داستان های کوتاه الكساندر ايوانويچ كوپرين

فرنگیس آریان‌پور
  39
  میانگین پخش
  537
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  داستان های کوتاه الكساندر ايوانويچ كوپرين

  فرنگیس آریان‌پور
  39
  میانگین پخش
  537
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  • 42

  • 1 سال پیش
  اوايل فصل بهار بود، ملكه اين مجلس كنار پنجره بازي نشسته بود. در آن پايين، درست زير پنجره برفها در حال آب شدن بودند و زمين اينجا و آنجا نمايان بود. بانوي مجلس رقص به مرداني كه دور ا...

  اوايل ف...

  18:47
  • 42

  • 1 سال پیش
  18:47
  • 0

  • 1 سال پیش
  اوايل فصل بهار بود، ملكه اين مجلس كنار پنجره بازي نشسته بود. در آن پايين، درست زير پنجره برفها در حال آب شدن بودند و زمين اينجا و آنجا نمايان بود. بانوي مجلس رقص به مرداني كه دور ا...

  اوايل ف...

  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  اوايل فصل بهار بود، ملكه اين مجلس كنار پنجره بازي نشسته بود. در آن پايين، درست زير پنجره برفها در حال آب شدن بودند و زمين اينجا و آنجا نمايان بود. بانوي مجلس رقص به مرداني كه دور ا...

  اوايل ف...

  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  اوايل فصل بهار بود، ملكه اين مجلس كنار پنجره بازي نشسته بود. در آن پايين، درست زير پنجره برفها در حال آب شدن بودند و زمين اينجا و آنجا نمايان بود. بانوي مجلس رقص به مرداني كه دور ا...

  اوايل ف...

  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  اوايل فصل بهار بود، ملكه اين مجلس كنار پنجره بازي نشسته بود. در آن پايين، درست زير پنجره برفها در حال آب شدن بودند و زمين اينجا و آنجا نمايان بود. بانوي مجلس رقص به مرداني كه دور ا...

  اوايل ف...

  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  اوايل فصل بهار بود، ملكه اين مجلس كنار پنجره بازي نشسته بود. در آن پايين، درست زير پنجره برفها در حال آب شدن بودند و زمين اينجا و آنجا نمايان بود. بانوي مجلس رقص به مرداني كه دور ا...

  اوايل ف...

  00:00
  • 0

  • 1 سال پیش
  00:00
  • 74

  • 1 سال پیش
  در بخش مركزي روسيه گل زيبايي وجود دارد كه فقط شبها و در جاهاي باطلاقي و مرطوب مي رويد و به خاطر عطر و بوي بسيار خود ويژه و قوي خود كه با تاريك شدن هوا در فضا پخش مي گردد از ديگر گلها متمايز مي شود. اگ...

  در بخش مركزي روسيه گل زيبايي وجود دارد كه فقط ش...

  58:54
  • 74

  • 1 سال پیش
  58:54
  • 64

  • 1 سال پیش
  خواب هايي هستند بي نهايت ساده، مثلا مادربزرگ خوابش را اينطور آغاز مي كند: خواب ديدم برف بود و كلاهي روي برف. خواب هايي هستند مكانيكي مثل فيلم سينمايي كه گذشت هر روز را نشان مي دهد، يا كتابي را كه...

  خواب ها...

  15:19
  • 64

  • 1 سال پیش
  15:19
  • 66

  • 1 سال پیش
  موضوع گفتگو خودكشي دو نفر دلداده بود كه خبر صبح شده بود. يادداشت قبل از خودكشي كه از نظر سادگي خود بسيار حزن انگيز بود و در آن وصيت كرده بودند كه آنها را در يك قبر دفن كنند و بالاخره مرگ وحشتناك ...

  موضوع گ...

  28:53
  • 66

  • 1 سال پیش
  28:53
  • 32

  • 1 سال پیش
  نيكلاي يوگرافوويچ المازوف به محض اينكه زنش در را باز كرد، بدون اينكه كلاه و كتش را درآورد مستقيم بسوي اتاق كارش رفت. همسرش يك نگاه به قيافه گرفته و اخم آلود و لبش انداخت كه بطور عصبي آن را گاز مي زد و...

  نيكلاي ...

  20:15
  • 32

  • 1 سال پیش
  20:15
  shenoto-ads
  shenoto-ads