• 2 سال پیش

  • 31

  • 01:45:59
سوره انعام - 1009.T00600101
  • 01:45:59

  • 31

  • 2 سال پیش
0

توضیحات
تفسیر سوره انعام توسط حجت الاسلام قاسمیان

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads