• 3 سال پیش

  • 45

  • 01:48:50
  • 01:48:50

  • 45

  • 3 سال پیش

توضیحات
تفسیر سوره انعام توسط حجت الاسلام قاسمیان

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads