزها در راه| فصل سوم - قسمت ۴۸ - کمونیست‌هایِ اصل...
  52:11
  • 5

  • 1 سال پیش
  52:11
  روزها در راه | فصل سوم - قسمت ۴۷ - حرف زدن با سایه...
  روزها در راه | فصل سوم - قسمت ۴۷ - حرف زدن با سایه
  52:39
  • 7

  • 1 سال پیش
  52:39
  روزها در راه | فصل سوم ـ قسمت ۴۶ ـ صبح‌ها در راه...
  روزها در راه | فصل سوم ـ قسمت ۴۶ ـ صبح‌ها در راه
  39:59
  • 13

  • 1 سال پیش
  39:59
  روزها در راه | فصل سوم ـ قسمت ۴۵ ـ ای خجسته آزادی!...
  روزها در راه | فصل سوم ـ قسمت ۴۵ ـ ای خجسته آزادی!
  57:17
  • 8

  • 1 سال پیش
  57:17
  روزها در راه| فصل سوم - قسمت ۴۴- تهرانِ خاکستری...
  روزها در راه| فصل سوم - قسمت ۴۴- تهرانِ خاکستری
  56:53
  • 10

  • 1 سال پیش
  56:53
  روزها در راه | فصل سوم _ قسمت ۴۳ _ رزم‌گاهِ دکان‌داری...
  روزها در راه | فصل سوم _ قسمت ۴۳ _ رزم‌گاهِ دکان‌د...
  01:02:57
  • 5

  • 1 سال پیش
  01:02:57
  روزها در راه | فصل سوم ـ قسمت ۴۲ـ آقا ننه بگیرش...
  روزها در راه | فصل سوم ـ قسمت ۴۲ـ آقا ننه بگیرش
  51:36
  • 7

  • 1 سال پیش
  51:36
  روزها در راه | فصل سوم ـ قسمت ۴۱ ـ برای نجات دخترها، باز خرید آن‌ها...
  روزها در راه | فصل سوم ـ قسمت ۴۱ ـ برای نجات دختره...
  41:40
  • 10

  • 1 سال پیش
  41:40
  روزها در راه | فصل سوم ـ قسمت ۴۰ ـ وای به وقتی که مظلوم، ظالم بشود...
  روزها در راه | فصل سوم ـ قسمت ۴۰ ـ وای به وقتی که ...
  32:40
  • 8

  • 1 سال پیش
  32:40
  روزها در راه | فصل سوم ـ قسمت ۳۹ ـ وای به وقتی که ستم باشه و ستمکار پیدا نباشه...
  روزها در راه | فصل سوم ـ قسمت ۳۹ ـ وای به وقتی که ...
  40:37
  • 7

  • 1 سال پیش
  40:37
  روزها در راه | فصل سوم _ قسمت ۳۸_ اگر می‌فهميديم چی به سرمان آمده...
  روزها در راه | فصل سوم _ قسمت ۳۸_ اگر می‌فهميديم چ...
  47:13
  • 6

  • 1 سال پیش
  47:13
  روزها در راه | فصل سوم ـ قسمت ۳۷ ـ چه بودی اگر نبودمی...
  روزها در راه | فصل سوم ـ قسمت ۳۷ ـ چه بودی اگر نبو...
  49:45
  • 7

  • 1 سال پیش
  49:45
  روزها در راه | فصل سوم ـ قسمت ۳۶ ـ این خون چیه؟...
  روزها در راه | فصل سوم ـ قسمت ۳۶ ـ این خون چیه؟
  38:54
  • 7

  • 1 سال پیش
  38:54
  روزها در راه | فصل سوم ـ قسمت ۳۵ ـ انسانيت يا صداقت، بدون شعور...
  روزها در راه | فصل سوم ـ قسمت ۳۵ ـ انسانيت يا صداق...
  47:32
  • 9

  • 1 سال پیش
  47:32
  روزها در راه | فصل سوم _ قسمت ۳۴ _ آزادترين كشور دنيا...
  روزها در راه | فصل سوم _ قسمت ۳۴ _ آزادترين كشور ...
  01:43:24
  • 10

  • 1 سال پیش
  01:43:24
  روزها در راه | فصل سوم _ قسمت ٣٣ _ زبانِ اين فارسى زبانان را مى گويم...
  روزها در راه | فصل سوم _ قسمت ٣٣ _ زبانِ اين فارسى...
  32:32
  • 9

  • 1 سال پیش
  32:32
  روزها در راه - تقدیم نامه - محمد بهمن بیگی...
  روزها در راه - تقدیم نامه - محمد بهمن بیگی
  11:02
  • 26

  • 2 سال پیش
  11:02
  روزها در راه - تقدیم نامه - کتایون مزداپور...
  روزها در راه - تقدیم نامه - کتایون مزداپور
  09:29:00
  • 7

  • 2 سال پیش
  09:29:00
  روزها در راه - تقدیم نامه - محمدحسن لطفی...
  روزها در راه - تقدیم نامه - محمدحسن لطفی
  10:03
  • 5

