علی زند وکیلی

op3
  385
  میانگین پخش
  15.0K
  تعداد پخش
  11
  دنبال کننده

  علی زند وکیلی

  op3
  385
  میانگین پخش
  15.0K
  تعداد پخش
  11
  دنبال کننده

  از بس که عمری خورده ام بغض گلویم رادریا دلم حالا ببند ای عشق جویم رابی پرده با من باش این مردم نمی دانندتنها حجابت فاش کرده مو به مویم رااین چند قطره اشک تو عشق است یا بازیکه می برد این چند قطره آبرو...

  از بس که عمری خورده ام بغض گلویم را

  دریا ...

  03:41
  • 243

  • 1 سال پیش
  03:41
  پس از من یاد یک انسانهمیشه با تو خواهد بودغم یک روح سرگردانهمیشه با تو خواهد بوداتاق پاک قلبت مال من شاید نبود اما پساز من یاد یک مهمان همیشه با تو خواهد بودگل سرخ عزیر من به هر گلخانه ای باشیبدان روی...

  پس از من ...

  04:44
  • 259

  • 1 سال پیش
  04:44
  علی زند وکیلی - زندگی خوب...

  علی زند وکیلی - زندگی خوب

  04:33
  • 109

  • 1 سال پیش
  04:33
  رها کن دیگه غصه هاتوبدون قدر این لحظه هاتوبه خدا این روز و شبا بر نمی گردهمی بازه اونیکه پی غصه می گردهکجایی جونم غصه رو ول کنیه لحظه عمرو صرف دل کنتو دلت حاکم مثه یک تنگه بلورهتو که شادی خونه ی دل چش...

  رها کن دیگه غصه هاتو

  بدون قدر این لحظه ها...

  03:56
  • 109

  • 1 سال پیش
  03:56
  روز اول که میخندیدیدلمه ز شاخه میچیدیمیون لشکری از خوباکسی غیر مو نمیدیدیدلم رنجوره، رفیقم یارمشدم حیرونت اقد نیازارمدلم رنجوره، رفیقم یارمشدم حیرونت اقد نیازارمولی امروز دلت سنگینهپای حرف مو نمیشینهد...

  روز اول که میخندیدی

  دلمه ز شاخه میچیدی

  03:38
  • 312

  • 1 سال پیش
  03:38
  علی زند وکیلی - شوق دیدار...

  علی زند وکیلی - شوق دیدار

  03:34
  • 98

  • 1 سال پیش
  03:34
  ما از این شهر غریب بی تفاوت کوچ کردیماز رفیقا زخم خوردیم تا یه روزی برنگردیمخونمون رو دوشمونه ما یه آه دوره گردیمما واقعا باهم چه کردیم؟ما غنیمت های بی رویای این جنگای سردیمزندگیمون کو ببین ما کشته ها...

  ما از این...

  04:15
  • 155

  • 1 سال پیش
  04:15
  قطعه ستارخان با شعری از محمدمهدی علینژاد و صدای علی زند وکیلی...

  قطعه ستارخان با شعری از محمدمهدی علینژاد و صدای...

  03:18
  • 79

  • 1 سال پیش
  03:18
  آهنگ صنم با شعری از داوود شیرازی و صدای علی زند وکیلی...

  آهنگ صنم با شعری از داوود شیرازی و صدای علی زند...

  03:08
  • 137

  • 1 سال پیش
  03:08
  روسری آبیروسری آبی به جونُم تَش، تَش زدی آتشبه جون مو روز و شو نالونبه کوه و دشت تَش زنُم بر دشتبه جون تو تَش زنُم بر دشتبه جون توآخ دل زارُماسیرته راه و رفتارُم در مسیرتهآهوی دلُمزبون بسته در چنگ شیر...

  روسری آبی

  روسری آبی به جونُم تَش، تَش زدی...

  03:40
  • 325

  • 1 سال پیش
  03:40
  shenoto-ads
  shenoto-ads