بچه های ایران

معصومه غلامی
64
میانگین پخش
639
تعداد پخش
15
دنبال کننده

بچه های ایران

معصومه غلامی
64
میانگین پخش
639
تعداد پخش
15
دنبال کننده

جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان طنز و نوشته شهرام شفیعی است . و بصورت پادکست 12 الی 20 دقیقه ای برای بچه های نازنین در گروه سنی "ج" و "د" مناسبه . امیدوارم که خوشتون بیاد ....
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان...
09:21
 • 105

 • 3 سال پیش
09:21
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان طنز و نوشته شهرام شفیعی است . و بصورت پادکست 10 الی 20 دقیقه ای برای بچه های نازنین در گروه سنی "ج" و "د" مناسبه ....
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان...
09:56
 • 52

 • 3 سال پیش
09:56
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان طنز و نوشته شهرام شفیعی است . و بصورت پادکست 12 الی 20 دقیقه ای برای بچه های نازنین در گروه سنی "ج" و "د" مناسبه ....
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان...
11:22
 • 59

 • 3 سال پیش
11:22
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان طنز و نوشته شهرام شفیعی است . و بصورت پادکست 12 الی 20 دقیقه ای برای بچه های نازنین در گروه سنی "ج" و "د" مناسبه ....
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان...
10:15
 • 74

 • 3 سال پیش
10:15
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان طنز و نوشته شهرام شفیعی است . و بصورت پادکست 12 الی 20 دقیقه ای برای بچه های نازنین در گروه سنی "ج" و "د" مناسبه ....
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان...
10:26
 • 73

 • 3 سال پیش
10:26
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان طنز و نوشته شهرام شفیعی است . و بصورت پادکست 12 الی 20 دقیقه ای برای بچه های نازنین در گروه سنی "ج" و "د" مناسبه ....
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان...
12:37
 • 46

 • 4 سال پیش
12:37
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان طنز و نوشته شهرام شفیعی است . و بصورت پادکست 12 الی 20 دقیقه ای برای بچه های نازنین در گروه سنی "ج" و "د" مناسبه ....
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان...
15:18
 • 63

 • 4 سال پیش
15:18
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان طنز و نوشته شهرام شفیعی است . و بصورت پادکست 12 الی 20 دقیقه ای برای بچه های نازنین در گروه سنی "ج" و "د" مناسبه . امیدوارم که فرزندان عزیزم خوششون ...
جلد چهارم کتاب داستان جزیره ی بی تربیت ها ، داستان...
12:48
 • 66

 • 4 سال پیش
12:48
قصه های من و چاقالو کوچولو داستان دختری با عروسک خرسی اش است . ماجرای این قسمت "باغ سیب" است . امیدوارم که بچه های نازنین سرزمینم لذت ببرند. بچه های عزیزم همیشه سرسبز باشید???...
قصه های من و چاقالو کوچولو داستان دختری با عروسک خ...
05:12
 • 52

 • 4 سال پیش
05:12
"قصه های من و چاقالو کوچولو" ، داستان دختری با عروسک خرسی اش است . ماجرای این قسمت داستان "سرماخوردگی" است . امیدوارم که بچه های نازنین سرزمینم لذت ببرند. بچه های عزیزم همیشه سرسبز باشید.???...
"قصه های من و چاقالو کوچولو" ، داستان دختری با عرو...
05:27
 • 49

 • 4 سال پیش
05:27
shenoto-ads
shenoto-ads