دادار

  10
  میانگین پخش
  1.2K
  تعداد پخش
  27
  دنبال کننده

  دادار

  10
  میانگین پخش
  1.2K
  تعداد پخش
  27
  دنبال کننده

  • 0

  • 4 هفته پیش
  کتاب زکریا، یازدهمین کتاب از 12 پیامبر کوچکاگه دوست داری از دادار حمایت معنوی کنی برام نظر بذارکانال تلگرام داداراگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن ...

  کتاب زکریا، یازدهمین کتاب از 12 پیامب...

  26:26
  • 0

  • 4 هفته پیش
  26:26
  • 2

  • 1 ماه پیش
  کتاب حجی، دهمین کتاب از 12 پیامبر کوچکاگه دوست داری از دادار حمایت معنوی کنی برام نظر بذارکانال تلگرام داداراگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن ...

  کتاب حجی، دهمین کتاب از 12 پیامبر کوچ...

  59:02
  • 2

  • 1 ماه پیش
  59:02
  • 8

  • 1 ماه پیش
  کتاب صفنیا، نهمین کتاب از 12 پیامبر کوچکاگه دوست داری از دادار حمایت معنوی کنی برام نظر بذارکانال تلگرام داداراگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن ...

  کتاب صفنیا، نهمین کتاب از 12 پیامبر ک...

  59:02
  • 8

  • 1 ماه پیش
  59:02
  • 4

  • 1 ماه پیش
  کتاب حبقوق، هشتمین کتاب از 12 پیامبر کوچکاگه دوست داری از دادار حمایت معنوی کنی برام نظر بذارکانال تلگرام داداراگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن ...

  کتاب حبقوق، هشتمین کتاب از 12 پیامبر ...

  59:02
  • 4

  • 1 ماه پیش
  59:02
  • 3

  • 1 ماه پیش
  کتاب ناحوم، هفتمین کتاب از 12 پیامبر کوچکاگه دوست داری از دادار حمایت معنوی کنی برام نظر بذارکانال تلگرام داداراگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن ...

  کتاب ناحوم، هفتمین کتاب از 12 پیامبر ...

  59:02
  • 3

  • 1 ماه پیش
  59:02
  • 4

  • 2 ماه پیش
  کتاب میکاه، ششمین کتاب از 12 پیامبر کوچکاگه دوست داری از دادار حمایت معنوی کنی برام نظر بذارکانال تلگرام داداراگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن ...

  کتاب میکاه، ششمین کتاب از 12 پیامبر ک...

  59:02
  • 4

  • 2 ماه پیش
  59:02
  • 2

  • 2 ماه پیش
  کتاب یونس، پنجمین کتاب از 12 پیامبر کوچکاگه دوست داری از دادار حمایت معنوی کنی برام نظر بذارکانال تلگرام داداراگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن ...

  کتاب یونس، پنجمین کتاب از 12 پیامبر ک...

  59:02
  • 2

  • 2 ماه پیش
  59:02
  • 2

  • 2 ماه پیش
  کتاب عوبدیا، چهارمین کتاب از 12 پیامبر کوچکاگه دوست داری از دادار حمایت معنوی کنی برام نظر بذارکانال تلگرام داداراگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن ...

  کتاب عوبدیا، چهارمین کتاب از 12 پیامب...

  59:02
  • 2

  • 2 ماه پیش
  59:02
  • 8

  • 2 ماه پیش
  کتاب عاموس، سومین کتاب از 12 پیامبر کوچکاگه دوست داری از دادار حمایت معنوی کنی برام نظر بذارکانال تلگرام داداراگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن ...

  کتاب عاموس، سومین کتاب از 12 پیامبر ک...

  59:02
  • 8

  • 2 ماه پیش
  59:02
  • 34

  • 3 ماه پیش
  کتاب یوئیل، دومین کتاب از 12 پیامبر کوچکاگه دوست داری از دادار حمایت معنوی کنی برام نظر بذارکانال تلگرام داداراگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن ...

  کتاب یوئیل، دومین کتاب از 12 پیامبر ک...

  59:03
  • 34

  • 3 ماه پیش
  59:03
  • 44

  • 3 ماه پیش
  رسیدیم به انبیای متاخر کوچک، این پیامبران 12نفرند با 12 کتاب و این اپیزود اولین آنهاست: هوشع.کتاب هوشع در حدود سال 750 قبل از میلاد نوشته شده و از اولین مکتوبات کتاب مقدس هست. اگه دوست داری از دادار...

  رسیدیم به انبیای متاخر کوچک، این پیام...

  59:03
  • 44

  • 3 ماه پیش
  59:03
  حزقیال رویایی رو می‌بینه که در بین بنی‌اسرائیل به معبد سوم معروفه، معبدی که هنوز ساخته نشده!چند تا تصویر خیالی از این معبد رو به اضافه ویدئوی مربوط به قربانی‌ها می‌تونید در کانال تلگرام دادار ببینید...

  حزقیال رویایی رو می‌بینه که در بین بن...

  59:03
  • 14

  • 3 ماه پیش
  59:03
  یهوه نوید ایجاد روحی تازه در قوم اسراییل و بازگشت آنان به اورشلیم را می‌دهد اگه دوست داری از دادار حمایت معنوی کنی برام نظر بذارکانال تلگرام داداراگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن ...

  یهوه نوید ایجاد روحی تازه در قوم اسرا...

  59:03
  • 12

  • 3 ماه پیش
  59:03
  یهوه در مورد همسایگان قومش پیشگویی می‌کند اگه دوست داری از دادار حمایت معنوی کنی برام نظر بذارکانال تلگرام داداراگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن ...

  یهوه در مورد همسایگان قومش پیشگویی م...

  59:03
  • 8

  • 4 ماه پیش
  59:03
  یهوه از زبان تمثیل و معما استفاده میکنه اگه دوست داری از دادار حمایت معنوی کنی برام نظر بذارکانال تلگرام داداراگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن ...

  یهوه از زبان تمثیل و معما استفاده می...

  01:00:55
  • 14

  • 4 ماه پیش
  01:00:55
  حزقیال و رویاهاش شروع شدن! همزمان با ارمیا که در اورشلیم با مردم صحبت میکرد حزقیال در بابل با مردم صحبت میکنه اما با سبکی متفاوتاگه دوست داری از دادار حمایت معنوی کنی برام نظر بذارکانال تلگرام دادا...

  حزقیال و رویاهاش شروع شدن! همزمان با ...

  59:03
  • 10

  • 4 ماه پیش
  59:03
  کتاب ارمیا با آخرین پیام‌های ارمیا تموم شد.اگه دوست داری از دادار حمایت معنوی کنی برام نظر بذارکانال تلگرام داداراگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن ...

  کتاب ارمیا با آخرین پیام‌های ارمیا تم...

  38:36
  • 14

  • 5 ماه پیش
  38:36
  ارمیا آزاد میشه و انتخاب میکنه که در اورشلیم بمونه ولی ماجرایی پیش میاد که به اجبار به مصر میره اگه دوست داری از دادار حمایت معنوی کنی برام نظر بذارکانال تلگرام داداراگه دوست داری از دادار حمایت مال...

  ارمیا آزاد میشه و انتخاب میکنه که در ...

  59:36
  • 8

  • 5 ماه پیش
  59:36
  بالاخره اورشلیم سقوط میکنه و دسته دوم از مردم به بابل تبعید میشناگه دوست داری از دادار حمایت معنوی کنی برام نظر بذارکانال تلگرام داداراگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن ...

  بالاخره اورشل...

  59:03
  • 12

  • 5 ماه پیش
  59:03
  پیشگویی ارمیا در مورد تسلط بابل بالاخره محقق شد و اولین دسته از مردم بنی اسرائیل به بابل تبعید می‌شن! اگه دوست داری از دادار حمایت معنوی کنی برام نظر بذارکانال تلگرام داداراگه دوست داری از دادار حما...

  پیشگویی ارمیا در مورد تسلط بابل بالاخ...

  59:03
  • 6

  • 6 ماه پیش
  59:03
  ارمیا همچنان داره به مردم هشدار میده ولی دیگه حسابی کلافه و خسته شده!کانال تلگرام داداراگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن ...

  ارمیا همچنان داره به مردم هشدار میده ...

  59:03
  • 10

  • 6 ماه پیش
  59:03
  سلام سلام، من برگشتم با اپیزودی طولانی از کتاب جدید یعنی ارمیا دلم برای اینجا و شنونده‌ها خیییلی تنگ شده بود، امیدوارم مثل قبل همراه دادار باشید و با هم تا انتهای این کتابها پیش بریمکانال تلگرام داد...

  سلام سلام، من برگشتم با اپیزودی طولانی از کتا...

  59:03
  • 11

  • 6 ماه پیش
  59:03
  در این اپیزود کمی در مورد اشعیا و ارمیا حرف زدیم پادکست زنگ تاریخ رو معرفی کردم که اگه روی عبارت لینک زنگ تاریخ بزنی میتونی برسی به این پادکست و کافه عطر فوندلینگ رو معرفی کردم که با کلیک روی عبارت...

  در این اپیزود کمی در مورد اشعیا و ارم...

  17:35
  • 5

  • 1 سال پیش
  17:35
  آخرین قسمت از کتاب اشعیاکانال تلگرام داداراگه نظری داری کست‌باکس و اینستاگرام جاییه که حتماً نظرها رو می‌بینم و پاسخ می‌دم واگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن ...

  آخرین قسمت از کتاب اشعیا


  36:54
  • 7

  • 1 سال پیش
  36:54
  یهوه، تو این قسمت در کنار صحبتهای دیگه برای مردمش توضیح میده که چه عبادتی مورد پسندشه و مردم لازمه اونجور عبادت کنن نه هرجور که خودشون میخوانکانال تلگرام داداراگه نظری داری کست‌باکس و اینستاگرام جای...

  یهوه، تو این قسمت در کنار صحبتهای دیگه برای م...

  59:04
  • 0

  • 1 سال پیش
  59:04
  در این قسمت صحبت‌های کوروش و یهوه رو می‌شنویمو صحبتی هست که بسیار شباهت به ماجرای عیسی‌مسیح داره، خودتون بشنوید متوجه میشیدکانال تلگرام داداراگه نظری داری کست‌باکس و اینستاگرام جاییه که حتماً نظرها ...

  در این قسمت صحبت‌های کوروش و یهوه رو می‌شنویم...

  25:45
  • 6

  • 1 سال پیش
  25:45
  یهوه از خودش و منتخبش کوروش سخن میگه! کانال تلگرام داداراگه نظری داری کست‌باکس و اینستاگرام جاییه که حتماً نظرها رو می‌بینم و پاسخ می‌دم واگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن ...

  یهوه از خودش و منتخبش کوروش سخن میگه!

  ...

  59:04
  • 2

  • 1 سال پیش
  59:04
  این بار مردی در پیشگویی‌های اشعیا وارد میشه که اغلب منابع معتقدند همون کوروش هخامنشیه!کانال تلگرام داداراگه نظری داری کست باکس و اینستاگرام جاییه که حتما نظرها رو می‌بینم و پاسخ می‌دم واگه دوست داری...

  این بار مردی در پیشگویی‌های اشعیا وارد میشه ک...

  37:26
  • 1

  • 1 سال پیش
  37:26
  پیشگویی‌های اشعیا در مورد قوم همچنان ادامه داره!کانال تلگرام داداراگه نظری داری کست باکس و اینستاگرام جاییه که حتما نظرها رو می‌بینم و پاسخ می‌دم واگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا کلیک کن...

  پیشگویی‌های اشعیا در مورد قوم همچنان ادامه دا...

  59:04
  • 1

  • 1 سال پیش
  59:04
  این‌بار اشعیا به طور خاص در مورد قوم بنی‌اسرائیل پیش‌گویی میکنهکانال تلگرام داداراگه نظری داری در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدی میبینم و میخونم و خیلی هم خوشحال میشم و اگه دوست داری از دادار حمایت ...

  این‌بار اشعیا به طور خاص در مورد قوم بنی‌اسرا...

  59:04
  • 2

  • 1 سال پیش
  59:04
  همچنان اشعیا در مورد آینده‌ی اقوام پیشگویی میکنهکانال تلگرام داداراگه نظری داری در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدی میبینم و میخونم و خیلی هم خوشحال میشم و اگه دوست داری از دادار حمایت مالی کنی اینجا ...

