• 2 سال پیش

  • 14

  • 01:48:50
سوره انعام - 1009.T00600201
  • 01:48:50

  • 14

  • 2 سال پیش
0

توضیحات
تفسیر سوره انعام توسط حجت الاسلام قاسمیان

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads