• 3 سال پیش

  • 47

  • 01:45:59
  • 01:45:59

  • 47

  • 3 سال پیش

توضیحات
تفسیر سوره انعام توسط حجت الاسلام قاسمیان

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads