رادیو کنکور

© www.konkur.tv
  14
  میانگین پخش
  164
  تعداد پخش
  17
  دنبال کننده

  رادیو کنکور

  © www.konkur.tv
  14
  میانگین پخش
  164
  تعداد پخش
  17
  دنبال کننده

  12 موهوم انگیزه ( بخش 1 )...
  12 موهوم انگیزه ( بخش 1 )
  27:20
  • 17

  • 4 سال پیش
  27:20
  • 9

  • 4 سال پیش
  11 انگیزه...
  11 انگیزه
  16:07
  • 9

  • 4 سال پیش
  16:07
  • 23

  • 4 سال پیش
  10 توهم نتیجه...
  10 توهم نتیجه
  15:34
  • 23

  • 4 سال پیش
  15:34
  09 رادیو کنکور (( اهمیت خواب ))...
  09 رادیو کنکور (( اهمیت خواب ))
  22:28
  • 9

  • 4 سال پیش
  22:28
  08 ترس از شکست ( بخش 1 )...
  08 ترس از شکست ( بخش 1 )
  24:15
  • 8

  • 4 سال پیش
  24:15
  07 سخت گیری صحیح...
  07 سخت گیری صحیح
  24:06
  • 12

  • 4 سال پیش
  24:06
  06 کنکور آزمایشی ممنوع ( بخش 1 )...
  06 کنکور آزمایشی ممنوع ( بخش 1 )
  25:16
  • 5

  • 4 سال پیش
  25:16
  05 فرق یادگیری و یادگیری کاربردی...
  05 فرق یادگیری و یادگیری کاربردی
  23:28
  • 15

  • 4 سال پیش
  23:28
  04 اهمیت به خود (بخش 1 )...
  04 اهمیت به خود (بخش 1 )
  21:37
  • 21

  • 4 سال پیش
  21:37
  03 قانون جذب و خرافات مدرن...
  03 قانون جذب و خرافات مدرن
  19:59
  • 12

  • 4 سال پیش
  19:59
  02 ساختار استرس...
  02 ساختار استرس
  23:37
  • 12

  • 4 سال پیش
  23:37
  • 21

  • 4 سال پیش
  01 مقدمه استرس...
  01 مقدمه استرس
  22:36
  • 21

  • 4 سال پیش
  22:36
  shenoto-ads
  shenoto-ads