کتاب های صوتی رایگان فلسفه

قریشی
666
میانگین پخش
1.3K
تعداد پخش
6
دنبال کننده

کتاب های صوتی رایگان فلسفه

قریشی
666
میانگین پخش
1.3K
تعداد پخش
6
دنبال کننده

موضوع اصلی این کتاب در شاخه هستی شناسی و شناخت، در رشته فلسفه است.در این کتاب به بررسی کردن ها و آوردن دلایل و چگونه بودن ها و چرایی هایی، در زمینه اینکه هستی، همان وجود داشتنِ عمل ها و تبدیلِ یک...

موضوع اصلی این کتاب در شاخه هستی شناسی و شناخت،...

06:38:17
  • 34

  • 7 ماه پیش
06:38:17
در این کتاب با دلایل و چگونه بودن ها و چرایی هایی، به طوری متفاوت، موضوعات و مسائل ذهن و < گزاره ها در گزاره ها> و فلسفه ذهن مورد بررسی قرار گرفت.معمولاً در برخی حساسیت ها و بیماری های روانپزش...

در این کتاب با دلایل و چگونه بودن ها و چرایی ها...

04:45:59
  • 54

  • 9 ماه پیش
04:45:59
shenoto-ads
shenoto-ads