کاوه آفاق

op3
  129
  میانگین پخش
  2.3K
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  کاوه آفاق

  op3
  129
  میانگین پخش
  2.3K
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  سالیان ِ سال توی زیر زمین هابا ترس و لرز واسه آرزوها فریاد زدیم ماروزگار ما همه شک و تردیدهی دویدیم هی زدیم تا به اوج رسیدیم..از تموم دردا توی سرما و گرماپُلی ساختیم ما از نم زیرزمین ها تا آسمون هادست...

  سالیان ِ سال توی زیر زمین ها

  با ترس و لرز...

  04:37
  • 76

  • 1 سال پیش
  04:37
  اینجاست کنجه خونه ام خسته ام از خود از آدمو عالماینجاست کنجه خونه ام که در و دیوار ندارن روزناینجاست اما اینجاست که به آنی به خود می آیماینجاست روز رویاست آماده باشین که من می آیماینجاست آری اینجاست ا...

  اینجاست کنجه خونه ام خسته ام از خود از آدمو عال...

  01:59
  • 10

  • 1 سال پیش
  01:59
  کاوه آفاق - دوربرگردون...

  کاوه آفاق - دوربرگردون

  03:36
  • 7

  • 1 سال پیش
  03:36
  من مانده ام با یک سوالبا اینکه نیستی تو براماما چرا من هم چناندیوانه واز میخواهمتتو هر اشاره ات مرا به هر کجایی میبرد با لمس چند ثانیه ات قلبم یه سال تند میزندای ساحر ای غارتگر قلب چشمان من به سوی توس...

  من مانده ام با یک سوال

  با اینکه نیستی تو ...

  03:13
  • 7

  • 1 سال پیش
  03:13
  آهای رفیق احتیاط کن اینجا سایه ها نورو بردنتو این شبای مافیا بره ها گرگو خوردنمن به شهر مشکوکم به تمامی کوچه هابه تمامی این سکوت به شبهای مافیاهمه به من نارو زدن یک به یک تن به تنتو سکوت و بی کسی تویی...

  آهای رفیق احتیاط کن اینجا سایه ها نورو بردن

  ...
  03:15
  • 25

  • 1 سال پیش
  03:15
  خواب کاغذی باغچهوقت بیداریش رسیدهفصل خوب سبزه و نورمیون سفره چکیدهمنو و تو بهار هر سالغرق شور کودکانهمث موجای یه دریاهمه با هم عاشقانهکوچه ها میچوشن از عشقوقت شهرامون شلوغ اندروی دیوارای خونه هستیاد ا...

  خواب کاغذی باغچه

  وقت بیداریش رسیده

  ...

  02:24
  • 3

  • 1 سال پیش
  02:24
  آورد به اضطرابم اول به وجودجز حیرتم از حیات چیزی نفزودرفتیم به اکراه و ندانیم چه بودزین آمدن و رفتن و بودن مقصودگر بر فلکم دست بُدی چون یزدانبرداشتمی من این فلک را ز میاناز نو فلک دگر چنان ساختمیکه آز...

  آورد به اضطرابم اول به وجود

  جز حیرتم از ح...

  03:50
  • 11

  • 1 سال پیش
  03:50
  این حال من احوال من تقدیر من تقصیر توستمن با خودم در آینه حرفی زدم حرفی درستگفتم که وای از دست من از بس که غم اطراف منپس خط زدم تصویرمو طرحی زدم طرحی که نوسترخ به رخ با من بشو پنهان ز من نشورخ به رخ ب...

  این حال من احوال من تقدیر من تقصیر توست

  م...

  03:05
  • 8

  • 1 سال پیش
  03:05
  توی خاطرات بجز تو برگ یاد همه پژمردآخرین لحظه ی بودن زیر بار غم تو مردچقد امشب تو سکوتم کوچه باز عطر تو دارهبوی یاس و شب و خونه تو رو یاد من میارهیاد تو لالایی میشه واژه ها مثل ستارهولی تو نیستی و شعر...

  توی خاطرات بجز تو برگ یاد همه پژمرد


  <...

  02:28
  • 6

  • 1 سال پیش
  02:28
  کاوه آفاق - مخمصه...

  کاوه آفاق - مخمصه

  03:49
  • 4

  • 1 سال پیش
  03:49
  shenoto-ads
  shenoto-ads