بچه های ایران

بچه های ایران

معصومه غلامی
58.2
میانگین پخش
582
تعداد پخش
14
دنبال کننده
بچه های ایران

بچه های ایران

معصومه غلامی
58.2
میانگین پخش
582
تعداد پخش
14
دنبال کننده

جزیره بی تربیت ها (جلد4_داستان پس بده _قسمت1)
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان طنز و نوشته شهرام شفیعی است . و بصورت پادکست 12 الی 20 دقیقه ای برای بچه های نازنین در گروه سنی "ج" و "د" مناسبه . امیدوارم که خوشتون بیاد .
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان...
09:21
 • 101

 • 2 سال پیش
09:21
جزیره ی تربیت ها (جلد4_داستان پر مرغ _قسمت2)
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان طنز و نوشته شهرام شفیعی است . و بصورت پادکست 10 الی 20 دقیقه ای برای بچه های نازنین در گروه سنی "ج" و "د" مناسبه .
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان...
09:56
 • 47

 • 2 سال پیش
09:56
جزیره بی تربیت ها (جلد4_داستان پر مرغ _قسمت1) 
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان طنز و نوشته شهرام شفیعی است . و بصورت پادکست 12 الی 20 دقیقه ای برای بچه های نازنین در گروه سنی "ج" و "د" مناسبه .
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان...
11:22
 • 54

 • 2 سال پیش
11:22
جزیره ی بی تربیت ها(جلد4- داستان دکترقلابی، قسمت2)
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان طنز و نوشته شهرام شفیعی است . و بصورت پادکست 12 الی 20 دقیقه ای برای بچه های نازنین در گروه سنی "ج" و "د" مناسبه .
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان...
10:15
 • 68

 • 2 سال پیش
10:15
جزیره ی بی تربیت ها(جلد4-داستان دکترقلابی، قسمت1)
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان طنز و نوشته شهرام شفیعی است . و بصورت پادکست 12 الی 20 دقیقه ای برای بچه های نازنین در گروه سنی "ج" و "د" مناسبه .
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان...
10:26
 • 62

 • 2 سال پیش
10:26
جزیره ی بی تربیت ها(جلد4_داستان مسابقه، قسمت3)
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان طنز و نوشته شهرام شفیعی است . و بصورت پادکست 12 الی 20 دقیقه ای برای بچه های نازنین در گروه سنی "ج" و "د" مناسبه .
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان...
12:37
 • 39

 • 2 سال پیش
12:37
جزیره بی تربیت ها (جلد4_داستان مسابقه_قسمت2)
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان طنز و نوشته شهرام شفیعی است . و بصورت پادکست 12 الی 20 دقیقه ای برای بچه های نازنین در گروه سنی "ج" و "د" مناسبه .
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان...
15:18
 • 56

 • 2 سال پیش
15:18
جزیره ی بی تربیت ها(جلد4-داستان مسابقه، قسمت1)
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان طنز و نوشته شهرام شفیعی است . و بصورت پادکست 12 الی 20 دقیقه ای برای بچه های نازنین در گروه سنی "ج" و "د" مناسبه . امیدوارم که فرزندان عزیزم خوششون ...
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان...
12:48
 • 60

 • 2 سال پیش
12:48
قصه های من و چاقالو کوچولو(باغ سیب)
قصه های من و چاقالو کوچولو داستان دختری با عروسک خرسی اش است . ماجرای این قسمت "باغ سیب" است . امیدوارم که بچه های نازنین سرزمینم لذت ببرند. بچه های عزیزم همیشه سرسبز باشید???
قصه های من و چاقالو کوچولو داستان دختری با عروسک خ...
05:12
 • 48

 • 2 سال پیش
05:12
قصه های من و چاقالو کوچولو( سرماخوردگی )
"قصه های من و چاقالو کوچولو" ، داستان دختری با عروسک خرسی اش است . ماجرای این قسمت داستان "سرماخوردگی" است . امیدوارم که بچه های نازنین سرزمینم لذت ببرند. بچه های عزیزم همیشه سرسبز باشید.???
"قصه های من و چاقالو کوچولو" ، داستان دختری با عرو...
05:27
 • 47

 • 2 سال پیش
05:27
shenoto-ads
shenoto-ads