RadioDemocracy
shenoto podcaster

رادیو دموکراسی

در این کانال با ارائه خلاصه ای از کتاب های موجود، سعی میشود مفاهیم و اجزا و نحوه اجرای دموکراسی توضیح داده شود. هدف: افزایش آگاهی سیاسی مردم کتاب اول: (دموکراسی چیست؟) از بیتهام و بویل، انتشارات یونسکو

آلبوم‌ها (12)

جنبش های خشونت پرهیز قسمت دوم Episode 11

جنبش های خشونت پرهیز قسمت دوم Episode 11


اپیزود 11 قسمت دوم و پایانی بررسی مقاله "چرا مقاومت مدنی کار می کند؛ منطق استراتژیک مبارزه خشونت‌پرهیز" بخشی از نتایج: ✅ در مقابله با سرکوب خشونت‌بار رژیم، جنبش‌های خشونت‌پرهیز 6 برابر از جنبش‌های خشونت‌آمیز موفق‌ترند. ✅ تحری ...

0

371

4 ماه پیش

منطق استراتژیک مبارزه خشونت پرهیز

منطق استراتژیک مبارزه خشونت پرهیز


در این اپیزود بررسی مقاله "چرا مقاومت مدنی کار می کند؛ منطق استراتژیک مبارزه خشونت پرهیز" را آغاز کردیم. ✅ این مطالعه به بررسی 326 جنبش‌، اعم از خشونت پرهیز و خشونت آمیز، از سال 1900 تا 2006 پرداخته تا به این سوالات پاسخ دهد: ❓چه ...

0

38

5 ماه پیش

انقلاب خشونت پرهیز فیلیپین

انقلاب خشونت پرهیز فیلیپین


در اپیزود 8 به مسئله ی گذار به دموکراسی پرداختیم و بر این موضوع تاکید شد که هر کشوری امکان دستیابی به دموکراسی را دارد و نکته کلیدی در موفقیت آن است که مردم عادی بر لزوم وجود دموکراسی جهت تحقق آرمان‌های خود معتقد باشند. ✅جهت روشن‌تر ...

0

94

8 ماه پیش

قسمت هشتم: گذار به دموکراسی

قسمت هشتم: گذار به دموکراسی


✅ آیا هر کشوری می‌تواند به حکومتی دموکراتیک دست یابد؟ چگونه؟ در قرن نوزدهم اعتقاد بر این بود که وجود حکومت دموکراتیک منوط به وجود مدنیتی پیشرفته در جامعه است و کشورهای غیرغربی یا باید توسط دیکتاتوری خیرخواه اداره شوند یا مستعمره‌ی غر ...

0

51

9 ماه پیش

قسمت هفتم، دموکراسی، اقتصاد و دین

قسمت هفتم، دموکراسی، اقتصاد و دین


فصل پنجم، جامعه دموکراتیک و مدنی ✅ آیا در مراکز اقتصادی باید دموکراسی حاکم باشد؟ زمان زیادی از زندگی هر شخص در محیط کارش سپری میشود و دموکراتیک کردن محل کار باید برای کسانی که در پی جامعه ای واقعا دموکراتیک هستند، اولویتی بسیار مه ...

0

50

10 ماه پیش

قسمت ششم، حقوق بشر

قسمت ششم، حقوق بشر


فصل چهارم، حقوق بشر و دفاع از آن در این اپیزود میشنویم: ✅ حقوق بشر چیست و چگونه تقسیم بندی میشود؟ حقوق بشر، حقوقی فردی هستند که ریشه در نیازها و قابلیت های انسان دارند. این حقوق شامل حقوق سیاسی و مدنی و همچنین حقوق اقتصادی، فره ...

0

47

10 ماه پیش

قسمت پنجم، دولت شفاف و پاسخگو

قسمت پنجم، دولت شفاف و پاسخگو


فصل سوم، دولت شفاف و پاسخگو در این اپیزود میشنویم: ✅ معنی دولت پاسخگو چیست؟ پاسخگویی دولت سه جنبه اصلی دارد: 1. پاسخگویی حقوقی، یعنی تمام مقامات دولتی، اعم از انتخابی و انتصابی، در صورت قانون شکنی در برابر دادگاه ها مسئول هستند ...

0

55

11 ماه پیش

قسمت چهارم، رئیس حکومت و همه پرسی

قسمت چهارم، رئیس حکومت و همه پرسی


فصل دوم، انتخابات آزاد و عادلانه در این اپیزود میشنویم: ✅ آیا رئیس حکومت باید از سوی مردم انتخاب شود؟ مقام ریاست حکومت می تواند مقامی تشریفاتی و نمادین باشد، که در لحظات بحران های ملی یا اختلافات در قانون اساسی فراسوی رقابت های ...

0

56

11 ماه پیش

فصل اول، مفاهیم و اصول اولیه دموکراسی، قسمت سوم

فصل اول، مفاهیم و اصول اولیه دموکراسی، قسمت سوم


در این اپیزود میشنویم: ✅ آیا تصمیم گیری اکثریت، همواره دموکراتیک است؟ دموکراسی در معنای دقیق کلمه حکومت همه مردم است، نه حکومت بخشی از مردم بر بخشی دیگر. اما به هر حال در اختلافات اینکه حق تصمیم گیری با اکثریت باشد، دموکراتیک تر ا ...

0

60

11 ماه پیش

فصل اول: مفاهیم و اصول اولیه دموکراسی، قسمت دوم

فصل اول: مفاهیم و اصول اولیه دموکراسی، قسمت دوم


در این اپیزود میشنویم: ✅ آیا یک نظام مبتنی بر انتخابات می‌تواند به مفهوم واقعی دموکراتیک باشد؟ بله، این امر در نظام پارلمانی تا حدی ممکن است. در این نظام مردم، رئیس حکومت و اعضای قوه مقننه را با رای خود تعیین می‌کنند. شرط اولیه د ...

0

76

11 ماه پیش