  همچنان اشعیا در مورد آینده‌ی اقوام پیشگویی می...

  26:11
  • 4

  • 1 سال پیش
  26:11
  در این قسمت اشعیا در مورد ملتهای مختلف پیشگویی می‌کنه کانال تلگرام دادار اگه نظری داری در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدی میبینم و میخونم و خیلی هم خوشحال میشم و اگه دوست داری از دادار حمایت...

  در این قسمت اشعیا در مورد ملتهای مختلف پیشگوی...

  24:17
  • 1

  • 1 سال پیش
  24:17
  در ادامه‌ی کتاب اشعیا از پیشگویی‌های او میشنویم به ویژه در مورد دوران مسیح موعودکانال تلگرام دادار اگه نظری داری در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدی میبینم و میخونم و خیلی هم خوشحال میشم و اگه دوست دا...

  در ادامه‌ی کتاب اشعیا از پیشگویی‌های ...

  31:39
  • 6

  • 1 سال پیش
  31:39
  کتاب اشعیا اولین کتاب از سه‌گانه‌ی پیامبران متاخر بزرگ هست، این کتاب که شرح هشدارهای اشعیا به قوم خودش هست رو با هم شروع می‌کنیمکانال تلگرام دادار اگه نظری داری در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدی میب...

  کتاب اشعیا اولین کتاب از سه‌گانه‌ی پی...

  26:27
  • 6

  • 1 سال پیش
  26:27
  امروز میخوام دو تا پادکستِ خوب معرفی کنم که لینکشون این پایین هست و بگم که کجای خوانش عهد عتیق هستیم، چقدر مونده، از چه فهرستی برای خوانش پیروی میکنیم و کتاب بعدی چیه!؟پادکست قصه‌های کودکانه آسنی رو...

  امروز میخوام دو تا پادکستِ خوب معرفی ...

  59:04
  • 3

  • 1 سال پیش
  59:04
  در این قسمت مقدمه‌ی کتاب "از عدن تا تبعید" رو با هم میخونیمنام کتاب: از عدن تا تبعید (تاریخ حماسی قوم عهد عتیق) نویسنده: دیوید رال مترجم: اصغر رستگار نشر چشمهکانال تلگرام دادار اگه نظری داری میتونی ...

  در این قسمت مقدمه‌ی کتاب "از عدن تا ت...

  59:04
  • 3

  • 1 سال پیش
  59:04
  در این قسمت از تاریخ نگارش عهد عتیق صحبت میکنیممنابع: چگونه عهد عتیق بخوانیم؟ نوشته اتین شارپانتیه سیر تحول کتاب مقدس نوشته محمد شمس رمزگشایی کتاب مقدس نوشته دیوید پاوسن مقدمه‌ای بر شناخت کتاب مقدس ...

  در این قسمت از تاریخ نگارش عهد عتیق ص...

  38:32
  • 2

  • 1 سال پیش
  38:32
  در این قسمت از تاریخ نگارش عهد عتیق صحبت میکنیممنابع: چگونه عهد عتیق بخوانیم؟ نوشته اتین شارپانتیه سیر تحول کتاب مقدس نوشته محمد شمس رمزگشایی کتاب مقدس نوشته دیوید پاوسن مقدمه‌ای بر شناخت کتاب مقدس ...

  در این قسمت از تاریخ نگارش عهد عتیق ص...

  59:04
  • 8

  • 1 سال پیش
  59:04
  درین قسمت میبینیم که پادشاهی یهودا از بین میره و دوران پادشاهان تموم میشهکانال تلگرام دادار اگه نظری داری در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدی حتما میبینم و میخونم و خیلی هم خوشحال میشم و اگه دوست دار...

  درین قسمت میبینیم که پادشاهی یهودا از...

  59:04
  • 7

  • 1 سال پیش
  59:04
  درین قسمت میبینیم که پادشاهی اسرائیل از بین میره و پادشاهی یهودا هم داره به سمت نابودی میرهکانال تلگرام دادار اگه نظری داری در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدی حتما میبینم و میخونم و خیلی هم خوشحال می...

  درین قسمت میبینیم که پادشاهی اسرائیل ...