  • 2 سال پیش
  10:03
  روزها در راه - تقدیم نامه - استاد فرامرز پایور...
  روزها در راه - تقدیم نامه - استاد فرامرز پایور
  13:06
  • 6

  • 2 سال پیش
  13:06
  روزها در راه - تقدیم نامه - سید حسن تقی‌زاده...
  روزها در راه - تقدیم نامه - سید حسن تقی‌زاده
  13:06
  • 6

  • 2 سال پیش
  13:06
  روزها در راه - تقدیم نامه - هوشنگ مرادی کرمانی...
  روزها در راه - تقدیم نامه - هوشنگ مرادی کرمانی
  10:16
  • 6

  • 2 سال پیش
  10:16
  روزها در راه - تقدیم نامه - محمدرضا باطنی...
  روزها در راه - تقدیم نامه - محمدرضا باطنی
  14:04
  • 4

  • 2 سال پیش
  14:04
  روزها در راه - تقدیم نامه - دکتر ساسان فاطمی...
  روزها در راه - تقدیم نامه - دکتر ساسان فاطمی
  09:58:00
  • 9

  • 2 سال پیش
  09:58:00
  روزها در راه - تقدیم نامه - مصطفی رحیمی...
  روزها در راه - تقدیم نامه - مصطفی رحیمی
  08:50:00
  • 6

  • 2 سال پیش
  08:50:00
  روزها در راه - تقدیم نامه - ابوالحسن نجفی...
  روزها در راه - تقدیم نامه - ابوالحسن نجفی
  09:44:00
  • 6

  • 2 سال پیش
  09:44:00
  روزها در راه - تقدیم نامه - دکتر یحیی مهدوی...
  روزها در راه - تقدیم نامه - دکتر یحیی مهدوی
  07:44:00
  • 10

  • 2 سال پیش
  07:44:00
  روزها در راه - تقدیم نامه - امیر مهدی بدیع...
  روزها در راه - تقدیم نامه - امیر مهدی بدیع
  09:30:00
  • 7

  • 2 سال پیش
  09:30:00
  روزها در راه - تقدیم نامه - علی اکبر سیاسی...
  روزها در راه - تقدیم نامه - علی اکبر سیاسی
  19:27
  • 8

  • 2 سال پیش
  19:27
  روزها در راه - تقدیم نامه - دکتر پرویز ناتل خانلری و استاد مرتضا مطهری...
  روزها در راه - تقدیم نامه - دکتر پرویز ناتل خانلری...
  11:48
  • 17

  • 2 سال پیش
  11:48
  روزها در راه - تقدیم نامه - سید جعفر شهیدی...
  روزها در راه - تقدیم نامه - سید جعفر شهیدی
  09:28:00
  • 9

  • 2 سال پیش
  09:28:00
  روزها در راه - تقدیم نامه - مهرداد بهار...
  روزها در راه - تقدیم نامه - مهرداد بهار
  08:32:00
  • 5

  • 2 سال پیش
  08:32:00
  روزها در راه - تقدیم نامه - بهرام بیضایی...
  روزها در راه - تقدیم نامه - بهرام بیضایی
  08:48:00
  • 22

  • 2 سال پیش
  08:48:00
  روزها در راه - تقدیم نامه - استاد اسماعیل سعادت...
  روزها در راه - تقدیم نامه - استاد اسماعیل سعادت
  06:21:00
  • 7

  • 2 سال پیش
  06:21:00
  روزها در راه - تقدیم نامه - عزت الله فولادوند...
  روزها در راه - تقدیم نامه - عزت الله فولادوند
  10:59
  • 6

  • 2 سال پیش
  10:59
  روزها در راه - تقدیم‌نامه - ساز و آواز محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی...
  روزها در راه - تقدیم‌نامه - ساز و آواز محمدرضا شجر...
  09:59:00
  • 8

  • 2 سال پیش
  09:59:00
  روزها در راه - تقدیم‌نامه - آموزگاران کانون...
  روزها در راه - تقدیم‌نامه - آموزگاران کانون
  08:47:00
  • 6

  • 2 سال پیش
  08:47:00
  روزها در راه - تقدیم‌نامه - دکتر محمدجعفر محجوب...
  روزها در راه - تقدیم‌نامه - دکتر محمدجعفر محجوب
  11:36
  • 7

  • 2 سال پیش
  11:36
  روزها در راه - تقدیم‌نامه - توران خانم میرهادی...
  روزها در راه - تقدیم‌نامه - توران خانم میرهادی
  07:56:00
  • 18

  • 2 سال پیش
  07:56:00
  روزها در راه - تقدیم‌نامه - سید محمد موسوی...
  روزها در راه - تقدیم‌نامه - سید محمد موسوی
  10:25
  • 10

  • 2 سال پیش
  10:25
  shenoto-ads
  shenoto-ads