شناخت علمي شير | Dairy Book دكترنسرين مويدنيا و دكتراميرفرخ مظاهري

نسرين مويدنيا
  727
  میانگین پخش
  8.7K
  تعداد پخش
  14
  دنبال کننده

  شناخت علمي شير | Dairy Book دكترنسرين مويدنيا و دكتراميرفرخ مظاهري

  نسرين مويدنيا
  727
  میانگین پخش
  8.7K
  تعداد پخش
  14
  دنبال کننده

  • 13

  • 3 سال پیش
  ✳️ متن پشت جلد كتاب: شیر موهبتی الهی است که به شکل مایع سفید رنگ مترشحه از غدد پستانی پستاندار ماده بعد از زایمان، کلیه نیازهای غذایی موجود تازه تولد یافته‌اش را تأمین می‌نماید. شیر با داشتن مجموعه...
  ✳️ متن پشت جلد كتاب: شیر موهبتی الهی است که به ...
  03:56
  • 13

  • 3 سال پیش
  03:56
  ✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - ویژگی‌های ظاهری شیر - رنگ - شکست نور - عطروطعم - اسیدیته و pH - ظرفیت بافری و اندیس بافری شیر - دانسیته و وزن مخصوص شیر - ویسکوزیته شیر ...
  ✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - ویژگی‌های...
  01:31:20
  • 63

  • 3 سال پیش
  01:31:20
  ✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - مقایسه ترکیبات پروتئینی - مقایسه ترکیبات لیپیدی - مقایسه ترکیبات مینرالی و ویتامینی —————————...
  ✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - مقایسه ترکی...
  29:42
  • 26

  • 3 سال پیش
  29:42
  ✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - ویتامین‌های محلول در چربی شیر - ویتامین A - ویتامین D - ویتامین E - ویتامین K - ویتامین‌های محلول در آب - ویتامین C - تیامین B1 - ریبوف...
  ✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - ویتامین‌های...
  01:00:59
  • 47

  • 3 سال پیش
  01:00:59
  ✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - آنزیم‌های مهم شیر - لاکتوپراکسیداز - کاتالاز - زانتین اکسیدوردوکتاز - پلاسمین - کاتپسین D - پروتئینازهای دیگر - لیپازها - استرازها - آ...
  ✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - آنزیم‌های...
  01:47:34
  • 89

  • 3 سال پیش
  01:47:34
  ✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - انواع مینرال‌های شیر - کلسیم - فسفر - منیزیم - اشکال تجمعات مینرالی و مقدار آن‌ها در فاز محلول - فسفات کلسیم میسلی - انواع کلسیم فسفات موجود در...
  ✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - انواع مینرا...
  53:26
  • 24

  • 3 سال پیش
  53:26
  ✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - محتوای لاکتوزی شیر - سایر کربوهیدرات‌های شیر - نقش لاکتوز در شیر - ارتباط لاکتوز با بیماری ورم پستان - لاکتوز در حالت جامد - آلفا-لاکتوز - بت...
  ✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - محتوای لا...
  54:38
  • 38

  • 3 سال پیش
  54:38
  ✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - دسته‌بندی ترکیبات نیتروژنه موجود در شیر - کازئینها - ویژگی‌های -کازئین - ویژگی‌های S2α-کازئین - ویژگی‌هایβ-کازئین - ویژگی‌های κ-کازئین - گلیکو...
  ✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - دسته‌بندی ت...
  02:28:20
  • 113

  • 3 سال پیش
  02:28:20
  ✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - ترکیب و چیدمان اسیدهای چرب در ساختمان چربی شیر - اسیدهای چرب لیپیدهای شیر - منشاء اسیدهای چرب شیر - اسیدهای چرب سنتزی - اسیدهای چرب پلاسمایی - اش...
  ✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - ترکیب و چی...
  02:38:11
  • 75

  • 3 سال پیش
  02:38:11
  ✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - عوامل اثرگذار بر ترکيب شير - ژنتیک - فاصله زماني بين عملیاتهای شيردوشي - مرحله شيردهي - سن و سلامتي دام - مصرف دارو و هورمون - رژيم غذايي - ...
  ✳️ مباحث این فصل شامل: - مقدمه - عوامل اثرگذ...
  20:57
  • 22

  • 3 سال پیش
  20:57
  shenoto-ads
  shenoto-ads