  59:04
  • 8

  • 1 سال پیش
  59:04
  • 3

  • 1 سال پیش
  درین قسمت پادشاهان مدام تغییر میکنن و اتفاق خاصی نمیفته به جز مرگ الیشع بابت تاخیر در انتشار هم معذرت میخوامکانال تلگرام دادار اگه نظری داری در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدی حتما میبینم و میخونم و...

  درین قسمت پادشاهان مدام تغییر میکنن و...

  59:04
  • 3

  • 1 سال پیش
  59:04
  دوران پادشاهان همچنان ادامه داره و در این قسمت یاهو به عنوان پادشاه انتخاب میشه تا بساط افرادی که با یهوه همراه نیستند رو جمع کنهکانال تلگرام دادار اگه نظری داری در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدی حت...

  دوران پادشاهان همچنان ادامه داره و در...

  41:55
  • 6

  • 1 سال پیش
  41:55
  در شروع کتاب دوم پادشاهان بیشتر از الیشع و داستانهاش صحبت میشهکانال تلگرام دادار اگه نظری داری در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدی حتما میبینم و میخونم و خیلی هم خوشحال میشم و اگه دوست داری از دادار ...

  در شروع کتاب دوم پادشاهان بیشتر از ال...

  59:04
  • 4

  • 1 سال پیش
  59:04
  میخواهیم امروز کمی از دو شهر مهم صحبت کنیم، اورشلیم که پایتخت یهودا بود و سامره که پایتخت اسرائیل بودتوی اینستاگرام چند تا عکس و نقشه هم ازشون گذاشتم که به درک بهتر کمک میکنه😉کانال تلگرام دادار اگه...

  میخواهیم امروز کمی از دو شهر مهم صحبت...

  59:05
  • 6

  • 1 سال پیش
  59:05
  در این قسمت با ایلیا یکی از پیامبرهای خاص بنی اسرائیل آشنا میشیم کانال تلگرام دادار اگه نطری داری در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدی حتما میبینم و میخونم و خیلی هم خوشحال میشم و اگه دوست داری از داد...

  در این قسمت با ایلیا یکی از پیامبرهای...

  59:05
  • 5

  • 1 سال پیش
  59:05
  سلیمان میمیره و حکومت دو پاره میشه، حکومت یهودا در جنوب و حکومت اسرائیل در شمال کانال تلگرام دادار اگه نطری داری در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدی حتما میبینم و میخونم و خیلی هم خوشحال میشم و اگه د...

  سلیمان میمیره و حکومت دو پاره میشه، ح...

  55:08
  • 8

  • 1 سال پیش
  55:08
  سلیمان معبدی برای یهوه و کاخی برای خودش میسازه و در این قسمت ملکه سبا هم به دربار سلیمان میادکانال تلگرام دادار اگه نطری داری در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدی حتما میبینم و میخونم و خیلی هم خوشحال ...

  سلیمان معبدی برای یهوه و کاخی برای خو...

  42:36
  • 10

  • 1 سال پیش
  42:36
  در این قسمت داوود از دنیا میره و سلیمان بر تخت سلطنت میشینهکانال تلگرام دادار اگه نظری داشتی در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدی حتما میبینم و میخونم و خیلی هم خوشحال میشم و اگه دوست داری از دادار حم...

  در این قسمت داوود از دنیا میره و سلیم...

  59:05
  • 12

  • 1 سال پیش
  59:05
  آخرین قسمت از کتاب سموئیل دوم، در این قسمت چند ماجرای کوچک از دوران داوود میشنویم و تمام کانال تلگرام دادار اگه دوست داری از دادار حمایت کنی در کست باکس یا اینستاگرام نظر بدی حتما میبینم و میخونم و ...

  آخرین قسمت از کتاب سموئیل دوم، در این...

  27:59
  • 8

  • 2 سال پیش
  27:59
  توی این قسمت داستانهای درگیری بر سر سلطنت داوود رو با هم میخونیم، اینجا بود که به نظرم اومد کتاب مقدس یه جورایی میتونه کتاب آشنایی با سیاست و جامعه شناسی هم باشه!کانال تلگرام دادار اگه دوست داری از ...

  توی این قسمت داستانهای درگیری بر سر س...

  59:05
  • 5

  • 2 سال پیش
  59:05
  shenoto-ads
  shenoto-ads