بچه های ایران

معصومه غلامی
64
میانگین پخش
639
تعداد پخش
15
دنبال کننده
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان طنز و نوشته شهرام شفیعی است . و بصورت پادکست 12 الی 20 دقیقه ای برای بچه های نازنین در گروه سنی "ج" و "د" مناسبه . امیدوارم که خوشتون بیاد ....
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان...
09:21
 • 105

 • 4 سال پیش
09:21
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان طنز و نوشته شهرام شفیعی است . و بصورت پادکست 10 الی 20 دقیقه ای برای بچه های نازنین در گروه سنی "ج" و "د" مناسبه ....
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان...
09:56
 • 52

 • 4 سال پیش
09:56
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان طنز و نوشته شهرام شفیعی است . و بصورت پادکست 12 الی 20 دقیقه ای برای بچه های نازنین در گروه سنی "ج" و "د" مناسبه ....
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان...
11:22
 • 59

 • 4 سال پیش
11:22
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان طنز و نوشته شهرام شفیعی است . و بصورت پادکست 12 الی 20 دقیقه ای برای بچه های نازنین در گروه سنی "ج" و "د" مناسبه ....
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان...
10:15
 • 74

 • 4 سال پیش
10:15
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان طنز و نوشته شهرام شفیعی است . و بصورت پادکست 12 الی 20 دقیقه ای برای بچه های نازنین در گروه سنی "ج" و "د" مناسبه ....
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان...
10:26
 • 73

 • 4 سال پیش
10:26
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان طنز و نوشته شهرام شفیعی است . و بصورت پادکست 12 الی 20 دقیقه ای برای بچه های نازنین در گروه سنی "ج" و "د" مناسبه ....
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان...
12:37
 • 46

 • 4 سال پیش
12:37
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان طنز و نوشته شهرام شفیعی است . و بصورت پادکست 12 الی 20 دقیقه ای برای بچه های نازنین در گروه سنی "ج" و "د" مناسبه ....
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان...
15:18
 • 63

 • 4 سال پیش
15:18
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان طنز و نوشته شهرام شفیعی است . و بصورت پادکست 12 الی 20 دقیقه ای برای بچه های نازنین در گروه سنی "ج" و "د" مناسبه . امیدوارم که فرزندان عزیزم خوششون ...
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان...
12:48
 • 66

 • 4 سال پیش
12:48
قصه های من و چاقالو کوچولو داستان دختری با عروسک خرسی اش است . ماجرای این قسمت "باغ سیب" است . امیدوارم که بچه های نازنین سرزمینم لذت ببرند. بچه های عزیزم همیشه سرسبز باشید???...
قصه های من و چاقالو کوچولو داستان دختری با عروسک خ...
05:12
 • 52

 • 4 سال پیش
05:12
"قصه های من و چاقالو کوچولو" ، داستان دختری با عروسک خرسی اش است . ماجرای این قسمت داستان "سرماخوردگی" است . امیدوارم که بچه های نازنین سرزمینم لذت ببرند. بچه های عزیزم همیشه سرسبز باشید.???...
"قصه های من و چاقالو کوچولو" ، داستان دختری با عرو...
05:27
 • 49

 • 4 سال پیش
05:27
shenoto-ads
shenoto-ads