search
RadioDemocracy

رادیو دموکراسی

  • headset 7.8K
  • people 8
more_vert

در این کانال با ارائه خلاصه ای از کتاب های موجود، سعی میشود مفاهیم و اجزا و نحوه اجرای دموکراسی توضیح داده شود. هدف: افزایش آگاهی سیاسی مردم کتاب اول: (دموکراسی چیست؟) از بیتهام و بویل، انتشارات یونسکو

  • headset 7.8K
  • people 8

(12)

(12)

grid_view toc